Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2019 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 15.4.2005    Publikováno v časopise 4/2005

Legislativní vakuum, které se týká některých požadavků na označování balených přírodních minerálních vod a které trvá již od 1. května 2004 (viz podrobnosti v textu „Minerální" otazníky), nás vede k určité opatrnosti. Předkládáme sice požadavky, co musí, mohou (za určitých podmínek) a nesmí obsahovat jejich etikety, avšak jedním dechem dodáváme, že v plném rozsahu jsou jimi výrobci vázáni až od 1. července 2005 (ty, které platí nejpozději od uvedeného data, jsou vyznačeny barevně). Avšak i po tomto datu mohou být pravděpodobně na trhu minerální vody s dvojím provedením etiket – nové (splňující níže uvedené požadavky) a původní (nesplňující níže uvedené požadavky), neboť výrobci takto mohou vyprodávat své zásoby.

Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod jsou zakotveny: zákon o potravinách (č. 110/1997 Sb., v platném znění), vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy (č. 275/2004 Sb.), částečně vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdrojích a lázních (č. 423/2001 Sb., Příloha č.1).



Přihlásit