Jak testujeme čokoládové zmrzliny

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • senzorické hodnocení: 30 %
  • obsah a kvalita tuku: 25 %
  • obsah kakaa: 20 %
  • zkouška odtávání zmrzliny: 15 %
  • deklarace: 5 %

Senzorické hodnocení

Při senzorickém posouzení 12 hodnotitelů bodovalo intenzitu smetanové chuti, intenzitu kakaové chuti, konzistenci v ústech, vůni a celkový dojem. Nevyhovující znaky byly navíc popsány slovně. Jednotlivé parametry byly známkovány jako ve škole na stupnici od 1 do 5.

Stanovení kakaa

Stanovení tukuprosté kakaové sušiny bylo provedeno dle ČSN 56 0578. Obsah kakaa byl následně stanoven dopočtem.

Stanovení obsahu tuku

Celkový tuk byl stanoven gravimetricky po extrakci. Stanovení podílu mléčného tuku a kvantifikace jiného než mléčného tuku byla provedena dle ČSN EN ISO 17678 (57 0516).

Meltdown test

Během odtávacího testu jsme měřili hmotnostní úbytek 30g vzorku tvaru polokoule původně zmrazeného na -18°C  uloženého na sítu (průměr otvorů 3,0 mm) při teplotě 23 °C. Změnu hmotnosti jsme zaznamenávali v 15minutových intervalech.

Přihlásit