Zámkové systémy (3)

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Publikováno v časopise 1/2009

V seriálu o zámkových vložkách a jejich technice nahlédneme tak trochu pod pokličku „kuchařů“ zámkových systémů a přes ramena konstruktérů. Nahlédneme do obchodní politiky prodeje zámkové techniky trochu jinak, než bývá zvykem. Vstoupíme za oponu současných „nemocí“ vložek zámků, kterými jsou metody bumping, vyhmatání, measure–method apod. Ale hlavně si povíme, co jsou to zámky a jak se na tyto mechanismy dívat při jejich nákupu.

Už jsme si podrobně povídali o těle a válci vložky, vysvětlili si, proč jsou zdrojem jejího největšího problému a proč ploché ani čelně řezané klíče nemají žádnou výhodu. Objasnili jsme, co to je střihová rovina a proč konstrukce zámku stojí a padá s přesností výroby. Poučili jsme se, proč za babku bezpečnou vložku nepořídíme, proč systémové vložky nejsou zázrakem, proč musíme chránit bezpečnostní kartu a co musíme mít na paměti při výběru vložky. Zbývá stručně představit metody překonání zámků, které používají „nezvaní hosté“.

Vyhmatání vložky

K překonání vložky slouží nástroje zhotovené z planžetové oceli, na jejichž konci jsou různě velké a různě tvarované výstupky. Slouží k zatlačování jednotlivých stavítek vložky a k manipulaci; postupně se zatlačují stavítka na střihovou rovinu v takovém pořadí, v jakém to dovoluje nepřesnost jejich vrtání. Jsou-li odblokována tři stavítka, hledá se čtvrté, vhodné k manipulaci. Dalším nástrojem je háček, kterým se uvádí do krutu válec vložky. Výsledkem jemné „práce“ je překonaná vložka.
„Nezvaní hosté“ využívají nepřesnosti výroby a nahrává jim nepřekrytý profil klíče, který umožňuje manipulaci v prostoru vložky. Je-li správně překryt profil klíče, překonání vložky se komplikuje, avšak nelze její vyhmatání zcela vyloučit.
Zvýšit odolnost vložky vůči vyhmatání znamená zabývat se profilem klíče, který musí mít tvar znemožňující zasunutí planžety; zpravidla se jedná o výčnělek přes osu profilu. Výčnělek musí být dostatečně velký a musí být umístěn ve správném místě. Přistoupí-li k tomu vhodně řešený systém stavítek a minimální střihová rovina (tj. mezera, která vzniká odblokováním vložky klíčem), snižuje se vyhmatání vložky téměř na minimum.

Bumping

Nebezpečnost bumpingu tkví v jeho jednoduchosti. Vložky zámků jsou v poloze zamčeno plněny pružinovým systémem držení podstavítek a stavítek. Když stavítka a následně podstavítka dostanou dynamickou ránu, vytvoří se ve střihové rovině hluchá mezera; v jejím prostoru není žádné stavítko, které by zabránilo protočení válce do polohy odemčeno.
K překonání vložky slouží aplikátor vhodného rozměru a profilu. Jedná se o upravený klíč, který je na všech polohách prořezán na nejhlubší hodnoty kódu (u klíčů plochých na nejhlubší důlky). Aplikátor se vloží do zámku před poslední stavítko, rukou se lehce uchopí jeho hlava a vytvoří se vhodný kroutící moment do směru odemčeno. V tomto okamžiku přichází na řadu kladívko. Nárazem šikmých ploch aplikátoru na stavítka dojde k jejich dynamickému odrazu, a pokud správně udeříte a včas s citem otočíte, může se válec protočit do polohy odemčeno.
Vývoj aplikátorů kráčí vpřed mílovými kroky ruku v ruce s pokrokem CNC strojů a virtuálních konstrukčních programů. Zjednodušeně: stačí zámek namalovat ve vhodném 3D programu, udat hmotnosti a fyzikální vlastnosti dílů vložky a vytvořený virtuální produkt testovat. Zadáte sílu a charakter pružin, zvolíte virtuální aplikátor a náraz kladívkem. Položky můžete libovolně měnit, až dostanete nejoptimálnější výsledek k překonání té či oné konstrukce zámkové vložky. Výrobu aplikátoru již máte v programu 3D a můžete si jej nechat vyrobit kdekoli v provozu CNC frézovacího centra. Nikdo a nic tomu nezabrání, jelikož tento výrobek se dá nazvat anonymní součástí, která není identifikována zákonem a je libovolně dostupná i na internetovém trhu.
Výrobci zámkové techniky, ač o téhle metodě velice dobře věděli, dlouho dělali mrtvé brouky. A bumping získal a stále získává náskok. Jde o metodu zákeřnou, neboť vložka zámku – ač překonána – není porušena. Na vložkách se sice mohou vyskytovat specifické stopy, avšak metodika jejich identifikace a vyhodnocování je zatím v plenkách.

Dveře, kování, vložka a zadlabací zámek by měly mít stejnou bezpečnostní třídu. Pokud má některá součást třídu nižší, celkové zabezpečení se snižuje. Je-li vložka certifikována v BT 3, dveře v BT 2, kování se zadlabacím zámkem v BT 3, hodnota zabezpečení se rovná bezpečnostní třídě 2.

Measure method

S klíči občas nezacházíme tak, jak bychom měli. Pohodíme je tam či onde, houpají se zavěšeny u bund či kalhot, svěřujeme je skříňkám ve sportovních centrech, které jsou opatřeny visacími zámky, a netušíme, kdo o nás a hlavně naše klíče může mít zájem.
S rozvojem digitální fotografie se rozvinula nová metoda identifikace, měření kódového tvaru na klíči – measure method. Každý výrobce má tabulku kódů s hloubkami a osazením variací. Tyto hodnoty nejsou náhodné a neidentifikovatelné. Porovnáním vyfocené variace klíče s fotošablonou kódů se dá získat otisk vašeho klíče. A podle otisku dokáže každý „zámkař“ klíč vyrobit.
Tato metoda je rozšířená jak u nás, tak v zahraničí. Vložka zámku nenese žádné stopy po násilném překonání a policie a pojišťovny krčí nechápavě rameny, stejně jako v případě bumpingu.

Více jak 95 % vložek lze zlomit a překonat. Konstrukce vložky v místě spojky a upevňovacího otvoru neumožňuje tento neduh zcela odstranit, avšak minimalizuje jej bezpečnostní dveřní kování. Sledujte časopis TEST, přineseme výsledky zkoušek šesti kování.

Každý člověk se snaží chránit své hmotné statky a mít pocit bezpečí. Ať chcete nebo ne, jsou to hlavní dveře do bytu, které tvoří vstup za práh vašeho soukromí. Věnujte jejich zabezpečení co největší pozornost. Domnívat se, že zrovna vám se zloději vyhnou, se může vymstít…

Každý člověk se snaží chránit své hmotné statky a mít pocit bezpečí. Ať chcete nebo ne, jsou to hlavní dveře do bytu, které tvoří vstup za práh vašeho soukromí. Věnujte jejich zabezpečení co největší pozornost. Domnívat se, že zrovna vám se zloději vyhnou, se může vymstít…

Ing. Oldřich MATUŠEK soudní znalec v oboru zámkové a zabezpečovací techniky

Reakce

Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. na zveřejněnou odpověď společnosti FAB, s.r.o. v časopisu TEST 10/2008 týkající se uveřejněného testu cylindrických vložek této firmy v časopisu TEST 7/2008, který prováděl Strojírenský zkušební ústav, s.p., odštěpný závod Jablonec nad Nisou.
V textu výše uvedené odpovědi je mimo jiné uváděno Rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu č.j. 63-1616/2008 – NBÚ/93 ze dne 23.7.2008, ve kterém je pod bodem (ii) konstatování,
„že Státní zkušební ústav pobočka Jablonec nad Nisou, který testování prováděl, nesplnil při provádění zkoušek výrobku společnosti FAB, s.r.o. předepsané požadavky dotčených právních předpisů na zkušební postup, konkrétně že (a) stroj provádějící zkoušku životnosti měl nepovolenou rychlost cyklujícího ramene, že (b) došlo k nesprávnému upevnění a instalování vložky do patřičného dřevního přířezu a že (c) nebyl dodržen postup pro ukončení testu, ke kterému došlo předčasně…“
K tomuto konstatování uvádí SZÚ, s.p. následující:
Test byl proveden podle postupů akreditovaných zkušebních metod, na zkušebních zařízeních plně odpovídajících požadavkům příslušných předpisů, test prováděli zkušení zkušební technici pověření v souladu s akreditací prováděním a vyhodnocováním těchto zkoušek.
Na základě výsledků mimořádné dozorové akce Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., která byla vyvolána třetí stranou, proběhla 29.10.2008 a byla zaměřena na prověření plnění akreditačních kritérií zkoušek sortimentu mechanických zábranných systémů v akreditované zkušební laboratoři č. 1045.2, bylo prokázáno a konstatováno, že zkušební laboratoř plní všechna posuzovaná kritéria normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Lze to doložit zprávou odborného posuzovatele i zprávou vedoucího posuzovatele ČIA ze dne 29.10.2008.

Jiří Malach, ředitel odštěpného závodu SZÚ, s.p. v Jablonci nad Nisou, Zkušební laboratoř č. 1045.2 akreditovaná ČIA


Přihlásit