Jak testujeme péči o prádlo

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • odolnost vůči zanesení: 40 %
  • obsluha: 30 %
  • žehlení s napařováním: 20 %
  • výdej páry: 5 %
  • odolnost žehlicí desky: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Žehlení

Jako testovací vzorky posloužilo oblečení ze směsi polyesteru a bavlny (střední teplota), z bavlny (vysoká teplota) a džíny (maximální teplota). Každá žehlička vyžehlila celkem devět kusů prádla, tři od každého druhu. Oblečení bylo hned po vyžehlení minimálně na hodinu odloženo a teprve potom hodnoceno třemi odborníky. Ze tří kusů každé látky byly náhodně vybrány a hodnoceny pouze dva, a to udělením bodů na šestistupňové škále.

Výdej páry

Podle ČSN EN 60311 byla měřena intenzita napařování a intenzita úniku vody.

Odolnost vůči zanesení

Byla hodnocena podle ČSN EN 60311. Po dobu 252 hodin byly žehličky umístěny ve speciálním zařízení a v pravidelných intervalech žehlily a dávkovaly páru. Čistěny byly pravidelně podle návodu k použití a také pokaždé, když klesl výdej páry pod stanovenou hranici. V průběhu zkoušky bylo měřeno množství vypařené vody, úniky vody a pokles množství generované páry. Pokud žehlička selhala předčasně, byl test zopakován s dalším přístrojem, případně s dalšími dvěma.

Odolnost žehlicí desky

Ke zkoušce odolnosti žehlicí desky byly použity tři materiály rozdílné tvrdosti: suchá a mokrá houbička na nádobí a drátěnka. Hodnotily se stopy po škrábání.

Obsluha

Součástí zkoušek obsluhy bylo hodnocení návodu, měření doby nutné pro zahřátí a výdej páry, posouzení praktičnosti a účelnosti ovládacích prvků (nastavení termostatu, množství vydávané páry, použití vodní trysky), dále zhodnocení umístění přívodního kabelu a manipulace s ním, komfortu žehlení (úchop a skluz), rizika popálení, čistění a odvápnění a v neposlední řadě také jednoduchosti skladování.

Přihlásit