Jak testujeme pastelky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • laboratorní testy: 40 %
  • praktické zkoušky: 40 %
  • nežádoucí látky: 20 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Laboratorní testy

Odolnost proti zlomení

Pastelku jsme ořezali a nasměrovali na papír v úhlu 60° směrem hrotem dopředu. Následně jsme ji zatížili závažím o hmotnosti 700 g, abychom simulovali zvýšený tlak ruky. Hodnotili jsme, zda se hrot pastelky zlomil či odolal.

Nežádoucí pohyb pastelky

Pastelku jsme položili na stůl v náklonu 5°. Hodnotili jsme, jestli zůstala na svém místě, nebo se odkutálela.

Pádové zkoušky

Ořezanou pastelku jsme pětkrát za sebou pustili ze stolu o výšce 75 cm na plastovou podlahu. Po každém pádu jsme vizuálně změřili poškození pastelky. Po všech pěti pádech jsme ji znovu ořezali, abychom zjistili, jestli nedošlo ke zlomení tuhy.

Praktické zkoušky

Pastelky jsme rozdali čtyřem lidem ve věku 19, 32, 36 a 56 let, kteří hodnotili jejich vlastnosti během vybarvování předem připravených prázdných kruhů v papírovém skicáku. Barvy, které testovali, byly tyto: žlutá, růžová či oranžová, červená, tmavě modrá, světle zelená a černá.

Ořezávaní

Testující hodnotili, jak snadno se pastelky ořezávaní a jestli během této činnosti nedochází k nežádoucímu zlomení hrotu.

Úchop

Hodnocení ergonomie pastelky a jednoduchosti jejího uchopení do ruky.

Kreslení, stejnorodost, sytost barvy

Testující hodnotili, zda se s pastelkami dobře kreslí, zda je vybarvování stejnoměrné a barvy dobře kryjí.

Lámavost tuhy

Testující hodnotili, zda během malování nedochází k lámání tuhy.

Nežádoucí látky

Těžké kovy

Zkoumali jsme jejich přítomnost pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v tuze a laku. Testovaná barva pastelky byla červená.

Primární aromatické aminy (PAA)

Pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem jsme zkoumali jejich přítomnost v tuze a laku. Testovaná barva pastelky byla oranžová.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem jsme zkoumali jejich přítomnost v tuze. Testovaná barva pastelky byla černá.

Změkčovače plastu

Pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem jsme je hledali v laku žlutých a modrých pastelek.

PVC

Beilsteinovou metodou jsme zkoumali přítomnost PVC v obalech (u výrobků, které mají plastový obal).

Přihlásit