Stabilita fotografického obrazu

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2019 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 15.4.2005    Publikováno v časopise 4/2005

Jednou z důležitých vlastností dokladové fotografie je její trvanlivost. I když se již některé doklady vyrábějí pomocí naskenování předložené fotografie a následným tiskem do dokladu, existuje ještě mnoho dokladů, kde se používá přímo předložená fotografie. Navíc jsou v mnoha případech předložené fotografie archivovány a bylo by nežádoucí, kdyby během doby podstatně změnily svůj vzhled.
Na změnu vlastností obrazových záznamů má totiž vliv nejen světlo (což se snad už všeobecně ví), ale i teplo (což se ví už méně a hlavně se na to tolik nedbá). U fotografií v některých dokladech může navíc docházet i k interakci laminovací fólie s fotografií při působení světla a tepla.
Je zřejmé, že ověření mnoholeté trvanlivosti každého nového materiálu v reálném čase není prakticky proveditelné. Proto byly vyvinuty postupy, umožňující zjištění trvanlivosti v podstatně kratším čase.


Přihlásit