Cesta za zdravím aneb Švihák lázeňský

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2018

Lázeňství coby specifická oblast zdravotnického odvětví má v České republice mnohaletou historii. Množství přírodních léčivých zdrojů ve spojení se špičkovou zdravotní péčí Česko již po desítky let řadí k lázeňským velmocem a není divu, že pobyt v lázních (oficiálním názvem „lázeňská léčebně rehabilitační péče“) byl odjakživa vyhledávanou „náplastí“ na zdravotní neduhy. Značná obliba doprovázená stále rostoucími náklady však postupně z lázeňství učinila jednu z nejkontrolovanějších, a tedy nejnedobytnějších oblastí celého zdravotnictví. Kdy máte nárok na lázně a co všechno nástupu na lázeňskou kúru předchází?

Veřejné, či vlastní zdroje?

Pro lázeňskou péči je typické, že je poskytována výhradně jako následná lůžková péče. Pokud jsou lázně předepsány jako nezbytná součást léčebného procesu, jsou náklady na péči hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V jakých případech můžete čerpat lázeňskou péči takzvaně zadarmo? O tom, jaké položky a v jaké výši za vás uhradí zdravotní pojišťovna, nerozhodujete vy, ani lékař, a dokonce ani příslušná pojišťovna. Přesné podmínky úhrady totiž určuje dokument zvaný Indikační seznam, který je přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění, a který podle diagnózy stanovuje délku pobytu, lhůtu pro nástup a především typ úhrady. Další náležitosti, které v Indikačním seznamu uvedeny nejsou, pak ještě doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví, jež upřesňuje například kontraindikace, zaměření konkrétních lázeňských míst či obory specializací doporučujících lékařů.

S jakou finanční účastí zdravotní pojišťovny se můžete setkat? Obecně rozlišujeme tři typy úhrad:

  • komplexní (plně hrazená) lázeňská péče,
  • příspěvková (částečně hrazená) lázeňská péče,
  • nehrazená lázeňská péče (samoplátci).

Komplexní lázeňská péče (známá pod lidovým označením „lázně na křížek“) je pro pacienta jednoznačně nejvýhodnější variantou. Náklady na léčení (procedury), ubytování a stravování hradí zdravotní pojišťovna, lázeňskému hostu tak zbývají k úhradě pouze menší položky typu dopravy, parkovného či lázeňského poplatku. Komplexní péče navazuje na lůžkovou nebo specializovanou ambulantní péči a jejím cílem je doléčení, zabránění vzniku či minimalizace rozsahu invalidity nebo případně nesoběstačnosti.

příspěvkové lázeňské péče je zdravotní pojišťovnou poskytována pouze částečná úhrada, a to nákladů na léčení. Ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient hradí sám. Nejdražšími složkami bývají již tradičně platby za ubytování a stravování, jejich výše je však u každého příspěvkového pacienta rozdílná, neboť se odvíjí od délky pobytu, zvoleného ubytovacího zařízení či jeho vytíženosti ve vybraném termínu.

Třetím typem je lázeňská péče, která se ze zdravotního pojištění nehradí. Pokud i přesto, že jste zdraví jako rybička, chcete požívat stejné služby jako churaví lázeňští hosté, máte možnost si celý pobyt financovat z vlastních zdrojů. Výhodou tohoto typu úhrady je naprostá nezávislost na ošetřujícím i revizním lékaři, jelikož takový typ pobytu nepodléhá schvalovacímu procesu pojišťovny. Snadnější bude rovněž i plánování termínu – jako samoplátcům vám totiž, na rozdíl od pacientů, lázně nestanoví datum nástupu, ale můžete si jej pochopitelně zvolit podle svých možností.

Lázeňská místa a jejich specializace

Vybrali jsme tři modelová onemocnění (indikace) a k nim odpovídající poskytovanou lázeňskou péči zahrnující délku pobytu, typ úhrady zdravotní pojišťovnou a přehled příslušných lokalit
Indikace
Typ úhrady
Délka pobytu
Lázeňské místo
Stav po infarktu myokardu komplexní 28 dnů Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
Chronická onemocnění žlučníku
a žlučového traktu s lithiazou*,
pokud je operace kontraindikovaná
příspěvková 21 dnů Františkovy Lázně
Luhačovice
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Astma bronchiale,
chronická obstrukční plicní nemoc
komplexní / příspěvková 28 dnů / 21 dnů Jánské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
*lithiaza - tvorba kamenů ve vnitřních orgánech
Údaje uvedené v tabulce vycházejí z legislativních předpisů účinných k datu 7. prosince 2017.

Správné dveře ve správném pořadí

Jak jsme již zmínili, proces schvalování lázeňských návrhů podléhá v každé zdravotní pojišťovně velice přísnému kontrolnímu mechanismu. Nejen obsahová, ale i formální stránka lázeňského návrhu proto musí splňovat veškeré požadované náležitosti. Jak tedy postupovat v případě, že se vaše diagnóza skutečně nachází v Indikačním seznamu a vy máte o pobyt zájem?

Vaše cesta do lázní začíná v ordinaci odborného lékaře – specialisty (například internisty, neurologa či kardiologa), který vyhodnotí, zda je ve vašem případě lázeňská péče nezbytnou součástí léčebného procesu. Je-li jeho posouzení kladné, sepíše doporučení, jež může být přímo součástí návrhu na lázeňskou péči, nebo může být vystaveno na zvláštním tiskopisu (takzvaném výměnném listu).

S doporučením v ruce by měly vaše kroky následně směřovat k registrujícímu praktickému (obvodnímu) lékaři. Ten na základě zprávy od specialisty vyplní formulář návrhu na lázeňskou péči a odešle jej na příslušné oddělení vaší zdravotní pojišťovny. Tento postup může kromě praktického lékaře učinit eventuálně také ošetřující lékař při hospitalizaci, který je k podávání návrhů rovněž kompetentní.

Co se děje s návrhem dále? Na zdravotní pojišťovně se jím zabývá revizní lékař, který posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně jej například bude zajímat, jestli jste podstoupili všechna potřebná vyšetření, nebo zda léčení nebrání nějaká kontraindikace. Pokud na předloženém návrhu neshledá žádné obsahové ani formální nedostatky, zakončuje jeho kontrolu schválením a odesílá jej do lázní, které jsou v návrhu uvedeny na prvním místě (jako preferované).

Pozvánka na čerstvý vzduch

Od této chvíle již probíhá veškerá následná komunikace přímo s lázeňským zařízením, respektive s jeho přijímací a ubytovací kanceláří. Ta podle svých kapacitních možností pacientovi určí datum pobytu a nejpozději do pěti dnů před stanoveným nástupem jej vyrozumí takzvaným zvacím dopisem nebo předvoláním pacienta. Kromě přesných termínů v něm také budoucího lázeňského hosta informuje o dalších podrobnostech souvisejících s nástupem – například možném způsobu dopravy, průběhu registrace v den zahájení či seznamu věcí, které by si do zařízení měl vzít s sebou.

Uvedený postup platí především pro pacienty se schválenou komplexní lázeňskou péčí – u úhrady příspěvkového typu se jednotlivé úkony mohou mírně odlišovat. V čem? Mnohé pojišťovny posílají návrh schválený revizním lékařem přímo pacientovi a ten si po vlastním uvážení zvolí relevantní lázeňské místo sám. V takovém případě má i větší variabilitu v termínech, neboť si nástup domlouvá přímo s lázeňským zařízením. Notorickým váhavcům však nedoporučujeme otálet s výběrem příliš dlouho, neboť platnost návrhu není neomezená – na léčení musíte nastoupit nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu, v opačném případě by poukaz pozbyl platnosti. 


Přihlásit