Plotostřihy: Jak stříhat živé ploty

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Publikováno v časopise 7/2005

Elektrický plotostřih se hodí pro stříhání a zmlazování jednoduše tvarovaných nebo volně rostoucích plotů, keřů a okrasných dřevin. Pro složité tvary živých plotů se užívají ruční plotové nůžky, zahradnické nůžky a další nástroje. Většina zahrádkářů zastřihává živý plot od oka. Pokud však chceme docílit přesných tvarů, je třeba použít šablony nebo provázky, které předem natáhneme v úrovni řezu.

Nejběžnějším a z mnoha hledisek nejvhodnějším tvarem živého plotu je lichoběžník, tedy živý plot se šikmými stěnami, který je nahoře užší než dole. Tento tvar zajišťuje dostatek slunečního svitu i spodním větvím, v zimě se pak na vrcholu drží méně sněhu. Tvarujeme-li plot do lichoběžníku, ubíráme na každý metr výšky plotu asi 10 centimetrů šířky na každé straně. Jestliže je plot vysoký 1,5 metru a základnu má širokou 1 metr, měli bychom vést střih tak, abychom na vrcholu dosáhli šířky přibližně 70 centimetrů. Stříháme zdola nahoru. Některé publikace doporučují stříhat nejprve vrchní stranu, jiné začínají s bočnicemi. Rychle a normálně rostoucí živé ploty (těch je většina) je třeba zastřihnout dostatečně hluboko tak, abychom plot zbavili většiny nového obrostu. V opačném případě budou rostliny rychle vyhánět do výšky, ale budou řídké a neúpravné.
Nejvhodnější doba pro ostříhání živého plotu závisí zejména na druhu dřeviny a na jejím stavu. Některé dřeviny se stříhají jednou ročně, jiné dvakrát a rychlerostoucí keře je třeba zastřihnout vícekrát. Některým rostlinám svědčí zástřih v časném jaru, jiným na konci léta, dalším v zimě atd. Většina publikací uvádí sice jakési obecné doporučení, bohužel však pokaždé jiné. Nejlepší je tedy vyhledat v odborné literatuře informace ke konkrétním druhu dřeviny a těmi se pak řídit nejen při stříhání.

Jak správně stříhat s plotostřihem

Plotostřih je bezesporu dobrý sluha, ale běda, stane-li se pánem. Abychom si při práci nepřivodili úraz či nenapáchali hmotné škody, je třeba si počínat rozumně a opatrně. Bezpečnostní pokyny by měly být součástí průvodní dokumentace plotostřihu, pro jistotu však alespoň ty hlavní zásady uvádíme:

  1. Před každým použitím plotostřih zkontrolujte. U elektrického nářadí prohlédněte i vidlici a přívodní kabel. Pokud se vám cokoli nezdá, raději práci odložte a poraďte se s odborníkem.
  2. S elektrickým plotostřihem nikdy nepracujte ve vlhku či za deště. Nesmí být vlhké ani nářadí, ani stříhaný plot.
  3. Plotostřih nikdy neuchopujte za střihací lištu, mohli byste se zranit.
  4. Elektrický plotostřih nepřenášejte tak, že jej držíte za kabel. Prodlužovací kabel umístěte ještě před prací mimo oblast, kde budete stříhat. Při práci držte kabel neustále mimo dosah střihacích nožů. Když se přes všechnu opatrnost povede zasáhnout přívodní kabel, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. S poškozeným přívodním kabelem nikdy nepracujte.
  5. Při práci dbejte na stabilní postoj. Naprosto nepřípustné je balancování na rozvrzané židli bořící se do rozměklé půdy a podobné vylomeniny.
  6. Nikdy nestříhejte s plotostřihem, pokud se v blízkosti minimálně 3 metrů vyskytují další osoby nebo zvířata.
  7. Velmi silné větve je třeba před vlastním stříháním zkrátit pilkou nebo ručními nůžkami. Pokud dojde k zablokování střihacích nožů, okamžitě nářadí vypněte, odpojte od přívodu proudu a pak teprve střihací nože uvolněte.
  8. Při práci u země dávejte pozor, aby se hlína, písek či kamínky nedostaly do střihacích nožů. Mohou je poničit, odletující kamínky mohou navíc někoho zranit – třeba vás.
  9. Pro práci se vhodně oblékněte. Volné rukávy či nohavice a plandající tričko se mohou zachytit do pohybujících se nůžek. Totéž platí pro dlouhé vlasy, šperky a podobně. Nezakryté části těla mohou být zasaženy odletujícími kousky dřeva.
  10. Dbejte i na bezpečnost drobných zvířat, která mohou být v plotu schovaná. Jestliže objevíte hnízdícího ptáka, je vysloveně věcí cti stříhání odložit.

Přihlásit