Zpracování osobních údajů lze ovlivnit

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 1.2.2018   

Každou chvíli se dozvídáme o krádežích osobních údajů, o únicích z různých databází. Jaká máte práva vůči zpracovateli dat? Co dělat v případě, že mezi ztracenými jsou ta vaše? Slovinské sdružení spotřebitelů ZPS radí, jak se v takové situaci zachovat.

Práva osob, jejichž data jsou zpracovávány, vyplývají ze zákona o ochraně osobních údajů (http://www.oou.cz/).

Máte právo na informace, co se s vašimi údaji děje. To znamená, že když vznesete dotaz, musíte být informováni o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o účelu zpracování, o povaze automatizovaného zpracování při rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do vašeho práva a zájmů, a také komu a proč byly vaše údaje poskytnuty.

Máte právo doplnit, opravit, zablokovat, požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud jsou neúplné, nepřesné, zastaralé nebo byly shromážděny či zpracovány v rozporu se zákonem, můžete požádat o jejich doplnění, opravu, blokování, vymazání nebo ukončení dalšího zpracování.

Kdo smí vaše údaje zpracovávat bez vašeho souhlasu?

Ve veřejném sektoru lze zpracovávat osobní údaje nezbytné pro plnění úkolů nebo pravomocí veřejných institucí, pokud to nenarušuje vaše oprávněné zájmy.

V soukromém sektoru lze osobní údaje zpracovávat jen pro účely oprávněných zájmů zpracovatele, které jasně a objektivně převažují nad zájmy nositele.

Co dělat při úniku osobních údajů

Společnosti a instituce, které zacházejí s osobními údaji, mají povinnost je vhodným způsobem chránit, technicky i organizačně. Nečiní-li tak, mohou být potrestány pokutou, ale i zákazem dalšího zpracovávání.

Když dojde k úniku dat, jejich ztrátě nebo krádeži, obraťte se nejdříve na společnost, kterou považujete za zodpovědnou, a žádejte po ní nápravu nebo náhradu škody. Když se vám to nepodaří, podejte stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), který ji posoudí a rozhodne, zda došlo k porušení zákona. To vše platí v případě, že se jedná o subjekt s činností a sídlem v ČR. Ohledně problémů se zahraničními vám úřad poradí, ale nejspíše nebude v jeho pravomoci je řešit.

Od května letošního roku budou vzhledem k změnám v povinnostech správců osobních dat (viz https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-6445/eu-sjednoti-pravidla-pro-zpracovani-osobnich-dat) pravidla v zemích EU mnohem jednotnější a v některých případech se budou vztahovat i na společnosti mimo EU.

Velmi dobrým poradcem v těchto otázkách je vždy český Úřad pro ochranu osobních údajů, ale také poradna dTestu.

Přihlásit