Jak testujeme ochrany mobilů

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • Ochrana před škodlivým softwarem: 40 %
  • Zabezpečení dat: 15 %
  • Obsluha: 15 %
  • Ochrana při odcizení: 10 %
  • Instalace: 10 %
  • Zatížení mobilu: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Všechny testy probíhaly na chytrých telefonech Lenovo Moto E3.

Ochrana před škodlivým softwarem

V testu detekce malwaru v aplikacích bylo použito 500 prokazatelně škodlivých kódů získaných z různých zdrojů. Vzorek byl vybrán s ohledem na to, aby se jednalo o aktivní kódy schopné škodit v prostředí systému Android. Výsledek odpovídá procentu úspěšně nalezených hrozeb.

Pro test detekce malwaru na webu bylo vybráno 50 webových stránek obsahujících škodlivý software. Zjišťovali jsme, zda aplikace rozpozná hrozbu a web v takovém případě zablokuje. Stránky byly vybrány tak, aby reprezentovaly různé druhy malwaru. Výsledek odpovídá procentu úspěšně zablokovaných webů.

Při zkoušce blokování phishingových stránek bylo navštíveno 500 aktivních podvodných webů. Pokud aplikace zablokovala webovou stránku, byla vyhodnocena jako úspěšná. Pokud ji otevřela, pak nikoli. Výsledek odpovídá procentu úspěšně zablokovaných phishingových webů.

Ochrana při odcizení

Test ochrany při odcizení obsahoval v prvé řadě zkoušku možností vzdáleného přístupu. Posuzována byla přítomnost této funkce, způsob jejího ovládání (přes web, SMS nebo jiným způsobem) a možnost upzornit aplikaci v situaci, kdy skutečně dojde ke ztrátě mobilu.

V konkrétních aspektech vzdáleného přístupu byly testovány funkce odemčení zámku, určení polohy, uzamčení a vymazání na dálku. Experti hodnotili možnosti funkcí, jednoduchost či složitost při jejich nastavení a funkčnost při reálném použití. Pokud se mobil dálkově ovládá přes webové rozhraní, hodnotili také jeho uživatelskou přívětivost.

Zabezpečení dat

Hodnocení, zda má uživatel právo rozhodovat o přenášených datech (např. osobních datech), zda jsou data odesílána, o jaká data jde, na jaké servery jsou odesílána (zda pouze vývojáři nebo i třetím stranám) a v jaké podobě (šifrované či nešifrované).

Obsluha

Hodnocení hlavního uživatelského rozhraní (přehlednost, navigace v menu, přehlednost varovných notifikací, možnost nastavení např. jazyků, hesel nebo podoby notifikací), obsluhy funkcí určených k eliminaci malwaru (skenování, ochrana v reálném čase, přehlednost varovných notifikací), obsluhy funkce pro webovou ochranu (ovládání, možnost používat ve více prohlížečích, přehlednost varovných notifikací), obsluhy ochrany při odcizení (nastavení ochrany v mobilu, ovládání webové stránky pro vzdálený přístup) a nakonec obsluhy správy povolení jednotlivých aplikací (dohledatelnost této funkce v bezpečnostní aplikaci, přehlednost zpráv, komentáře k potřebným povolením).

Instalace

V tomto testu byla hodnocena nejprve potřeba různých povolení, které aplikace potřebuje pro úspěšnou instalaci.

Následovalo hodnocení samotného instalačního procesu (zda nabízí více typů instalace, kolik obsahuje kroků, zda obsahuje reklamy nebo balastní programy, jednoduchost instalace, stažení aktuální databáze po ukončení instalace, kompletní bezpečnostní prohlídka po dokončení instalace, kontrola funkčnosti nainstalované aplikace).

Poté byla hodnocena odinstalace aplikace. Přihlédnuto bylo k tomu, zda aplikace nabízí zabezpečení či ukrytí aplikace v menu pro zabránění nechtěné odinstalace (např. po odcizení) a také k varování ohledně stavu zabezpečení po odinstalování.

Zatížení mobilu

Měření potřebného místa na disku u jednotlivých aplikací a zátěže operační paměti RAM při jejich provozu.

Přihlásit