Jak rozpoznat šarlatána

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 20.1.2017   

V dnešní době bývá někdy obtížné vyznat se v přebytku informací a názorů vydávaných za fakta. Toho zneužívají mnozí nepoctivci a šarlatáni, kteří nabízejí neúčinné či dokonce škodlivé druhy léčby. Britský server Spectator proto spolu s profesorem Edzardem Ernstem, bývalým vyučujícím z Vídeňské university a University of Exeter a odborníkem na historii alternativní mediciny, připravil seznam osmi sloganů a frází, podle kterých jsou šarlatáni snadno k rozpoznání. Zároveň tyto oblíbené argumenty vyvrací.

Léčíme příčinu, nikoli následky: Tato fráze slouží k tomu, aby šarlatán vzbudil dojem, že klasická medicína založená na prokázaných formách léčby je podřadná oproti jeho oblíbené metodě. Profesor Ernst proto radí se léčitele zeptat, jak přesně jeho léčba odstraňuje příčinu nemoci. Většinou se doslechnete pouze nevědecké či vyvrácené teorie o nerovnováze hlenů či životních sil, případně o příčině všech nemocích pouze a jen v mysli.

Příroda je nepřekonatelná, vše přírodní je dobré: Šarlatáni často hrají na strach pacientů z „chemických“ látek s komplikovanými názvy, které vydávají za toxické. Spectator ovšem upozorňuje, že na zapichování jehliček či nekonečném ředění účinné látky není nic přírodního. Za přírodní se pak dá označit třeba vraní oko čtyřlisté či bouře na moři, čili věci, které zdraví rozhodně neprospívají.

Životní energie: Léčitelé a šarlatáni také rádi mluví o životní energii či síle. V tomto případě se nejedná ovšem o energii jako takovou či chuť do života, ale jakousi blíže nespecifikovanou energii, jiskru života, jež prostupuje všechny žijící organismy. Teorie vitalismu, na níž jsou taková učení postavena, je ovšem dlouhodobě vyvrácena. Chybí v ní také jakýkoliv popis mechanismu, jak by měla podobná životní síla krok po kroku fungovat.

Posílení imunity organismu: Oblíbený slogan nejen šarlatánů, ale i tvůrců reklamních sloganů je zdánlivě logický – proč nenechat tělo, aby se s nákazou po posílení imunitního systému vypořádalo samo. Imunitní systém ovšem nefunguje tak, že by prospěšné látky propouštěl do organismu a ty škodlivé zapuzoval. Tělo s příliš silným imunitním systémem totiž zapuzuje jakékoliv látky včetně těch prospěšných, lékaři tak často pro úspěch léčby musí imunitní systém pacienta spíše oslabit. V neposlední řadě šarlatáni také nabízejí spíše placebo, které imunitní systém rozhodně neposílí.

Kritici tomu nerozumí: Oblíbeným způsobem obrany šarlatánů proti kritikům a oponentům je jejich označení za nedostatečně vzdělané. Vědecké poznání podle nich nestačí k pochopení a prokázání jejich léčebné metody, prý je třeba otevřená mysl a léta meditování. Ne každý pak takovou cestu zvládne úspěšně dokončit a završit „poznáním“. Jedná se však jen o argumentační klam, kterým označují své kritiky za nedouky. Profesor Ernst tak čtenářům radí, aby se nenechali zviklat šarlatánovým charismatem, ale aby pečlivě sledovali metody, jež používá k léčbě.

Výzkum je potlačován: Další z argumentačních klamů, který umožňuje mnohým šarlatánům nabízet nefungující a nebezpečnou léčbu bez toho, aby jakkoli prokázali její účinnost, je svalit vinu na „Big Pharma“, vědce či „systém“. Jim se podle konspirační teorie nová a zázračná léčba nehodila do krámu, možná proto, že byla tak úspěšná, že by velké farmaceutické společnosti vyřadila ze hry či by zničila vědecký konsensus. Proto se tito rozhodli potírat jakékoliv důkazy o účinnosti léčby, zastavovat její výzkum či dokonce ničit výsledky studií. Jakékoliv důkazy o podobném postupu ze strany establishmentu či farmaceutických společností však chybí, nebo neobstojí při pečlivějším ověřování.

Kritici jsou zaplacení: S předchozími dvěma slogany souvisí i třetí. Jelikož alternativní léčba stojí v cestě farmaceutickému průmyslu, ten spustil placenou kampaň, která má za cíl ji zdiskreditovat. Veškeří kritici tak v případě, že nejsou jen nepoučení, budou zaplaceni „Big Pharmou“. Proč jinak by trávili svůj cenný čas tím, že by se snažili vyvracet metody alternativní medicíny? Profesor Ernst podotýká, že šarlatáni zapomínají na to, že velká část kritiků tak činí ze svého morálního přesvědčení. Čtenářům proto radí, aby se sami podívali na to, kolik na „léčbě“ vydělávají šarlatáni.

Podporují nás nositelé Nobelovy ceny: Poslední argument je opět argumentačním faulem, odvolávání se na autoritu. Spectator radí, aby se čtenáři podívali, jací laureáti Nobelovy ceny tuto léčebnou metodu podporují a v jakém oboru ji získali. Nositel Nobelovy ceny za literaturu pravděpodobně medicínskými znalostmi nedisponuje. Navíc ani vědci nejsou vševědoucí a imunní vůči šarlatánům. Například Linus Pauling, který položil základy molekulární biologie, byl zastáncem neúčinné a vyvrácené léčby rakoviny a srdečních nemocí pomocí nadměrného dávkování vitamínu C.
 

Přihlásit