Jak testujeme řecké jogurty

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • obsah bílkovin: 35 %
  • senzorické hodnocení: 30 %
  • obsah tuku: 20 %
  • mikrobilog. vyšetření: 10 %
  • nežádoucí látky: 5 %

Mikrobiologické vyšetření 

Spočívalo jednak v určení množství mikroorganismů a dále v přesném určení jejich druhu. Počty mikroorganismů byly zjišťovány technikou počítání kolonií při 37 °C dle ČSN ISO 29981 (presumptivní bifidobakterie) a ČSN ISO 7889 (jogurtové kultury). Jednotlivé druhy obsažených kultur se identifikovaly pomocí hmotnostní spektroskopie MALDI-TOF.

Senzorické posouzení

Proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Devět hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť a vůni, vzhled a konzistenci – od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Obsah bílkovin

Byl stanoven pomocí Kjeldahlovy metody.

Obsah tuku

Byl zjišťován gravimetricky.

Nežádoucí látky

Množství olova bylo měřeno atomovou absorpční spektrometrií. Dioxiny a polychlorované bifenyly s dioxinovým účinkem byly analyzovány vysokorozlišovací plynovou chromatografií s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrickou detekcí. Ke stanovení polychlorovaných bifenylů byla použita plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu.

Přihlásit