Jak testujeme autosedačky

Ochrana dítěte

Bezpečnost dětských pasažérů testujeme pomocí dynamických testů (nárazových zkoušek). Modelové situace stavíme na základě zkušeností s crashtesty automobilů (program Euro NCAP) a reálných statistik nehodovosti. Testy probíhají v souladu se směrnicemi R4 a R129. V porovnání s homologačními testy jsou však naše zkoušky přísnější a realističtější.

Každá figurína je opatřena řadou senzorů, které při nárazu zaznamenávají síly působící na hlavu a posun hlavy, dále na zatížení krku, hrudníku a břicha a při bočním nárazu také síly působící na pánevní oblast.

Většina sedaček nabízí více variant instalace a převozu dítěte, zkoušíme tak například pozici po i proti směru jízdy, různá nastavení zádových opěrek a rozdílné způsoby připevnění sedačky (isofix či bezpečnostní pás vozu). U „rostoucích“ (vícerozsahových) autosedaček používáme figuríny podle jednotlivých hmotnostních skupin, pro něž jsou sedačky určeny. Přísnost testu zvyšujeme tím, že pro konečnou známku je rozhodující nejhorší dosažený výsledek.

Zkouška čelního nárazu probíhá v rychlosti 74 km/h se speciálně upravenou karosérií vozu (VW Golf VII). Při umístění sedačky po směru jízdy používáme vždy nejmenší a největší figurínu vhodnou pro přepravu v dané konfiguraci sedačky, v případě sedačky umístěné proti směru jízdy používáme největší figurínu.

Zkouška bočního nárazu probíhá při rychlosti 27 km/h, kdy je sedačka umístěna na lavici, která vráží do překážky simulující dveře automobilu. Poloha lavice a dveří je nastavena tak, aby svíraly 80stupňový úhel, který lépe simuluje směr nárazu při nehodě, kdy jsou většinou obě auta v pohybu.

Experti hodnotí také stabilitu sedačky na sedadle vozu a vedení pásu k upevnění sedačky při praktických zkouškách instalace ve třech různých vozidlech (Opel Adam, Ford C-Max, VW Golf VII)

Obsluha

Návod k používání: tři odborníci a tři laici posuzují návody z hlediska úplnosti a zevrubnosti jejich obsahu a také srozumitelnosti instrukcí. U výrobků se mimo jiné zaměřují na povinné varovné nápisy a na jejich viditelné umístění.

Riziko chybné instalace: chybně upevněný dětský zádržný systém snižuje v případě nehody ochranu dítěte, zvyšuje tedy nebezpečí úrazu. Z toho důvodu hodnotíme snadnost instalace a počet kroků nutných při ní provést.

Snadnost poutání dítěte a přizpůsobení sedačky jeho vzrůstu provádíme se skutečnými dětmi, nikoliv jen s figurínami, které simulují průměrnou postavu dítěte v daném věku.

V rámci hodnocení údržby a čištění posuzují odborníci srozumitelnost symbolů (včetně informace o materiálovém složení), snímání potahu, vlastní údržbu, pevnost švů a opětovné navléknutí potahu na konstrukci sedačky.

Ergonomie

Hodnocení ergonomie sedačky spočívá v posouzení komfortu, který poskytuje: pohodlnost posezu, vhodnost úhlů opěrek, dostatek vnitřního prostoru pro nohy, ruce a ramena (záda), oporu nohou, odvětrávání, čalounění a výhled dítěte ze sedačky. Také sledujeme, kolik prostoru v autě sedačka zabírá.

Nežádoucí látky

Části autosedaček, u kterých je možné očekávat kontakt s dítětem, jsou testovány na přítomnost toxických chemických látek: polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), ftalátů, zpomalovačů hoření, fenolů, organocínových sloučenin, těžkých kovů a formaldehydu. Limity obsahu konkrétních látek (některých ftalátů, zpomalovačů hoření, organocínových sloučenin nebo fenolů) vycházejí například ze standardu Öko-Tex č. 100. Limity pro formaldehyd odpovídají směrnici ISO 14184-1. Polycyklické aromatické uhlovodíky hodnotíme podle dokumentu AfPS GS 2014:01 PAK.

Přihlásit