Bezplatný roaming v EU: Dobrý sluha, ale zlý pán

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 15.6.2017   

Od čtvrtka 15. června 2017 začíná na celém území Evropské unie a v několika dalších evropských státech (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) oficiálně platit zákaz účtování roamingových poplatků zákazníkům. Všichni dovolenkáři přivítali tuto zprávu s velkou radostí. Přesto je důležité mít při užívání mobilních služeb v zahraničí na paměti několik základních pravidel, aby vám radost z dovolené nepokazila tučná faktura za telefon.

Program nazvaný „Roam like at home“ umožňuje využívat veškeré mobilní služby v ostatních zemích EU za stejné ceny jako v domovském státě. Nařízení se vztahuje na všechny osoby, které v jiných státech EU používají SIM kartu ze státu svého bydliště nebo státu, ve kterém mají takzvané stabilní vazby. Stabilní vazbou se v tomto případě rozumí například zaměstnání či studium. Vodafone a T-Mobile s účtováním přestali již minulý týden, O2 nechává své zákazníky čekat do poslední chvíle. Využívání služeb v zahraničí se však zákazníkům může i přesto prodražit. Chcete-li zabránit nechtěným výdajům, doporučujeme dodržovat následující pravidla.


Evropská unie není celá Evropa

Před cestou do zahraničí je vždy nutné oprášit staré znalosti zeměpisu a ujistit se, zda cílová země cesty spadá do Evropské unie. U většiny zemí asi nemůžeme střelit vedle, je ale dobré si zapamatovat některé výjimky. Notoricky známým příkladem evropské země nepatřící do EU je Švýcarsko. O něco problematičtější je situace na Čechy oblíbeném Balkánském poloostrově. Zatímco Bulharsko, Chorvatsko a Řecko do EU patří, a můžeme zde tedy využívat služeb za domácí ceny, v blízké Albánii nebo Černé Hoře, které součástí EU nejsou, se nám služby velmi prodraží.
 

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Pozor na příhraniční oblasti

Další problém nastává ve chvíli, kdy sice jsme na území EU, ale nacházíme se v blízkosti hranic se státem, který v EU není. Mobilní telefony se totiž automaticky připojují na nejsilnější síť v oblasti, a může se tak stát, že zachytíme síť země, kde zákaz roamingových poplatků neplatí. Před každým použitím služeb je tedy vhodné nejprve zkontrolovat, zda jsme připojeni na síť některého z operátorů působících v EU.


Cestou raději ne

Problematické je i čerpání služeb při cestách letadlem nebo lodí. Operátoři totiž tato místa nepovažují za území států, kde lze poskytovat roamingové služby. Může se proto stát, že při užívání mobilních služeb na palubě budou tyto služby účtovány podle některého z mezinárodních tarifů, i přesto, že se nacházíte ve vzdušném prostoru nad územím EU.


Roaming vs. mezinárodní volání

Je také nutné rozlišovat mezi voláním na území jiného státu a voláním z ČR do státu jiného. Zatímco v první zmíněné situaci probíhá takzvaný roaming, a naše volání na území EU tak podléhá stejným sazbám jako doma, při volání z ČR do jiného státu je situace naprosto jiná. V takovém případě je totiž volání zpoplatněno podle tarifu pro mezinárodní volání a může se velmi prodražit.


Nákupem SIM karty v jiné zemi si nepomůžete

Ač leckterý koumák přišel v souvislosti se zrušením roamingových poplatků na nápad pořídit si SIM kartu s levným tarifem ze zahraničí, ani tato cesta není nejlepší volbou. Evropská unie jasně stanovila mechanismy kontroly případného zneužití, které umožňují operátorům předcházet potenciálnímu zneužití či nadměrnému užívání roamingových služeb. Pokud v rámci čtyřměsíčního sledovacího období operátor zjistí, že zákazník strávil více než polovinu této doby v zahraničí a zároveň u něj využití roamingových služeb přesáhlo jeho domácí spotřebu, zašle zákazníkovi upozornění. Od této chvíle pak zákazníkovi běží dvoutýdenní lhůta na podání vysvětlení. V případě, že zákazník zůstane v zahraničí i nadále, je operátor oprávněn zavést příplatky ve výši maximálních velkoobchodních cen (0,86 Kč/min, 0,27 Kč/SMS a 0,21 Kč/MB).

Operátor může navíc před zakoupením SIM karty po zákazníkovi požadovat, aby doložil, že má v dané zemi bydliště nebo jiné stabilní vazby. V případě, že tak zákazník neučiní, nemusí mu být SIM karta prodána. Nikdo z vaší rodiny nebo přátel navíc pravděpodobně nebude mít zájem s vámi telefonovat, neboť při volání na takto pořízenou zahraniční SIM kartu zaplatí případný volající sazbu podle mezinárodního tarifu.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz


Limity při čerpání dat

U předplacených mobilních karet bude možné využívat služby do výše zbývajícího domácího kreditu. Cena za 1 MB dat by v takovém případě neměla přesáhnout maximální výši velkoobchodní ceny, která byla prozatím stanovena na 0,21 Kč/MB, a měla by každoročně dále klesat až na výsledných 0,07 Kč/MB v roce 2022.

U tarifů bude možné čerpat volné minuty a SMS v celé výši sjednaného objemu. Výše dat použitelných v zahraničí se pak určí jako dvojnásobek datového objemu, který lze pořídit za měsíční cenu tarifu. U tarifu obsahujícího 20 GB měsíčně, který stojí 1700 Kč, tak nemůžete v zahraničí vyčerpat celých 20 GB, ale pouze 16,4 GB. Tento výpočet závisí na výši velkoobchodní ceny za 1 GB dat, která je v současné době nastavena na 208 Kč. Při této ceně byste v hodnotě výše zmíněného hypotetického tarifu, který stojí 1700 Kč, získali za velkoobchodní cenu 208 Kč zaokrouhleně 8,2 GB (1700 : 208 = 8,2). V zahraničí jste pak oprávněni vyčerpat dvojnásobek dat vzniklý tímto výpočtem, tedy 16,4 GB.


Konec tarifů s roamingem?

Poněkud znepokojivé je, že operátoři nejsou v současné době povinni roaming k tarifům automaticky poskytovat. Už nyní se tak setkáváme s tím, že operátoři přestávají roaming poskytovat u čistě datových tarifů nebo dávají zákazníkovi na výběr, zda si u svého tarifu zvolí roaming nebo raději využijí výhod plynoucích z individuálních nabídek. Můžeme tedy jen doufat, že se opět nenavrátíme do dob, kdy roaming nebyl běžnou součástí tarifu a pokud měl zákazník o takovou službu zájem, musel si zakoupit jiný, zpravidla dražší tarif.
 


Přihlásit