Lze si ve zdravotní pojišťovně uzavřít cestovní či úrazové pojištění?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.3.2017   

V únorovém vydání našeho časopisu jsme se věnovali principům fungování hlavního zprostředkovatele finančních toků ve zdravotnictví – zdravotním pojišťovnám. Připomeňme si, že tyto subjekty jsou postaveny zcela mimo oblast komerčního pojišťovnictví a jejich působení upravené odlišným zákonem jim neumožňuje poskytovat klasické pojistné produkty. Zdravotní pojišťovny však tyto služby přesto nabízejí. Jak je to možné?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Nejedná se o žádnou výjimku či porušování zákona. Nemožnost poskytování vlastní pojistné ochrany se elegantně obchází cestou spolupráce s klasickými komerčními pojišťovnami. Tato součinnost staví zdravotní pojišťovny do role pojišťovacích zprostředkovatelů či spolupracujících partnerů. Prostory pobočky se tak stávají příležitostným distribučním kanálem, zajišťujícím dostupnost širší klientele. Tento model využívají téměř všechny zdravotní pojišťovny, výjimkou je pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která komerční pojištění nabízí prostřednictvím své dceřiné společnosti – Pojišťovny VZP (PVZP).

Pokud cestovní či jiné pojištění uzavřete právě v některé ze zdravotních pojišťoven, mějte vždy na paměti, že smluvní vztah nevzniká mezi vámi a zdravotní pojišťovnou (ta je pouze prodejcem), ale mezi vámi a příslušným pojistitelem. Jeho název a další údaje naleznete vždy na dané smlouvě, kterou doplňují pojistné podmínky s nezbytnými podrobnostmi. Obecně se dá říci, že od okamžiku podpisu pojistné smlouvy řešíte veškeré následné záležitosti pouze s komerční pojišťovnou, ať se týkají změny kontaktních údajů, platby pojistného či hlášení škodní události. Tato mírná komplikace rozdílného prodejce a skutečného poskytovatele však bývá často odměněna výhodnějšími sazbami pojistného, a to nejen v porovnání s běžnými typy distribučních kanálů, ale především tehdy, jste-li vlastním pojištěncem příslušné zdravotní pojišťovny.

Jaké produkty si můžete ve zdravotních pojišťovnách v současné době sjednat? Nejčastěji se jedná o cestovní či úrazové pojištění, mnohé z nich nabídku rozšířily i o zdravotní pojištění cizinců. Na přehled některých pojištění, která si můžete na pobočkách zdravotních pojišťoven uzavřít, se podívejte v následující tabulce.

Přehled pojistných produktů

Pojistný produkt
VZP
ZPMV
ČPZP
OZP
VoZP
RBP
ZPŠ
Cestovní pojištění ano ano ano ano ano ano ano
Úrazové pojištění ano ano ne ano ne ne ano
Zdravotní pojištění cizinců ano ano ne ne ne ne ne
Pojištění závažných onemocnění ano ne ne ne ne ne ne
Pojištění majetku ano ne ne ne ne ne ne
Pojištění občanské odpovědnosti ano ne ne ne ne ne ne

Přehled zdravotních pojišťoven

Zkratka
Zdravotní pojišťovna
Smluvní partner
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Pojišťovna VZP
ZPMV Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ERGO pojišťovna
ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna
OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Vitalitas pojišťovna
VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna ČR ERGO pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna
RBP Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Česká pojišťovna
ZPŠ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Vitalitas pojišťovna


Přihlásit