Mobilní tarify: Dá se ušetřit?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2017

Pryč jsou doby, kdy spojení s okolním světem zajišťovalo gigantické sluchátko připoutané krouceným kabelem k pevné lince. Technologický pokrok se nevyhnul ani oblasti telekomunikací a nepřenosné telefonní aparáty nahradily mobilní telefony. Ty se tak staly nepostradatelnou součástí každodenního života a svým majitelům již dávno nenabízejí pouze funkci volání či psaní zpráv. Jejich provoz však není zadarmo a úlek nad zaslanou fakturou jistě zažil nejeden z nás. Jaké parametry jsou pro výběr nejvhodnějšího tarifu klíčové a na čem se dá ušetřit?

Ztrácíte se v nepřeberném množství tisíců nabídek? Možná vám pro rychlý přehled a snadnou orientaci pomůže náš srovnávač mobilních tarifů. Kromě interaktivního zadání a podrobností k jednotlivým tarifům naleznete na adrese www.dtest.cz/tarify také nejvýhodnější nabídky podle vašich požadavků.

Stalo se již českou tradicí, že operátoři si v rámci stanovování cen pohrávají se zákazníkem jako kočka s myší. Tím nemáme na mysli pouze nejrůznější podpultové nabídky vyhádané zákazníkem pod pohrůžkou přechodu ke konkurenci, ale především srovnání se zahraničím. Jaké jsou výsledky průzkumů trhu mobilních služeb v zemích „starého kontinentu“?

Předražené srdce Evropy

Zjištěné závěry nepotěší zejména jedince výbušnější povahy či spotřebitele mající hlouběji do kapsy. Při pohledu na dostupné nabídky našich sousedů se totiž ukazuje, že Česká republika patří dlouhodobě k nejdražším zemím celé Evropské unie. Nejenže zákazníci v jiných státech platí za stejné služby mnohem nižší částky, ale ještě znepokojivější je skutečnost, že někteří operátoři působící současně u nás i v zahraničí poskytují za hranicemi výrazně výhodnější podmínky než v našem domácím prostředí.

Pozitivní novinkou posledních měsíců ve vztahu k zahraničí je alespoň zákaz účtování roamingových poplatků. Úprava se vztahuje na celé území Evropské unie i několik dalších evropských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a je platná od 15. června letošního roku. Co přesně tato revoluční změna znamená? Program zvaný „Roam like at home“ umožňuje využívat veškeré mobilní služby v ostatních zemích EU za stejné ceny jako v domovském státě. Radovat se tak mohou všechny osoby, které v jiných státech EU používají SIM kartu ze státu svého bydliště nebo státu, v němž mají takzvané stabilní vazby (těmi se rozumí například zaměstnání či studium).

I v rámci této převratné novinky je však nutné rozlišovat, zda se jedná vyloženě o roaming, či mezinárodní volání. Jinými slovy, za levným voláním musíte vycestovat – roaming totiž znamená užívání českého čísla na území jiného státu. Pokud se tedy bude vaše SIM karta fyzicky nacházet v zahraničí a budete si chtít zavolat zpět do České republiky, budou vaše služby nově podléhat stejným sazbám jako doma. Nacházíte-li se však ve vlastech českých a voláte z ČR do jiné země na zahraniční telefonní číslo, jedná se o mezinárodní volání a zmíněné opatření se na něj nevztahuje.

Džungle možností a nabídek

Nyní se přesuňme zpátky do domácího prostředí. Na českém telekomunikačním trhu působí několik desítek operátorů, z nichž tři můžeme považovat za klasické „velké“ operátory (T-Mobile, O2, Vodafone), a zbytek představují operátoři virtuální. Jejich přehled pravidelně uveřejňuje Aso­ciace provozovatelů mobilních sítí, přičemž jsou v něm uvedeny ty subjekty, které se s operátory řádně dohodly na poskytování služeb v jejich síti a jsou tedy schopny plnit své závazky vůči zákazníkům. Pokud poskytovatel takovou smlouvu nemá, jedná se o neoprávněný přeprodej a pro koncové zákazníky je pak mnohem obtížnější domoci se u takových „šedých operátorů“ svých práv.

Nahlédli jste do zmíněného seznamu a svého operátora ve sloupci poskytovatelů nenašli? Možná je to proto, že název jeho společnosti není shodný s obchodní značkou či logem, které používá ve vztahu k zákazníkům. Abyste se na poli telekomunikací lépe orientovali, je dobré znát v zásadě tři základní možnosti působení operátorů:

  • Poskytovatel – subjekt, s nímž uzavíráte smlouvu. Je podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací v mobilních sítích, který své služby v těchto sítích poskytuje vlastním jménem.
  • Provozovatel veřejné mobilní komunikační sítě – operátor, v jehož síti služba funguje (osvědčením disponuje „velká trojice“ a Nordic Telecom pro síť CDMA).
  • Obchodní značka poskytovatele – je název nebo logo operátora, pod kterým na trhu vystupuje. Od oficiálního názvu společnosti (obchodní firmy) se může lišit.

Výběrem operátora vaše cesta k používání mobilních služeb zdaleka nekončí. Jakmile budete znát svého poskytovatele, je na čase se začít zabývat jeho konkrétními nabídkami. Nejprve si musíte ujasnit, zda chcete jeho služby využívat prostřednictvím paušálu nebo předplacené karty. Ty sice mají dobu své největší slávy již za sebou, jisté výhody jim však nelze upřít dodnes. V čem spočívají? Předplacenou kartu byste měli zvolit v případě, že vám vyhovuje účtování skutečně provolaného času. Většina dnešních karet navíc umožňuje i datové přenosy a v porovnání se smluvní podobou poskytuje mnohem větší anonymitu.

Rozhodnete-li se pro rozšířenější variantu, tedy smluvní tarif s paušálem, máte na výběr opět dvě možnosti. Kritériem je v tomto případě nezávislost. Nejste-li příliš plánovací typ a láká vás představa častého střídání operátorů, je pro vás vhodnější smlouva na dobu neurčitou. Ta se uzavírá na neomezenou dobu a lze ji kdykoliv (třeba i po měsíci) bez sankcí vypovědět. Jejím opakem je smlouva na dobu určitou. Podpisem tohoto dokumentu se zavazujete užívat služby operátora po určité časové období (nejčastěji 24 měsíců). Takový závazek sice znamená při předčasném ukončení jisté náklady navíc, absence nezávislosti však bývá kompenzována výhodnějšími cenami za všechny typy služeb.

Naši modeloví telefonisté volají a píší z 20 % do vlastní sítě, z 80 % do sítí jiných. Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. Výsledné ceny je vždy dosaženo nejlevnější možnou variantou (tzn. například dokoupením balíčku k základnímu tarifu, místo volby tarifu vyššího). Každý operátor má ve srovnání zařazenu pouze jednu nabídku, a to tu s nejnižší cenou, přičemž o pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů včetně tarifikace. 
 
Údaje jsou aktuální k datu 10. 9. 2017 a jsou čerpány z webových stránek operátorů a internetového srovnávače na stránkách www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.
 

Parametry výběru

Po volbě operátora a typu smlouvy přichází na řadu výběr nejvhodnějšího tarifu. Při tomto posledním kroku mnoho spotřebitelů chybuje a zbytečně se tak měsíc co měsíc staví do role nevědomého sponzora svého poskytovatele. Na jaké parametry je třeba se při porovnávání konkrétních tarifů zaměřit, abyste služby nadarmo nepřepláceli?

  • Nejčastěji čerpaný typ služby – každý člověk zná sám sebe nejlépe, a tedy ví, jaké činnosti se s digitálním pomocníkem v ruce nejraději věnuje. Píšete často zprávy? Svou pozornost směřujte na tarify s největším množstvím či nejnižší cenou právě za tento typ jednotek.
  • Převod nevyčerpaných jednotek a dat – nemáte-li neomezené volání či psaní zpráv, obvykle vás operátor vybaví určitým měsíčním poč­tem volných jednotek. Když jej nevyužijete, mohou vám bez náhrady propadnout. Je tedy užitečné si předem nejen ověřit, zda operátor nevyčerpané jednotky do dalších zúčtovacích období převádí, ale také přibližně odhadnout svou průměrnou měsíční spotřebu obou typů služeb.
  • Tarifikace – znamená nejčastěji způsob účtování provolaných minut. První minuta je počítána téměř vždy celá (i když hovor trvá například jen 10 sekund), dále záleží na férovosti operátora. Po první provolané minutě mají totiž poskytovatelé na výběr, zda vám budou následně hovor účtovat po sekundách (60+1), po půl minutách (60+30) nebo po minutách (60+60). Při tarifikaci typu „po minutě“ (60+60) vás tak hovor o délce 61 sekund bude stát stejně jako hovor trvající 119 sekund.
  • Volání do vlastní sítě zdarma – vyplatí se tehdy, má-li většina vašich blízkých stejného operátora. U balíčků s přídělem volných minut vám však operátor může přichystat malou léčku – volání ve vlastní síti započtené do volných minut (tedy po jejich vyčerpání bez sebemenší výhody).

Kromě výše uvedených příkladů posuzujte nabídky i podle dalších kritérií, jakými jsou způsob čerpání volných jednotek, slevy podmíněné časovými závazky či aktivace nechtěných služeb. Jinými slovy – přečtení obchodních podmínek berte jako nutné zlo. 

*Není-li na kartě dostatečná výše kreditu, je po určitém časovém období volání i zasílání zpráv zpoplatněno.

Přihlásit