Jak testujeme bělicí zubní pasty

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • odborné posouzení: 75 %
  • praktické zkoušky: 15 %
  • informace na obale: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Do testu bylo zařazeno 13 bělicích a dvě klasické zubní pasty.

Odborné posouzení

Obrušování skloviny: stanovení obrusu (RDA) podle J. J. Hefferrena (1976) a ADA (American Dental Association) a ISO 11609.
Odstraňování zubních skvrn: testováno ve smyslu Pellicle Cleaning Ratio (PCR) podle G. R. Stookey (1982) a NF EN ISO 11609.
Obsah fluoridu: testován soulad s předpisem 1223/2009 o kosmetických přípravcích a normou ČSN EN ISO 11609. Hodnotili jsme, zda pasty z hlediska avizovaného obsahu fluoridu odpovídají rozpětí danému těmito předpisy. Skutečný obsah fluoridu jsme měřili pomocí plynové chromatografie.

Barva a zářivost zubů: Testu se zúčastnili muži a ženy ve věku 18 – 65 let. Každý výrobek testovalo 30 osob. Před začátkem testu byly pořízeny fotografie stavu jejich chrupu. Po uplynutí měsíce byli testující pozváni do laboratoře, kde případnou změnu barvy chrupu i jeho zářivosti hodnotili tři zkušení experti. Pro určení odstínů zubů jsme využili škálu Vitapan.

Praktické zkoušky

30 testujících dobrovolníků po měsíčním používání pasty vyplnilo dotazník s otázkami týkajícími se kosmetických vlastností a účinnosti. Hodnotili, jak se produkty vymačkávají z tuby, jakou mají texturu, příchuť či zda poskytují pocit svěžího dechu. Dobrovolníci se vyjadřovali i k účinkům, tedy zda z jejich pohledu pasta dokáže zuby vybělit, odstranit z nich skvrny a dodat jim lesk.

Informace na obale

Hodnocení informací pro spotřebitele uvedených na krabičce a tubě pasty. Jde například o adresu výrobce, trvanlivost výrobku nebo čitelnost písma.

Přihlásit