Obaly jsou důležité, ale je jich zbytečně moc

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 8.11.2017   

Obaly jsou dlouhodobým ekologickým problémem. Největší množství obalů mají „na svědomí“ potraviny. Tématu se věnuje ve svém listopadovém čísle časopis Konsument rakouské spotřebitelské organizace VKI.

Obalový průmysl v Rakousku je překvapivě velký. Koncem loňského roku vykazoval výrobu za více než 4,6 miliardy eur. Největším dílem se na ní podílely plasty, ale papírový průmysl nezůstal moc pozadu.

Nejvíce a nejčastěji jsou baleny potraviny. Mnohé sladkosti mají dokonce dvě nebo tři obalové vrstvy. Abychom si představili rozsah problému, stačí se rozhlédnout v běžném supermarketu – všude kolem je plast. Lehký, trvanlivý, tvárný, a proto široce používaný.

Více obalu znamená více odpadu. Výzkum VKI ukázal, že ač se to někdy nezdá, obaly tvoří podstatnou část nejen objemu, ale i váhy odpadu. Ten nekončí vždy roztříděný a v příslušném kontejneru, někdy ani na skládce, ale třeba na louce, v lese, v řece, moři, dostane se do oceánu. Často se tak znovu dostává nenápadně na náš stůl ve složení dalších potravin.

Existují obchody nabízející potraviny bez obalu, kam si zákazníci musí přinést vlastní nádobu nebo tašku, do které je jim zboží vloženo. Zatím je to však vzácná záležitost spíše velkých měst a bezobalových projektů se účastní poměrně málo lidí.

Funkce

Balení potravin plní mnoho úkolů. Chrání výrobek od okamžiku zabalení do jeho spotřeby. Brání obsah před znečištěním a mechanickým poškozením, ale i před světlem, kyslíkem, vlhkostí, které by mu mohly ublížit. Do balení se nedostanou mikroorganismy nebo cizí pachy ani z něj nevyvětrá vůně nebo neuniknou vitamíny. Cílem obalu je dodat spotřebiteli trvanlivější a nepoškozenou potravinu.

Informace a reklama

Obal je pro výrobce a obchodníka také marketingovým nástrojem – odlišuje výrobek od ostatních a má významný vliv na rozhodování zákazníků. Pro spotřebitele je důležitým zdrojem informací, jelikož musí splňovat náročné předpisy o označování potravin.

Negativní image

Přestože z nich plynou různé výhody, mají obaly obecně negativní image. Zákazníci si velmi často stěžují na klamný dojem většího obsahu, než v obalu skutečně je, a naprostá většina je považuje za zbytečný a objemný odpad.

Výrobci obalů se sice snaží image svých výrobků všemožně zlepšit, například různými ekologickými kroky a slovy o obnovitelných surovinách. Před realitou však utéct nemohou – k životu by nám jich stačilo mnohem méně.


Přihlásit