Časté otázky: Venkovní koupaliště

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 8/2017

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, a tak by vám mohly přijít vhod informace o venkovních koupalištích. Co nabízejí a jaká pravidla byste měli dodržovat, abyste si koupání i slunění užili ve zdraví?

Kdo nese za co odpovědnost?

Odpovědnost provozovatele koupaliště za případné úrazy návštěvníků je sice široká, ale ne neomezená. Návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů personálu. Návštěvní řád musí obsahovat všechna bezpečnostní pravidla a u rizikových atrakcí musejí být pokyny zvlášť vyvěšené. Pokud si návštěvník způsobí zranění svým nezodpovědným chováním, pak se na provozovateli ničeho nedomůže. Za bezpečnost prostředí koupaliště a případné nehody související s jeho provozem však provozovatel odpovídá, i kdyby v návštěvním řádu prohlašoval něco jiného.

Provozovatel musí návštěvníkům nahradit i škody, které jim vzniknou na jejich osobních věcech uložených v uzamčených skříňkách. Ne ale v případě, kdy návštěvník nechá klíč od skříňky ležet bez dozoru na dece nebo jakkoliv jinak ke škodě sám přispěje. Za věci, které mají návštěvníci u sebe, neodpovídá provozovatel koupaliště vůbec.

Pokud návštěvník uloží ve skříňce věc takové hodnoty, která se zcela vymyká charakteru daného provozu, může soud povinnost provozovatele k náhradě škody v případě ztráty přiměřeně snížit. Starší právní úprava dokonce stanovila, že provozovatel odpovídá za odložené cennosti v maximální výši 5000 Kč. Nejvyšší soud tak v jednom případě dospěl k závěru, že poškozenému nenáleží vyšší náhrada ani za auto, o které přišel po odcizení klíčků ze skříňky v době, kdy se oddával relaxaci v sauně. Právo na náhradu škody musí být u provozovatele každopádně uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od chvíle, kdy se návštěvník o vzniku škody dozvěděl. 

Zajištění podmínek pro bezpečné a bezproblémové fungování koupaliště patří mezi základní povinnosti jejich provozovatelů. Směrem k návštěvníkům se to projevuje mimo jiné vyvěšením návštěvního řádu na dobře viditelném místě. Vstupem do areálu koupaliště pak automaticky vyjadřujete souhlas s pravidly a požadavky, které na vás návštěvní řád klade. Ty se můžou na jednotlivých koupalištích v některých věcech velmi různit, i když v základu jsou u všech provozovatelů podobné. V každém případě ale doporučujeme se s nimi seznámit. Je to ve vašem zájmu – jednak jde i o vaši bezpečnost a jednak má provozovatel právo vás v případě porušení návštěvního řádu vykázat z koupaliště bez nároku na vrácení vstupného.

Podmínky a pravidla se různí

V každém návštěvním řádu obvykle najdete pravidla bezpečnosti užívání bazénu a vodních atrakcí, pravidla pro požívání potravy a nápojů (včetně alkoholických), pro vstup se zvířaty nebo kouření. Často se objevuje také zákaz volat o pomoc bez příčiny, skákat do bazénu nebo vnášet do areálu skleněné lahve a předměty. Narazit ale můžete i na méně obvyklé požadavky. Na koupališti v Mšenu je například zakázáno závodně plavat bez předchozí domluvy s plavčíkem. Na městské koupaliště v Soběslavi si nesmíte přinést žádný elektrický přístroj a v pražském Podolí nesmíte hrát na hudební nástroje. V areálu koupaliště ve středočeských Zdicích zase návštěvní řád upozorňuje na zákaz jízdy na kole. Jinde platí například zákaz používání potápěčské výstroje nebo nafukovacích předmětů, vstupu do bazénu se žvýkačkou nebo hry s tvrdým míčem. Překvapit vás mohou i další omezení, věnujte proto návštěvnímu řádu ve vlastním zájmu pozornost, ať předejdete nepříjemnostem.

Ceny a služby koupališť

Název koupaliště
Dospělý
Dítě
Student do 26 let
ZTP
Senioři
Rodinné vstupné
Provoz (od-do)
Vybavení
Koupaliště Brno - Královo Pole 170 Kč 120 Kč 120 Kč zdarma 120 Kč 530 Kč 9-21 velká skluzavka, dětské brouzdaliště, dětské píškoviště, multifunkční hřiště na volejbal, basketbal, nohejbal a badminton, trampolíny, houpačky, přebalovací komůrky pro miminka, dvoje občerstvení, wi-fi internet
Koupaliště Havířov 80 Kč 40 Kč stejně jako dospělý zdarma 50 Kč 200 Kč 9-19 tobogán, volejbalové hřiště, hřiště na nohejbal, ping-pong, fitness centrum, občerstvení,
Koupaliště Žabák - Humpolec 70 Kč 50 Kč (do 110 cm zdarma) stejně jako dospělý 50 Kč 50 Kč 200 Kč 10-19 široká skluzavka, divoká řeka, dětské brouzdaliště, trampolíny, dětské hřiště, plážový volejbal, ping-pong, volejbal, lanové centrum, restaurace
Koupaliště Kníže - Jičín 70 Kč (všední dny)/ 80 Kč(víkendy) 50 Kč 60 Kč zdarma 60 Kč 2 dospělí a 1 dítě plné vstupné, další dítě zdarma 9-20 víceúčelové hřiště, plážový kurt, pétangue, lodička, volejbal, nohejbal
Koupaliště Kadaň 40 Kč stejně jako dospělý (do 120 cm zdarma) stejně jako dospělý zdarma stejně jako dospělý 100 Kč 9-20 dětské brouzdaliště, ping-pong, líný tenis, badminton, volejbal, petanque
Koupaliště Bajda - Kroměříž 50 Kč 25 Kč stejně jako dospělý 25 Kč 25 Kč x 9-20 dětské brouzdaliště, trampolína, dětské hřiště, občerstvení
Koupaliště Ostrava-Poruba 100 Kč 80 Kč stejně jako dospělý zdarma 80 Kč 320 Kč 9-18:30 tobogán,dětské broudaliště, aquazorbing, minigolf, nohejbal, plážový volejbal, sauny, solární studio, masáže, kosmetický salón, vakové uhličité koupele, fitness centrum, restaurace,
Koupaliště Baťov-Otrokovice 50 Kč 20 Kč stejně jako dospělý 10 Kč x 120 Kč 10-19 velká skouzavka, dětské brouzdaliště, trampolína, kuželky, volejbal,nohejbal,streetbal, ping-pong, občerstvení
Petynka (Praha 6) 160 Kč 90 Kč stejně jako dospělý 90 Kč 50 Kč (senioři s bydlištěm v Praze 6)/ 160 Kč (ostatní) 380 Kč 7-21 tobogán, dětské brouzdaliště, trampolína, plážový volejbal, ping-pong, petanque, slackline, badminton, antukové hřiště, slackline, aquazorbing, dětské hřiště, střešní pláž, občerstvení
Podolí (Praha 4) 160 Kč 90 Kč 100 Kč 100 Kč 90 Kč 350 Kč 6-21:45 tobogán, dětské brouzdaliště, sauna, pára, solárium, rehabilitace, masáže, fitness, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, restaurace, bufet,
Městské koupaliště Sokolov 60 Kč 30 Kč stejně jako dospělý stejně jako dospělý stejně jako dospělý 150 Kč 9-19 dětské brouzdaliště, dvě velké skluzavky, dětská skluzavka
Koupaliště Strakonice 80 Kč 70 Kč stejně jako dospělý zdarma 70 Kč 230 Kč 10-20 tobogán, dětské brouzdaliště, minigolf, ping-pong, líný tenis, plážový volejbal, nohejbal, basketbal, velké zahradní šachy, občerstvení
Koupaliště Zdice 95 Kč 45 Kč stejně jako dospělý zdarma zdarma 210 Kč 10-19 tobogán, dětské brouzdaliště, trampolína, ping-pongový stůl, dětské hřiště, plážový volejbal, stánky s občerstvením, wi-fi internet
Řazení koupališť je abecedně dle místa, kde se nacházejí.

Anketa mezi odborníky

Jakými hygienickými pravidly byste se měli při návštěvách koupaliště řídit, abyste neohrozili zdraví a bezpečnost svoji ani ostatních návštěvníků? Ptali jsme se odborníků z krajských hygienických stanic i jedné zástupkyně soukromého hygienického zařízení.

Jaké je „hygienické minimum“ při návštěvě koupaliště?

RNDr. Jan Jarolímek, MBA, Hygienická stanice hlavního města Prahy: Hlavním rizikem je jednoznačně utonutí nebo úraz. Návštěvníci koupaliště by proto měli dbát pokynů provozovatele, nepřeceňovat své síly a plavecké schopnosti. Z pohledu hygienického by pak neměla být veřejná koupaliště navštěvována osobami s infekčním onemocněním nebo pod vlivem návykových látek. Nutné je taktéž zdůraznit potřebu osprchování se bez plavek za použití mýdla a používání vhodné bazénové obuvi.

Mgr. Jeanette Horčicová, KHS Zlínského kraje: K základním zásadám hygienického chování ze strany návštěvníků patří dodržování návštěvního řádu umělého koupaliště, celková očista těla, procházení přes brodítka, nebo dodržování zákazu vstupu dětí do jednoho roku. Děti ve věku od jednoho do tří let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak v rámci návštěvního řádu koupaliště. Do bazénů by neměly vstupovat osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené či osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

Ing. Miroslav Staněk, KHS Jihomoravského kraje: Je třeba všímat si především průhlednosti vody, znečistění stěn a dna bazénů, ploch kolem bazénů a čistoty sprch, záchodů a šaten. V případě zjištění závady je důležité ihned upozornit zaměstnance, povinností provozovatele je zjištěné závady ihned odstranit.

Jolana Knobová, soukromý hygienik, Kroměříž: Každý by si měl po použití WC umýt ruce mýdlem. Rozhodně bych doporučovala používat plážovou obuv z důvodů nákazy plísněmi, bradavicemi apod. Před vstupem do bazénu se vždy osprchovat a po použití bazénu taktéž. Ženy by měly mít sepnuté vlasy.

Jaká jsou zdravotní rizika návštěvy koupaliště a na co bychom si měli dávat pozor?

RNDr. Jan Jarolímek, MBA: V případě fekálního znečistění vody mohou návštěvníkům hrozit zažívací obtíže. Problémem vody přírodních koupališť jsou sinice, které mohou vyvolat alergické reakce (vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže), ale také akutní otravu projevující se střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy až po trvalé poškození jater.

Mgr. Jeanette Horčicová: Nejzávažnější zdravotní rizika z návštěvy koupališť mohou plynout z případného vstupu osob s infekční chorobou, a to jak v době trvání přenosné nemoci, tak krátce po jejím skončení. Pro pokožku není příznivý dlouhodobý pobyt ve vodě. Vede k jejímu odmaštění a může dojít k dráždění, vzniku vyrážek, popřípadě infekcí. Dalším závažným rizikem jsou utonutí a úrazy, které mohou plynout z nedodržování návštěvního řádu, ale také při požití alkoholu či jiných návykových látek. Dalším rizikem může být dlouhodobý pobyt na slunci. Nejcitlivější skupinou jsou hlavně kojenci, malé děti, staří lidé, obézní jedinci a osoby s onemocněním srdce a oběhové soustavy.

Ing. Miroslav Staněk: Z hlediska bezpečnosti je třeba dbát především na ochranu před utonutím, úrazem, nadměrným sluněním (úžeh), přehřátím (úpalem) a v neposlední řadě ochranou před UV zářením podle fototypu kůže. Další rizika souvisejí s nechtěným napitím vody při koupání. Infekční onemocnění způsobené viry, bakteriemi či prvoky může při polknutí i malého množství vody způsobit nejčastěji střevní a žaludeční potíže, horečnatá onemocnění či zánětlivá onemocnění uší a očí.

Jolana Knobová: Zdravotních rizik je mnoho. Od běžných drobných úrazů až po utonutí. Co se týče obecných zdravotních rizik, jedná se zejména o nákazu (bradavice, plísně na nohou, rukou a jiná kožní onemocnění). Dalším důležitým prvkem zdravotního rizika je onemocnění střevní nákazou – Salmonella, Campylobacter, Listeria a podobně. Toto hrozí zejména při stravování v bufetech na koupalištích. Konzumace alkoholu skýtá obrovské riziko, a to zejména utonutí. 

Kvalita vody

Provozovatel má povinnost prostřednictvím akreditovaných nebo autorizovaných laboratoří v pravidelných intervalech monitorovat kvalitu vody a informace neprodleně předávat místně příslušné hygienické stanici, která je vyhodnocuje a zveřejňuje na webových stránkách. O kvalitě vody v pražských koupalištích se tedy dočtete na stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy, o vodě v těch brněnských zase na webu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a tak dále. 


Přihlásit