Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah masa 40 %, senzorické hodnocení 35 %, obsah tuku 15 %, deklarace 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obsah masa byl určen výpočtovou metodou z analytických hodnot obsahu kolagenu, vody, tuku, popela, kolagenu a bílkovin. Množství vody bylo stanoveno gravimetricky po vysušení vzorku. Obsah popela byl stanoven gravimetricky po spálení vzorku. Množství bílkovin bylo zjišťováno Kjeldahlovou metodou, množství kolagenu bylo stanoveno fotometricky. Obsah tuku byl zjištěn gravimetricky po extrakci ze vzorku.

Průkaz použití separátu se provedl na základě zhodnocení obsahu vápníku a počtu kostních úlomků. Obsah vápníku byl stanoven emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Počet kostních úlomků byl počítán na 12 řezech obarvených alizarinovou červení.

Přítomnost drůbeží a sójové bílkoviny byla v obou případech ověřena biochemickou metodou ELISA za použití testovacích souprav pro stanovení příslušných druhů bílkoviny.

Senzorické posouzení proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Devět hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť a vůni, vzhledu a konzistenci od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti. Všechny parametry byly hodnoceny zastudena i po ohřevu. Vzhled na řezu primárně posuzoval ve studeném stavu, konzistence a chuť zas zejména po ohřátí.

Přihlásit