Meggle Alpenbutter: pro český a německý trh (dTest 11/2017)

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Porovnávali jsme kvalitu másel Meggle Alpenbutter, která se prodávají v České republice a v Německu. Kvalita obou vzorků byla srovnatelná, obě vyhověla požadavkům evropské legislativy.

Laboratorní analýza českého a německého másla Meggle ukázala, že deklarovaný obsah tuku se nelišil a v naměřených hodnotách se objevil rozdíl 0,5 % ve prospěch vzorku prodávaného v České republice. V celkovém hodnocení získal více bodů vzorek z České republiky. Kromě vyššího obsahu tuku jsme u něj zjistili i nižší obsah netukové sušiny. Německé máslo splňovalo v tomto parametru legislativní požadavky pouze po zohlednění nejistoty měření.

Porovnání másel Meggle Alpenbutter

 • Meggle CZ Alpenbutter Alpské máslo

  cena 64,9 Kč

  hmotnost 250 g

  cena za 100 g 26 Kč

  celkové hodnocení dobře 63 %

  obsah tuku uspokojivě 58 %

  fyzikálně-chemické požadavky dobře 68 %

  vlhkost [+]

  tukuprostá sušina [+]

  přítomnost cizího tuku [n]

  senzorické hodnocení velmi dobře 85 %

  vzhled a barva [++]

  vůně a chuť [++]

  konzistence [++]

  deklarace dobře 65 %

  dodržování deklarovaného obsahu tuku [+]

  zavádějící tvrzení [n]

  barviva [n]

  informace

  použití kysané smetany neuvedeno

  obsah tuku deklarovaný 82 g/100g

  obsah tuku zjištěný 82,7 g/100g

  vlhkost 15,9 %

  obsah tukuprosté sušiny 1,4 %

  výrobce Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG, Německo

 • Meggle DE Alpenbutter

  cena 64,7 Kč

  hmotnost 250 g

  cena za 100 g 25,9 Kč

  celkové hodnocení uspokojivě 51 %

  obsah tuku uspokojivě 56 %

  fyzikálně-chemické požadavky uspokojivě 46 %

  vlhkost [+]

  tukuprostá sušina [-]

  přítomnost cizího tuku [n]

  senzorické hodnocení dobře 71 %

  vzhled a barva [++]

  vůně a chuť [+]

  konzistence [+]

  deklarace uspokojivě 50 %

  dodržování deklarovaného obsahu tuku [0]

  zavádějící tvrzení [n]

  barviva [n]

  informace

  použití kysané smetany [n]

  obsah tuku deklarovaný 82 g/100g

  obsah tuku zjištěný 82,2 g/100g

  vlhkost 15,6 %

  obsah tukuprosté sušiny 2,2 %

  výrobce Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG, Německo


Přihlásit