Uživatelé z EU mohou žalovat Facebook ve své vlastní zemi

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.2.2018   

Evropský soudní dvůr rozhodl, že občané Evropské unie mohou podávat žaloby na americkou společnost Facebook ve své vlastní zemi. Stalo se tak v případě rakouského právníka a odborníka na ochranu osobních údajů Maxe Schremse, který proti zneužívání soukromých informací touto sociální sítí bojuje již řadu let. Podrobnosti jsme se dozvěděli od německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest.

Schrems založil iniciativu Evropa versus Facebook (Europe-v-Facebook), s jejíž podporou původně podal žalobu na počínání sociální sítě v Irsku, kde má Facebook své evropské sídlo. Požadoval, aby společnost dodržovala evropská pravidla ochrany osobních údajů. Vadila mu zejména skutečnost, že mají americké zpravodajské agentury za určitých podmínek přístup k údajům evropských uživatelů Facebooku bez jejich vědomí. Facebook se v tomto bodě odvolával na dohodu mezi EU a USA o výměně informací v zájmu bezpečnosti, Evropský soudní dvůr však nyní rozhodl, že ta není důvodem k porušování zákonů na ochranu osobních údajů v EU.

Schrems tedy zažaloval Facebook přímo ve svém domovském Rakousku s požadavkem na zastavení řady protiprávních praktik. Společnost považovala žalobu za nepřípustnou, jelikož má sídlo v Irsku a soud by tedy měl probíhat tam. Poté, co nejvyšší soud ve Vídni řízení pozastavil a vyčkal na vyjádření Evropského soudního dvora, bylo rozhodnutí jasné – spotřebitelé si mohou na porušení ochrany osobních údajů Facebookem stěžovat doma, ve své zemi.

Jedná-li se však o hromadné žaloby, je situace jiná. Ačkoli mnoho uživatelů z různých členských států zplnomocnilo Schremse k zastupování jejich práv proti Facebooku, on to za ně udělat nemůže. Evropský soudní dvůr v tomto bodě upřesňuje, že vlastní práva je možné bránit ve své vlastní zemi, nelze však doma ve stejné věci zastupovat občany jiného státu. Skupinové žaloby proti Facebooku by mohly být tedy podány jen v Irsku, kde však podobná praxe povolena není.

Na základě rozhodnutí z Lucemburku se tedy spis Schremsova případu vrací do Vídně, kde soud prověří, nakolik jednání Facebooku odpovídá pravidlům EU na ochranu osobních údajů. Sám Schrems je velmi spokojen s tím, že po třech letech od podání žaloby jednání postoupí dále a že Facebook se nemůže dále schovávat za irský úřad na ochranu údajů.

Přihlásit