Cestovní pojištění – záruka klidu na cestách?

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2017

Sluneční paprsky za okny nenápadně naznačují příchod léta a s ním dobu dovolených. Na období odpočinku, relaxace a nových zážitků se těší snad každý z nás. I během těchto vytoužených chvil však mohou nastat nenadálé situace, které nám dovolenou znepříjemní či zkomplikují. Pokud ale milujete vůni dálek a své dny volna trávíte v zahraničí, je pro vás řešením cestovní pojištění. Víte, před následky jakých situací vás tento produkt ochrání, a kdy se naopak musíte spolehnout sami na sebe?

Cestovní pojištění obvykle uznávají i nejzarputilejší odpůrci pojišťovacího byznysu, a to zejména kvůli krytí finančních následků zdravotních rizik, která jsou základním pilířem zmíněného produktu. Takzvané pojištění léčebných výloh totiž de facto nahrazuje tuzemské zdravotní pojištění, z něhož jsou nároky v plném rozsahu uplatnitelné pouze na „domácí půdě“.

Jsme v Unii, ale…

Dodnes se najde značná část turistů, která při svých zahraničních toulkách spoléhá pouze na kartičku své zdravotní pojišťovny neboli Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Název i hvězdný symbol Evropské unie možná evokují stejné podmínky po celém společenství, nenechte se však tímto zdáním zmást. Ačkoliv teorie praví, že členství v Unii zaručuje našim občanům při pobytu v jiné členské zemi právo na stejnou péči, jako mají tamní občané, praxe se od tohoto tvrzení poněkud odchyluje. Prvním zásadním rozdílem je skutečnost, že úhrada nákladů probíhá pouze mezi institucemi, jež jsou financovány z veřejných zdrojů – což pro českého turistu znamená, že s modrou kartičkou v ruce se může nechat ošetřit jen ve veřejných zdravotnických zařízeních, a nikoliv v ordinacích privátních lékařů či soukromých nemocnicích. Druhé omezení je finanční povahy a vztahuje se na limit proplácené částky. České zdravotní pojišťovny totiž hradí náklady na ošetření pouze do takové výše, kolik by totožná péče stála na území České republiky. V případech prokázané skutečně neodkladné péče sice bývají naše instituce benevolentnější a proplácejí celou výši účtované částky, spoléhat se na jejich dobrou vůli ovšem nemůžete.

V čem tkví další nevýhody krytí zdravotní péče pouze z prostředků veřejného zdravotního pojištění? Jmenujme například spoluúčast pacientů řídící se pravidly dané země či absenci úhrady nákladů na transport zpět do vlasti. Zapomenout můžete také na jakékoliv asistenční služby, které v mnoha případech poskytují včasnou a významnou pomoc.

Na pojistném nešetřete

Stále váháte, zda stojí za to vynaložit pár stokorun na cestovní pojištění? Pak se s námi podívejte na orientační ceny nejběžnějších zákroků a ošetření ve vybraných evropských destinacích:

 • poranění mořským ježkem v Chorvatsku – 3500 korun,
 • infekce dýchacích cest v Turecku – 4000 korun,
 • střevní potíže v Egyptě – 5000 korun,
 • žaludeční potíže v Řecku – 5000 korun,
 • den hospitalizace na JIP ve Francii – 110 000 korun,
 • operace slepého střeva ve Španělsku – 135 000 korun,
 • letecký transport s napojením na přístroje z Tuniska do ČR – 700 000 korun.

O významu cestovního pojištění, především pak o jeho základní složce léčebných výloh, tedy není pochyb. Podle jakých kritérií si však vybrat tu nejvhodnější nabídku? Váš pohled by rozhodně neměl spočinout pouze na ceně za pojistnou službu, ale zejména na rozsahu krytí (co všechno je z pojištění hrazeno) a pojistných limitech (maximální částky proplácené pojišťovnou). Právě limity bývají klíčovým faktorem určujícím kvalitu daného produktu, neboť není tajemstvím, že v zahraničí bývají ceny lékařského ošetření daleko vyšší než u nás. Jaké limity se dají označit za dostatečné? V prvé řadě záleží na aktivitách, které se chystáte za hranicemi provozovat. Jste-li náruživí vyznavači sportovních aktivit, vyplatí se limit navýšit, dále by se měl odvíjet také od cenové hladiny vaší zamýšlené destinace. Obecně se však dá říci, že u běžných turistů postačí pro evropské země limit kolem tří miliónů korun, pro cesty do vzdálenějších destinací (především USA) se doporučení limitu léčebných výloh pohybuje v rozmezí pěti až sedmi miliónů korun.

Pokud si takzvaně vytáhnete „černého Petra“ a v průběhu pobytu budete nuceni lékařskou pomoc skutečně vyhledat, může nastat situace, že po vás bude tamější zdravotnické zařízení požadovat platbu v hotovosti i přesto, že je smluvním partnerem příslušné pojišťovny a vy máte řádně uzavřeno cestovní pojištění. Nelekejte se, za poskytnuté služby nebudete platit duplicitně, pojišťovna vám takto vynaložené prostředky zpětně proplatí. Stačí si pouze všechny doklady pečlivě uschovat a po příjezdu domů pak jejich originály spolu s oznámením o pojistné události doručit příslušné pojišťovně.

All inclusive nejen na talíři

Kromě zdravotních potíží vás na dovolené mohou potkat i nepříjemná překvapení z jiného soudku, například navštíví-li váš hotelový pokoj zloději či se při dovádění v bazénu nešťastně střetnete s jinou osobou a způsobíte jí újmu na zdraví. Abyste nemuseli řešit ochranu před každou takovou situací jednotlivě, nabízejí pojišťovny takzvané balíčky – tedy několik typů pojistného krytí v rámci jednoho produktu. Jaké složky tyto rozšířené varianty cestovního pojištění obsahují? Již zmíněné léčebné výlohy bývají doplněny o:

 • úrazové pojištění,
 • pojištění cestovních zavazadel,
 • pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu,
 • pojištění storna zájezdu.

Z uvedených typů pojištění byste určitě neměli vynechat pojištění odpovědnosti, obzvláště pokud cestujete s dětmi nebo domácími mazlíčky. Krytí se vztahuje na újmy na zdraví i škody na majetku a u většiny pojišťoven z něj lze hradit i případnou náhradu ušlého zisku či snížení společenského uplatnění poškozené osoby. Neméně důležitou složkou je také pojištění zavazadel. To platí nejen v případě, že jsou poškozené, ztracené či zcela zničené, ale většinou z něj lze uhradit i škody na věcech osobní potřeby. U tohoto doplňku pouze mějte na paměti, že za škody způsobené během přepravy neodpovídá pojišťovna, ale samotný přepravce. Nejste-li 100% zdrávi, zvážit byste měli i pojištění stornovacích poplatků. Trendem posledních let je rozšíření ochrany zrušení zájezdu z jiných než zdravotních důvodů – například kvůli významnější škodě na majetku či nečekané výpovědi ze zaměstnání. Naopak u nabízeného úrazového pojištění je dobré si uvědomit, zda stejná rizika nemáte pokryta již v rámci jiného produktu, typicky životního pojištění. Pokud tomu tak je, není nutné jej přidávat i do pojištění cestovního. Pro jistotu si však zkontrolujte územní platnost vašeho stávajícího pojistného produktu.

Pozor, výluka!

Cestovní pojištění je sice jednoznačně užitečným pomocníkem v prevenci následků škod při poznávání nových míst, nicméně má také své „mouchy“ v podobě situací, na které se pojistné krytí nevztahuje. Jejich přesný výčet záleží na rozhodnutí každé pojišťovny, obecně však lze za nejčastější výluky jmenovat následující příklady:

 • náklady na léčení akutního onemocnění, se kterým jste na dovolenou již odjížděli (včetně cesty konané v době pracovní neschopnosti),
 • náklady léčebné péče související s chronickým onemocněním, u něhož došlo v nedávné době (nejčastěji 12 měsíců) k hospitalizaci nebo podstatné změně v léčbě,
 • škody a náklady na ošetření vzniklé v důsledku požití alkoholu nebo návykových látek,
 • náklady zdravotní péče vzniklé provozováním adrenalinových sportů (lze řešit připojištěním rizikových sportů),
 • škody vzniklé odcizením cenných věcí ze zavazadla (doklady, platební karty, fotoaparáty, kontaktní čočky),
 • škody vzniklé vlastním jednáním pojištěného v případech, kdy vědomě nedodržel předpisy platné v dané zemi,
 • nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práv na ochranu osobnosti.

Celoroční varianta

Běžní turisté, pro které je pobyt v cizině téměř svátkem či do zahraničí vycestují párkrát do roka, si obvykle uzavírají cestovní pojištění pouze na dobu, kterou za hranicemi skutečně stráví. Pro milovníky kočovného života je ale vhodnější varianta celoročního cestovního pojištění, jehož ceny si můžete porovnat v naší tabulce.

Na modelovém příkladu porovnáváme ceny cestovního pojištění u deseti vybraných pojišťoven. Pojištěným je dospělá osoba (běžný turista) ve věku 35 let, která vycestuje na týdenní dovolenou (v hodnotě 25 000 Kč) do dvou různých destinací.

Varianta cestovního pojištění je rozšířená - tzn. balíček pěti základních složek pojistného krytí.

Cestovní pojištění

pojišťovna
název produktu
pojištění léčebných výloh
úrazové pojištění (trvalé následky / smrt úrazem)
pojištění zavazadel
pojištění odpovědnosti (zdraví/majetek)
pojištění storna zájezdu
1 den (Evropa)
7 dnů (Evropa)
celoroční mimo storna (Evropa)
1 den (svět)
7 dnů (svět)
celoroční mimo storna (svět)
Allianz pojišťovna Optimal neomezeně 400 000 Kč / 200 000 Kč 25 000 Kč 10 mil.Kč / 5 mil.Kč 80% 919 Kč 1 103 Kč 5 314 Kč 1 103 Kč 1 447 Kč 19 656 Kč
AXA pojišťovna Komfort 5 000 000 Kč 500 000 Kč / 250 000 Kč 20 000 Kč 1 mil.Kč / 0,5 mil.Kč 90% 783 Kč 985 Kč 1 616 Kč 801 Kč 1 108 Kč 4 064 Kč
ČPP Komplet 2 500 000 Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1,5 mil.Kč / 300 tis.Kč 80% 266 Kč 418 Kč 3 456 Kč 267 Kč 430 Kč 3 681 Kč
Česká pojišťovna Cestovní pojištění 3 000 000 Kč 400 000 Kč / 200 000 Kč 20 000 Kč 3 mil.Kč / 1 mil.Kč nelze sjednat online 43 Kč 303 Kč 2 093 Kč 63 Kč 441 Kč 3 443 Kč
ČSOB Pojišťovna Atlas 3 500 000 Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 20 000 Kč 2 mil.Kč / 1 mil.Kč nelze sjednat online 31 Kč 214 Kč 11 077 Kč 51 Kč 359 Kč 18 571 Kč
ERV Evropská pojišťovna Sbaleno (K moři) 3 000 000 Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1 mil.Kč / 0,5 mil.Kč 80% 1 040 Kč 1 170 Kč 10 120 Kč 1 180 Kč 1 380 Kč 15 970 Kč
Generali Pojišťovna Universal 3 000 000 Kč 500 000 Kč / 500 000 Kč 50 000 Kč 5 mil.Kč / 3 mil.Kč nelze sjednat online 26 Kč 179 Kč 6 966 Kč 39 Kč 268 Kč 11 046 Kč
Kooperativa pojišťovna Kolumbus Klasik 5 000 000 Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 30 000 Kč 4 mil.Kč (bez rozlišení) 80% 711 Kč 927 Kč 1 680 Kč 725 Kč 1 028 Kč 2 760 Kč
Slavia pojišťovna Svět / Evropa 3 500 000 Kč nelze sjednat online 15 000 Kč 2 mil.Kč / 0,5 mil.Kč 80% 519 Kč 633 Kč 4 750 Kč 455 Kč 635 Kč 9 862 Kč
UNIQA pojišťovna Do zahraničí (K5) 5 000 000 Kč 300 000 Kč / 150 000 Kč 15 000 Kč 1 mil.Kč (bez rozlišení) 80% 365 Kč 533 Kč 5 832 Kč 386 Kč 678 Kč 11 664 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 5. 5. 2017 a jsou čerpány z webových zdrojů pojišťoven.
Rozsah pojistného krytí a další podrobnosti jednotlivých složek se liší v závislosti na pojistiteli,
jejich přesné znění vždy naleznete v pojistných podmínkách příslušného produktu.


Přihlásit