Jak vybrat jogurt

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 27.12.2021

Jogurt patří mezi kysané mléčné výrobky. Vzniká kysáním mléka nebo smetany či podmáslí, případně jejich směsi za použití kulturních mikroorganismů Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii bulgaricus. Těch musí být v každém gramu jogurtu v součtu nejméně deset miliónů, a to po celou dobu trvanlivosti výrobku, jak uvádí vyhláška č. 397/2016 Sb. v platném znění.

Základním typem je bílý jogurt vyrobený ze zkysaného mléka, doplněného případně o smetanu či mléčné bílkoviny. V obchodech můžete narazit na bílé jogurty různé tučnosti. Nabízejí se odtučněné, standardní i smetanové. Prvně jmenované obvykle obsahují méně než 2 % tuku. U běžných bílých jogurtů se tučnost obvykle pohybuje mezi 2 % až 5 % a znakem smetanových jogurtů je obsah tuku nad 10 %. Obsah tuku patří u jogurtu mezi povinně uváděné informace. Obvykle jej najdete na přední straně obalu, s jistotou je pak vždy uveden v tabulce výživových hodnot.

Speciálním druhem bílého jogurtu je řecký jogurt. Ten si u českých spotřebitelů ještě nevytvořil takové jméno, aby všichni přesně věděli, čím se liší od běžného jogurtu. Klíčem jsou bílkoviny. Základ řeckého jogurtu je stejný jako u kteréhokoliv jiného – jsou to mléko a jogurtová kultura. Stejné jsou i první kroky výroby, kdy se mléko naočkuje a nechá zkysat, čímž vzniká zahuštěná jogurtová hmota. Řeckou specialitou jsou jogurty straggisto, ze kterých se po kysání odkapáním odstraňuje syrovátka, čímž se jogurt zahustí a také se v něm výrazně zvýší podíl bílkovin na alespoň 5,6 %. Právě jogurt straggisto se stal předlohou pro „řecké“ jogurty vyráběné po celém světě. Česká vyhláška v minulosti dávala pro řecké jogurty přesná pravidla, hlavním znakem byl 5,6% obsah bílkovin. V aktuální verzi předpisu již definice výrobku „řecký jogurt“ chybí a pro kysané mléčné výrobky tohoto typu se zavedlo nové označení „koncentrovaný mléčný výrobek“.

Druhou velkou skupinu představují jogurty ochucené. Pro ochucující a ovocné složky jogurtu neexistuje žádná závazná receptura ani nejsou stanoveny minimální obsahy důležitých přísad. Vždy záleží na rozhodnutí toho kterého výrobce. Stačí nepatrné množství jahod a jogurt se může jmenovat jahodový, i když mu k pocitu jahodovosti v ústech dopomáhají syntetické příchuti a k pěkné barvě zase barviva. Informace o složení, potřebné pro rozhodnutí o nákupu, však vždy najdeme na obalu.

Na obalech ochucených jogurtů je pokaždé uveden i název ochucující složky. Ta smí činit maximálně 30 % z celého balení. Jestliže je na obalu obrázek nebo jiné grafické či slovní označení ovoce, musí výrobce ve složení informovat, kolik procent daného ovoce jogurt obsahuje. Aby to spotřebitel neměl tak jednoduché, uvádějí výrobci obsah ovoce pouze nepřímo. Spočítat si to musí každý sám. Deklaruje se totiž podíl ovocné složky a v závorce je pak uvedeno, jakou část z toho činí ovoce. Je třeba uvědomit si, že ovocnou složku tvoří kromě ovoce i cukr či jiná sladidla, dále to může být barvivo, aroma, škrob, želatina apod. Jestliže je například uvedeno, že ovocná složka tvoří 16 % výrobku, a v závorce je uvedeno jahody 30 %, znamená to, že ve výrobku je 4,8 % jahod.

Často se v ochucujících složkách objevují aromata. Způsob, jak je aroma pojmenováno na obalu, může napovědět o jeho původu. V zásadě se můžeme setkat buď s aromatem, nebo s přírodním aromatem. Pod označením aroma může být látka syntetického původu. Výrobce nemusí specifikovat, o kterou látku jde a z které suroviny byla získána. Aromat je celá řada, používat se však smějí jen schválená a nesmí být překročeno jejich stanovené množství. Slouží ke zlepšení nebo úpravě vůně či chuti potravin. Slova „přírodní aroma“ značí vonnou látku vyrobenou ze surovin přírodního původu. Pocházet může z rostlin, živočichů nebo mikroorganismů. I když ve složení jahodového jogurtu najdeme výraz „přírodní aroma“, nemá to s jahodami nic společného. Garanci jahodového původu by dal název „přírodní jahodové aroma“. V takovém případě nejméně 95 % musí pocházet z jahod.

Hlavní doporučení pro výběr pak lze vztáhnout na všechny zmíněné druhy jogurtů. Určitě se vyplatí kontrolovat datum spotřeby a rozhodně nekupujte výrobek, u kterého je datum nečitelné nebo chybí úplně. Pro zákazníka je výhodnější kupovat zboží, které má před sebou co nejdelší „život“, ale kvalita jogurtu by měla být bezvadná i poslední den doby použitelnosti, včetně minimálního počtu bakterií jogurtové kultury. Pro jistotu připomeňme, že pokud je na výrobku uvedeno datum slovy „Spotřebujte do:“ nesmí se po uplynutí uvedeného data dále konzumovat (ani nabízet k prodeji). U data uvedeného slovy „Minimální trvanlivost do:“ platí, že výrobek může být s opatrností konzumován (a za určitých podmínek dokonce také prodáván) i nějaký čas po něm.

Na zkažený jogurt byste při nákupu narazit neměli. Pro jistotu však zkontrolujte, zda není obal nafouklý, což může špatnou kondici výrobku prozradit. Ne všechny vady se ovšem projevují tímto způsobem, proto raději ještě po otevření zkontrolujte, zda se na povrchu jogurtu neobjevuje plíseň. Pokud byste na ni v kelímku narazili, určitě jogurt nekonzumujte.

Databáze testovaných výrobků

Bílé jogurty (29 výrobků)
poslední aktualizace: 31.12.2021
Řecké jogurty (12 výrobků)
poslední aktualizace: 30.3.2017
Jahodové jogurty (17 výrobků)
poslední aktualizace: 29.8.2013


Přihlásit