Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

senzorické hodnocení 40 %, autenticita 30 %, šetrnost zpracování 20 %, nežádoucí látky 5 %, označení 5 %

Jak testujeme

Senzorické hodnocení proběhlo v souladu s požadavky Nařízení 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy. Panel hodnotitelů posuzoval vady oleje, ovocnou chuť a vůni, hořkou chuť a štiplavou chuť. Následně se vyhodnocovalo, zda mediány jednotlivých parametrů odpovídají legislativním požadavkům na kvalitu extra panenského olivového oleje.

Autenticita zahrnovala výsledky analýzy obsahu mastných kyselin, obsahu sterolů, 2-glyceryl monopalmitátu a rozdíl hodnot teoretických hodnot ECN 42 a hodnot získaných (HPLC). Všechny analýzy proběhly dle postupů uvedených v Nařízení 2568/91.

Šetrnost zpracování byla vyhodnocena na základě měření kyselosti, peroxidového čísla, spektrofotometrickému měření oleje v UV oblasti, obsahu ethylesterů mastných kyselin, obsahu vosku, trans izomerů kyseliny olejové a erythrodiolu a uvaolu. Všechna stanovení proběhla za použití postupů uvedených v Nařízení 2568/91.

V rámci zjišťování obsahu nežádoucích látek jsme se zaměřili na těkavá rozpouštědla a kyselinu erukovou. Měření proběhla dle metod Nařízení 2568/91.

Označení jsme kontrolovali podle požadavků Nařízení 29/2012 o obchodních normách pro olivový olej. Na obalech jsme posuzovali správnost uvedení čtyř povinných informací: země původu, skladovacích podmínek, vysvětlivky jakostní třídy oleje a uvedení jakostní třídy a země původu v českém jazyce v hlavním zorném poli obalu.

Dále jsme provedli analýzy obsahu stigmastadienů a pyrofytinů, jejichž hodnoty a metody stanovení jsou v Nařízení 2568/91 rovněž specifikovány. 

Přihlásit