Jak voděodolný je váš mobilní telefon? Odpovědí je IP kód

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 21.7.2017   

Léto láká k vodě a narůstá tak množství situací, kdy se mobilní telefon ocitne v blízkosti tohoto živlu. Mnozí lidé si pomocí něj svá vodní dobrodružství dokumentují, čehož si jsou výrobci vědomi, a proto uvádějí na trh voděodolné mobilní telefony. Jak voděodolný může mobilní telefon být? A co to vlastně znamená?

Španělská spotřebitelská organizace OCU vysvětluje, jak si mohou spotřebitelé zjistit voděodolnost i prachuvzdornost svých mobilních telefonů. Odpovědí je existence takzvaného IP kódu, který uživatelům říká, jak voděodolné a prachuvzdorné elektronické zařízení je. IP kód je zahrnut v normě UNE 20324, která odpovídá evropské normě EN 60529. IP kód obsahuje dvě číslice, například IP67 či IP68. První číslice udává stupeň ochrany vůči vniknutí pevných částic a druhá označuje stupeň odolnosti proti vniknutí kapaliny, zejména vody. Zatímco stupnice ochrany vůči vniknutí pevných částic disponuje rozmezím od 0 do 6, rozmezí stupnice ochrany vůči vniknutí kapaliny je od 0 do 8.

Stupně ochrany vůči vniknutí pevných částic jsou následující:

 • stupeň 0 – neposkytuje žádnou ochranu
 • stupeň 1 – zabraňuje vnikání částic o průměru až 50 µm
 • stupeň 2 – chrání proti prvkům o průměru 12,5 µm
 • stupeň 3 – zabraňuje vniknutí částic o průměru do 2,5 µm
 • stupeň 4 – zajišťuje ochranu proti částicím o průměru do 1 µm
 • stupeň 5 – zaručuje, že i když nelze zabránit vniknutí pevných částí, tak prach, který se dostane do zařízení, nezasahuje do jeho správné funkce
 • stupeň 6 – zaručuje úplnou ochranu před vniknutím prachu

Stupně ochrany vůči vniknutí vody jsou následující:

 • stupeň 0 – neposkytuje žádnou ochranu
 • stupeň 1 – poskytuje minimální ochranu proti kapající vodě, například před velmi lehkým deštěm
 • stupeň 2 – chrání proti kapající vodě, když je zařízení nakloněno o 15° od své normální polohy
 • stupeň 3 – poskytuje ochranu proti vodní tříšti, přičemž je zařízení nakloněno o 60° od obvyklé polohy, v množství 10 litrů za minutu, při tlaku 80 – 100 kN/m2 po dobu nejméně 5 minut
 • stupeň 4 – ochraňuje proti stříkající vodě ve všech úhlech
 • stupeň 5 – zabraňuje průniku vody stříkající z nízkotlaké trysky o průměru 6,3 mm, z libovolného směru
 • stupeň 6 – chrání proti intenzivně tryskající vodě s tryskou o průměru 12,5 mm z jakéhokoliv směru (například sprcha)
 • stupeň 7 – chrání zařízení proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky jednoho metru
 • stupeň 8 – chrání proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce. V tomto případě se může jednat o zařízení hermeticky utěsněné nebo o situaci, kdy voda zařízení nepoškodí.

OCU poznamenává, že i když si uživatel zkontroluje stupeň ochrany svého mobilního telefonu, měl by se vyvarovat situací, které by mohly mobilní telefon poškodit. Je nutné si uvědomit, že IP kód počítá s čistou vodou. Pokud by se mobilní telefon dostal do kontaktu například s limonádou či si zaplaval v moři, je tak vystaven nebezpečí poškození v důsledku cukru či soli.
 

Přihlásit