Ochrana spotřebitele v ČR evropskou optikou

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 5.1.2009   

Evropská komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva, která se stala Evropankou roku 2008, navštívila koncem loňského roku Prahu. Při té příležitosti poskytla své vyjádření k některým aktuálním otázkám i pro čtenáře časopisu TEST.


České předsednictví v EU
První pololetí roku 2009 bude ve znamení českého předsednictví v EU. Priority českého předsednictví jsou jasné. Mottem je „Evropa bez bariér“ ale v programu předsednictví není mnoho spotřebitelských témat, což považuji za škodu. Evropa bez bariér je také o občanské Evropě a spotřebitelské Evropě a my také nechceme bariéry a geografická ani jiná omezení a chceme nalezení společného jazyka ohledně spotřebitelských práv.
Světový den spotřebitelských práv se pravidelně oslavuje tématickou konferencí či jinou akcí v předsednické zemi, bohužel se zdá, že v rámci českého předsednictví se žádná obdobná akce realizovat nebude.
Úspěšnost českého předsednictví v EU bude poměřována zkušeností s první předsednictvím nové členské země – Slovinska. To bylo velmi aktivní a za tohoto předsednictví se podařilo úspěšně uzavřít novelu směrnice ke spotřebitelskému úvěru. Podobného úspěchu by mohlo české předsednictví dosáhnout s novou směrnicí o právech spotřebitelů.
Tato směrnice by měla sjednotit práva spotřebitelů v celé EU a tím zjednodušit život podnikatelům i spotřebitelům při přeshraničním nakupování. Zároveň by to mohlo pomoci i prosazování práv v praxi, aby nezůstala jenom na papíře.

Řešení problémů spotřebitelů v EU
Po celé Evropě se občané setkávají s problémy či dokonce různými absurditami v běžných spotřebitelských situacích. Pro pobavení lze jako příklad lze uvést případ paní, která si úspěšně zarezervovala letenku a když si ji šla několik dní před cestou vyzvednout, tak se dozvěděla, že letenku nelze vystavit, protože její jméno je příliš dlouhé.
Velmi úspěšnou praxí, jak s obdobnými problémy bojovat, je upozorňovat na ně a tlačit na změnu. V tom je zásadní úloha nezávislých spotřebitelských organizací.

Financování spotřebitelských organizací
Evropská komise podporovala v uplynulém období významně podporovala různými způsoby spotřebitelské organizace v nových členských zemích. Možnosti podpory zůstávají, ale její zdroje a formy se mění. Zásadní otázkou pro podporu je však její udržitelnost. Proto se zaměřujeme i na školení pracovníků spotřebitelských organizací.
S ohledem na nižší rozvinutost trhu v nových členských zemích je nezbytná i podpora spotřebitelských organizací od národních vlád. Je to však i na jednotlivých organizacích, aby vytvořily udržitelné modely své existence. Například vydávání spotřebitelského časopisu a jeho distribuce na členském principu je model, který by měl být podporován v počáteční fázi, kdy ho ještě nepředplácí dostatečný počet spotřebitelů.
Evropská komise financuje činnost evropských spotřebitelských organizací, přitom jim však ponechává plnou volnost pro jejich činnost. Je to příklad pro národní vlády, že spotřebitelské hnutí v nových členských zemích Evropské unie potřebuje podporu, ale nelze na druhou stranu požadovat žádné protislužby. Hodnota spotřebitelských organizací spočívá v tom, že jsou nezávislé.

Spotřebitelská bezpečnost
Bezpečnost výrobků je jednou z mých priorit. Stále větší pozornost však budí i oblast bezpečnosti služeb. Řadu věcí však nelze řešit zcela jednoduše. Například při prevenci problémů s nižší úrovní bezpečnosti některých výrobků z Číny musíme vždy si být jisti, zda stejné požadavky klademe i na evropské výrobce, aby se nejednalo o ochranné opatření v rozporu mezinárodního obchodu.Diskuze

Diskuze je dostupná pouze pro přihlášené uživatele.

Přihlásit