Jak testujeme másla

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • Obsah tuku: 45 %
  • Fyzikálně-chemické požadavky: 45 %
  • Deklarace: 10 %

Obsah tuku se stanovoval po jeho hydrolýze. Množství tuku bylo zjištěno extrakcí.

Vlhkost se stanovila jako množství vody ve výrobku změřené gravimetricky.

Přítomnost cizího tuku byla zjišťována pomocí plynové chromatografie s plamenno-ionizačním detekcí.

Obsah tukuprosté sušiny se stanovil gravimetricky, dopočtem z hodnot obsahu tuku a vlhkosti.

Senzorické posouzení proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Devět hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť a vůni, vzhled a barvu a konzistenci na stupnici od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti. 

Přihlásit