Jak testujeme nealkoholická piva

Alkohol

Obsah alkoholu jsme zjišťovali plynovou chromatografii s hmotnostní spektrometrií (GC/MS).

Mykotoxiny

K analýze mykotoxinů deoxynivalenolu (DON) a jeho vázané formy deoxynivalenolu-3-glukosidu (D3G) byla použita vysoko účinná kapalinová chromatografie v s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UPLC-MS/MS). Mykotoxiny mohou přejít do piva především z fusariových plísní napadajících obilí pro výrobu sladu.

Zjištěné výsledky byly porovnány s tzv. tolerovatelným denním množstvím (TDI) mykotoxinu pro 70kg člověka, což je maximální dávka stále ještě bezpečná pro lidské zdraví. TDI pro deoxynivalenol činí 1 mikrogram na kilogram tělesné hmotnosti za den. Vzhledem k tomu, že mykotoxiny DON a D3G mohou konzumenti přijmout i z jiných potravin vyráběných z obilí, neměli bychom z piva přijmout více než polovinu tolerované denní dávky pro deoxynivalenol.

Přihlásit