dTest: Posílí poslanci práva spotřebitelů vůči operátorům?

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Vydáno: 4.4.2017   

Prvním bodem dnešní schůze Poslanecké sněmovny je projednání novely zákona o elektronických komunikacích, kterou chce vláda vylepšit postavení spotřebitelů. O čem konkrétně budou poslanci hlasovat? Má se zkrátit doba pro změnu operátora a chystají se vyšší pokuty operátorům. Řešit se budou i pozměňovací návrhy poslanců.

Vládní návrh má zmírnit škody způsobené předchozí novelou z podzimu 2014, která citelně oslabila ochranu práv odběratelů telekomunikačních služeb - od volání přes internet až po kabelovou televizi.

„Za nejdůležitější považujeme přepracování paragrafu, který umožňuje operátorům, aby měnili smlouvy, jak chtějí, aniž by zákazníci mohli smlouvu ukončit,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu, a dodává: „Další úpravy zákona umožní rychlejší změnu operátora, což by mělo vést ke zlepšení konkurence a snížení cen.“ Návrh není tak přísný jako evropská směrnice o univerzální službě, která předpokládá, že zákazníci mohou ukončit smlouvu kdykoliv, kdy operátor mění podmínky. Zvýšení pokut, které novela rovněž zahrnuje, by ale mělo operátory odradit od porušování zákona.

Novela je nyní v prvním čtení. Sněmovna se bude muset vypořádat i s pozměňovacími návrhy. Zatím jediný předložil poslanec Leo Luzar, který chce, aby výpovědní doba byla stanovena na maximálně 30 dní. Dále navrhuje, aby při automatickém obnovování smlouvy bez výslovného souhlasu zákazníka došlo ke změně závazku – ze smlouvy na dobu určitou by se stala smlouva na dobu neurčitou, kterou lze snáze vypovědět. „Tento pozměňovací návrh by spotřebitele posílil. Automatické prodlužování fixuje české zákazníky ve smlouvách obvykle na dva roky a v případě, že se objeví lepší nabídka, spotřebitelé musí buďto čekat, nebo se draze vyplatit,“ uvádí Borovička. Výpovědní doba smluv na dobu neurčitou je již dnes obvykle měsíční, v praxi to ale vypadá jinak. Operátoři totiž stanovují počátek výpovědní doby tak, že běží až od prvního dne měsíce následujícího po datu podání výpovědi.

Novela se projednává velmi rychle. Ačkoliv povede ke zlepšení postavení spotřebitelů, o některých věcech se nestihlo diskutovat. „Za další problém považujeme způsob, jakým operátoři informují o změnách či prodloužení smlouvy,“ říká Borovička a vysvětluje: „Zákon nařizuje, aby tyto informace sdělovali stejnou cestou, jakou doručují vyúčtování. To je ale často schované v samostatném souboru v internetové aplikaci, a tak oznámení neplní svůj účel. Optimální by bylo, kdyby způsob informování mohl prováděcím předpisem určit Český telekomunikační úřad, lépe by se mohlo reagovat na aktuální situace a trendy.“ Taková úprava by lépe odpovídala směrnici o univerzální službě, která takovou pravomoc regulátora očekává.

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit