Jak testujeme čerstvá vejce

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • kvalita a obsah tuku: 40 %
  • zbožíznalecké posouzení: 25 %
  • čerstvost: 25 %
  • salmonela: 10 %

Zbožíznalecké posouzení jsme provedli podle ČSN 56 0032.

Bakterie z rodu Salmonella jsme prokazovali kultivací podle ČSN EN ISO 6579.

Čerstvost jsme určili podle Haughových jednotek, které se stanovují měřením a výpočtem.

Ke zjištění hladiny cholesterolu byla použita metoda plynové chromatografie s plamenově ionizační detekcí a hmotnostní spektrometrií (GC-FID/MS).

Nenasycené mastné kyseliny omega-3 a nasycené mastné kyseliny jsme zjišťovali plynovou chromatografií s plamenově ionizační detekcí (GC-FID).

Obsah tuku byl stanoven gravimetricky.
 

Přihlásit