Test schůdků do domácnosti 2005

Publikováno v časopise 1/2005

Se schůdky do domácnosti se v poměrně krátké době setkáváme podruhé. Důvod je nasnadě. Když jsme se na ně na podzim roku 2003 zaměřili, nestačili jsme se divit (a vy, kteří jste náš test četli, také), co se v obchodech (velkých i malých) v té době nabízelo. Šest z deseti testovaných výrobků představovalo potenciální nebezpečí pro uživatele.

Při zkouškách jsme zaznamenali nežádoucí průhyby stupadel, nedostatečné zajištění plošiny, naprosto nedostačující funkci zajišťovacího zařízení i nevyhovující funkční rozměry stupadla ve vodorovné poloze. Schůdky s takovými nedostatky se vůbec neměly v obchodech ocitnout, protože nesplňovaly základní bezpečnostní požadavky, které pro ně diktuje příslušná norma (ČSN EN 131). A aby toho nebylo málo, objevili jsme neuvěřitelné klamání spotřebitelů... Právě na oněch schůdcích, které v bezpečnosti nevyhověly, se skvěly informace, že „splňují požadavky normy ČSN EN 131“, resp. na sobě nesly značky zkušeben, přes které – jak výrobci deklarovali – prošly.
Náš test tehdy vzbudil nebývalou pozornost – výrobců i dovozců (někteří se hodně zlobili), obchodníků a jejich profesního svazu (spíše byli udiveni, možná si uvědomili, jaký dopad by na ně mělo, kdyby se někomu něco na nebezpečných schůdcích stalo) a samozřejmě vás, čtenářů – kdo by se chtěl na schůdcích ne vlastní vinou přizabít, že ano. Když rozruch opadl a problémy se schůdky se pomalu propadaly do zapomnění, skvělo se již v našem testovacím kalendáři datum, kdy se do nich znovu pustíme...


Databáze testovaných výrobků

Schůdky do domácnosti (21 výrobků)
poslední aktualizace: 1.4.2009


Přihlásit