V krizi spotřebitelé vybírají pečlivěji

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 24.2.2009   

Spotřebitelé se v současnosti více obávají o obsah svých peněženek. A když už se rozhodnou utrácet, pak nechtějí riskovat a dávají přednost výrobkům s prověřenou kvalitou. Signalizuje to extrémní nárůst návštěvnosti na webových stránkách časopisu TEST, který přináší objektivní a nezávislé srovnávací testy výrobků a služeb.
Přestože webové stránky časopisu TEST www.dtest.cz jsou v provozu čtyři roky, jen za poslední čtyři měsíce si připsaly více než 30 % své celkové návštěvnosti. Ta právě překonává hranici milionu návštěvníků. „Nabídka informací na www.dtest.cz sice v poslední době narostla, avšak tak velký zájem spotřebitelů jsme nečekali ani v nejodvážnějších snech,“ říká předsedkyně sdružení TEST Ida Rozová.

V zájmu zajištění nezávislosti neobsahují webové stránky ani časopis TEST žádnou reklamu. Klíčový je příjem za předplatné časopisu od samotných spotřebitelů. Protože TEST je neziskové sdružení, veškeré příjmy jsou reinvestovány zpět do služeb poskytovaných spotřebitelům. Letos bude sdružení testovat ještě více českých značek a zaměří se i na detailní testy vybraných potravin, o které se spotřebitelé velice zajímají. „Přestože jsme byli nuceni na podzim loňského roku zvednout cenu předplatného, zájem o časopis vzrůstá,“ doplňuje Rozová a uzavírá: „Podobně jako ve vyspělých zemích Evropy si i u nás spotřebitelé postupně začínají uvědomovat, že výsledky nezávislých testů realizovaných spotřebitelskými sdruženími ukazují na skutečný poměr kvalita/cena. Je to příjemný výsledek našeho šestnáctiletého, často lopotného úsilí.“

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 227 027 632
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 227 027 632

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).Diskuze

Diskuze je dostupná pouze pro přihlášené uživatele.

Přihlásit