Může být káva odpovědná?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2017

Šálek kávy patří mezi malé radosti všedního dne. Za každým se však skrývá těžká práce vynaložená při udržování plantáží i vlastní sklizni. Po celém světě si touto cestou zajišťuje obživu asi 25 miliónů lidí. Ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy jsme zjišťovali, jak moc se významní evropští prodejci zajímají o přírodu i lidi, kteří jim kávu poskytují.

Každý kafař ví, že není kávovník jako kávovník. Odlišují se nejen kvalitou plodů, ale i svými nároky na životní podmínky. Nejvíce kávy se v současnosti produkuje v zemích, kam byly kávovníky dovezeny a domácí krajina i obyvatelé se jim museli různě přizpůsobovat. V našem průzkumu jsme se rozhodli zjistit, co všechno evropští obchodníci s kávou dělají pro to, aby ono přizpůsobování bylo nenásilné a vůči lidem i přírodě ohleduplné. Souhrnně se tato část podnikové politiky označuje zkratkou CSR, což lze rozšifrovat jako společenskou odpovědnost firmy.

Podpora přes oceán

Níže si můžete přečíst několik postřehů z cesty na brazilské kávové plantáže. Shrneme-li je, vyjde nám, že tamější realita je v příkrém rozporu s realitou jakékoliv evropské kavárny. Místo pohody a uvolněnosti nastupují každodenní starosti o úrodu a obživu. Největším protivníkem pěstitelů se staly nejisté klimatické podmínky a výkupní ceny kávy. Nabízí se několik cest, jak můžeme pomoci.

Vedle podpůrných vládních programů přímo v pěstitelských zemích může hrát významnou roli i přístup velkých společností, které s kávou obchodují. Právě na ten jsme se zaměřili v našem průzkumu. Oslovili jsme devět velkých hráčů v kávovém byznysu a nechali si od nich na příkladu jimi prodávaného espressa vysvětlit, jak se angažují ve zlepšování pracovních podmínek lidí na plantážích a v ochraně životního prostředí pěstitelských zemí. Nezůstali jsme jen u balené kávy. Do našeho výběru se kromě známých evropských pražíren, jakými jsou například Tchibo, Illy nebo Segafredo, dostaly i kavárenské řetězce Starbucks a McCafé.

Všem vybraným firmám jsme zaslali dotazník. Nejvíce nás zajímaly důkazem podložené odpovědi na tyto otázky: Podle čeho vybíráte své dodavatele? Jak podporujete samotné pěstitele kávy? Za jaké ceny kávu nakupujete? Máte vlastní speciální požadavky na používání pesticidů? A hlavně: Necháváte plnění vašich požadavků prověřovat? Je totiž jasné, že bez účinné kontroly nemůže žádný systém fungovat.

Jak probíhal průzkum

 • Sledovatelnost

  Pomocí dodavatelské dokumentace a přepravních listů jsme zjišťovali, zda je možné dohledat, ze které konkrétní plantáže prodávaná káva pochází.

 • Sociální angažovanost

  Hodnotili jsme, zda mají oslovené firmy zpracovanou vlastní politiku společenské odpovědnosti a zda při výběru svých dodavatelů zohledňují sociální aspekty produkce kávy.

  U pěstitelů kávy jsme zjišťovali, zda jsou dodržovány minimální standardy a konvence Mezinárodní organizace práce či zda mají pracovníci zajištěnu alespoň minimální mzdu. Zajímaly nás i otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

  V obou případech jsme ověřovali i to, zda oslovené společnosti dodržování svých požadavků na pracovní podmínky kontrolují.

 • Ekologická angažovanost

  V dokumentaci jsme zjišťovali, zda si společnosti vytyčily vlastní cíle na poli ochrany životního prostředí a jak tento aspekt zohledňují při výběru svých dodavatelů.

  Hodnotili jsme i zajištění ekologičnosti produkce přímo u pěstitelů. Za důležité jsme považovali zavádění plánů pro používání pesticidů a opatření pro ochranu půdy a vody. Zajímal nás i systém kontroly jejich uvádění do praxe

Malý obrázek s velkým významem

Kávu, které není osud pralesa ani lidí lhostejný, máte šanci poznat na první pohled díky logům organizací, jež usilují o udržitelnost jejího pěstování. Více si o nich můžete přečíst níže. Dobrou zprávou je, že jsme taková označení našli na více než polovině sledovaných káv. U každé z nich šlo o jiné logo, téměř všechna ovšem garantují dodržování určitých sociálních a ekologických pravidel. Velkým přínosem těchto organizací je i školení samotných pěstitelů. Ti tak mohou získat informace, jak zvyšovat produkci a zároveň zachovat ohleduplnost vůči přírodě i lidem.

Pouhá kontrola symbolů na obalech nám samozřejmě nestačila, pídili jsme se i po příslušných certifikátech potvrzujících oprávněnost jejich používání. Naše snaha byla úspěšná, s výjimkou řetězce Starbucks. Ten sice své Dark Espresso Roast nabízí pod záštitou iniciativy Fairtrade, osvědčení nám však společnost neposkytla. Na druhou stranu ve Starbucks zavedli vlastní systém C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity), který je postaven na podobných principech a jehož fungování nám doložili.

Co stojí za logy na obalech


UTZ
www.utz.org
Nizozemský certifikační program vztahující se na pěstování kávy, čaje, kakaa a lískových ořechů. Samotné logo zaručuje, že jím označené zboží je vyprodukováno sociálně i ekologicky udržitelným způsobem.

Společnost UTZ má vlastní systém požadavků na zásady správné produkce, které popisují jak samotné pěstování a sklizeň, tak následné obchodování. Tyto požadavky UTZ u certifikovaných zemědělců zavádí a jejich dodržování kontroluje pravidelnými audity. Důraz je kladen na školení pěstitelů v oblasti správných pěstitelských postupů, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce i férového chování k zaměstnancům.


Rainforest Alliance Certified
www.rainforest-alliance.org
Americká certifikační organizace, která si klade za hlavní cíl ochranu pralesů a zavádění ohleduplného hospodaření v nich, které ve výsledku povede k ekonomicky jistější budoucnosti pěstitelů. Certifikované farmy musejí splňovat standardy zahrnující tři pilíře udržitelného zemědělství – ochranu přírody (zejména zachování biodiverzity a ochranu přírodních zdrojů) a sociálně spravedlivý přístup k zaměstnancům farem. Farmy procházejí pravidelným auditem.


Fairtrade
www.fairtrade.cz
Mezinárodní organizace usilující o zlepšení situace lidí v Latinské Americe, Asii a Africe cestou zajištění dobrých obchodních podmínek a zabezpečení základních pracovních práv zaměstnanců. Systém je založen na partnerství pěstitelů, obchodníků a spotřebitelů.

V rámci programu se zemědělci sdružují do družstev, ve kterých se dodržuje několik základních principů – zejména zaručená minimální výkupní cena produktů, udržování dlouhodobých obchodních vztahů, zajištění přístupu na trh, ochrana životního prostředí, dodržování pracovních práv zaměstnanců, zákaz dětské práce a rovnoprávnost všech členů družstev.


Responsible Supply Chain Process Certification
Norská organizace certifikující dodavatelské řetězce kávy. V rámci certifikace klade hlavní důraz na výběr dodavatelů, kteří splňují při produkci zelené kávy stanovené požadavky na udržitelnost ekologickou (zejména omezování vzniku odpadů během pěstování), ekonomickou (spravedlivé ceny) a sociální (ochrana pracovních práv, seberealizace zaměstnanců).
 

Nároční nákupčí

Po vyhodnocení všech získaných dotazníků jsme došli k závěru, že míra angažovanosti jednotlivých firem se výrazně liší. Pro tentokrát jsme se rozhodli nepřevádět celkové zhodnocení do řeči čísel a raději jsme se uchýlili ke slovnímu shrnutí.

Téměř všechny námi oslovené firmy mají nějaké sociální i ekologické požadavky již při samotném procesu výběru dodavatele kávy. V praxi to znamená, že v něm zohledňují nejen kvalitu zboží, ale i to, jak férově se chová k lidem a přírodě či zda si dodavatelé sami vytyčili určité cíle, kterých na tomto poli chtějí dosáhnout. Například by mohlo jít o zapojení do některé z iniciativ zaručujících udržitelné pěstování. Pochybnosti vyvstaly u společností na posledních třech místech tabulky, které k našemu dotazníku konkrétní informace o požadavcích nepředložily.

K velmi náročným odběratelům patří společnost Alnatura. Od ostatních se liší tím, že její káva pochází z bioprodukce. Navíc všechny své dodavatele zavazuje k dodržování sociálních standardů.

Dobrý kontrolor nespí

Zatímco s kladením požadavků problémy nejsou, s kontrolou jejich dodržování už ano. Právě účinnost kontrolního mechanismu rozdělila angažované firmy do několika skupin. Nejpropracovanější systém kontroly mají zavedený u značek Alnatura a McCafé společnosti McDonald‘s. U zbylých se v kontrolní síti našly větší či menší trhliny.

Nízká či nulová míra angažovanosti byla patrná z odpovědí společností Lavazza, Dallmayr a Segafredo Zanetti. V tabulce výsledků u nich dokonce najdete řadu nedostatečných známek. Většinou jsme je museli udělit proto, že nám firmy na naše otázky odpověděly velmi spoře, případně vůbec.

Rozmazlený kávovník

Na celém světě můžeme najít zhruba 50 druhů kávovníků. Masové pěstování se však týká jen tří druhů – kávovníku arabského (arabiky), liberijského a robusty. Pravlastí kávovníku je Afrika, do současných kávových „velmocí“ Brazílie nebo Indonésie byl dovezen až na přelomu 17. a 18. století.

Kávovníky jsou stromy potenciálně dorůstající do výšky pět až dvacet metrů a za optimálních klimatických podmínek jsou celoročně zelené. Listy můžou mít světle až tmavě zelenou barvu v závislosti na odrůdě. Plody vzdáleně připomínají třešně. Na jejich povrchu je sladká, většinou červená dužnina, pod níž jsou ukryta vlastní kávová zrna.

Kávovník arabský patří mezi nejchoulostivější druhy. Zavděčit se mu tak, aby dobře rostl i plodil, není jednoduché. Nejvíce mu vyhovuje průměrná teplota mezi 17 až 22 °C a střídavě vlhké podnebí, kdy se deště často střídají se suššími obdobími. Jak stálý déšť, tak setrvalé sucho se projevují nízkými nebo minimálními výnosy.

Přirozeným stanovištěm kávovníku byly tradičně zastíněné okraje pralesů, z čehož vyplývá několik zásadních omezení při pěstování – kávovník nemá rád vítr a nejlépe roste ve stínu. Na druhou stranu v takovém prostředí dává nižší úrodu. Plné slunce poskytuje vysokou úrodu, ovšem za cenu zeslabení stromků. Proto se na plantážích hledá kompromis částečným zastíněním.

Na množství a kvalitu plodů má vliv i nadmořská výška plantáže. V nížinách plodí hodně, ovšem kvalita je nižší než na méně výnosných, výše položených plantážích.

Hlavní doba sklizně arabiky trvá jen několik týdnů. Dříve se ručně plody setřásaly do plachet či nechaly volně padat na rohože. V současné době je sklizeň čím dál častěji prováděna strojově.

Z Brazílie do celého světa

Pro zajímavost jsme si ověřili i takzvanou sledovatelnost – tedy zda je prodejce schopen dohledat, který konkrétní producent stojí za tím kterým balením kávy. S výjimkou firem Dallmayr a Lavazza jsme se všude dopátrali až ke konkrétním plantážím. Nejčastěji nás stopa dovedla právě do Brazílie.

Značná část produkce pocházela od malých pěstitelů. Ti mají – na rozdíl od svých větších konkurentů – nevýhodu při domlouvání cen. Platí, že čím větší je plantáž, tím silnější má pozici při vyjednávání s nákupčími.

Výkupní ceny kávy závisejí na kvalitě produktu, navíc často sledují i vývoj cen na burze. Například začátkem prosince 2016 se dala libra (453 g) arabiky na newyorské burze pořídit za 1,43 dolarů. Ovšem na začátku roku to bylo pouze 1,16 $. Nepříjemným výkyvům se snaží férový obchod předcházet zakotvením minimálních výkupních cen. Z námi oslovených firem se k zavedeným minimálním cenám přihlásil pouze řetězec Starbucks. V současné době činí minimum 1,40 $ za libru kávy. V přepočtu se dostaneme k částce okolo 35 korun. Jen pro srovnání – za 500 g zrnkové pražené kávy v obchodě zaplatíme od 80 korun výš.

Káva

 • Alnatura Espresso

  země původu kávy Peru

  certifikáty uvedené na obalu Bio

  celkové hodnocení velmi angažovaná společnost:
  na dodavatele klade vysoké požadavky, jejichž plnění je velmi dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění ++

  ekologická angažovanost dobře

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění +

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva +

  kontrola jejich plnění +

 • McDonald's/McCafé Espresso

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu Rainforest Alliance Certified

  celkové hodnocení velmi angažovaná společnost:
  na dodavatele klade vysoké požadavky, jejichž plnění je velmi dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění +

  ekologická angažovanost dobře

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva +

  kontrola jejich plnění +

 • Starbucks Dark Espresso Roast

  země původu kávy neuvedeno

  certifikáty uvedené na obalu Fairtrade

  celkové hodnocení angažovaná společnost:
  na dodavatele klade střední až vysoké požadavky,
  jejichž plnění je dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele ++

  kontrola jejich plnění

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění

  ekologická angažovanost uspokojivě

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění +

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva

  kontrola jejich plnění

 • Lidl/Bellarom Espresso

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu UTZ Certified

  celkové hodnocení angažovaná společnost:
  na dodavatele klade střední až vysoké požadavky,
  jejichž plnění je dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění ++

  ekologická angažovanost uspokojivě

  ekologické požadavky kladené na dodavatele

  kontrola jejich plnění -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva

  kontrola jejich plnění +

 • illy Espresso

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu Responsible Supply chain Process

  celkové hodnocení mírně angažovaná společnost:
  střední až vysoké požadavky, jejichž plnění není dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost uspokojivě

  sociální požadavky kladené na dodavatele ++

  kontrola jejich plnění +

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost dostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

 • Tchibo Espresso Milano Style

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení mírně angažovaná společnost:
  střední až vysoké požadavky, jejichž plnění není dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost uspokojivě

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech

  kontrola jejich plnění -

  ekologická angažovanost dostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva

  kontrola jejich plnění -

 • Lavazza Espresso cremoso

  země původu kávy neuvedeno

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení netransparentní společnost:
  požadavky na dodavatele, ani jejich plnění nebyly doloženy

  sledovatelnost prodávané kávy [n]

  sociální angažovanost nedostatečně

  sociální požadavky kladené na dodavatele -

  kontrola jejich plnění - -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost nedostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

 • Dallmayr Espresso d'Oro

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení netransparentní společnost:
  požadavky na dodavatele, ani jejich plnění nebyly doloženy

  sledovatelnost prodávané kávy [n]

  sociální angažovanost nedostatečně

  sociální požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost nedostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

 • Segafredo Zanetti Intermezzo

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení netransparentní společnost:
  požadavky na dodavatele, ani jejich plnění nebyly doloženy

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost nedostatečně

  sociální požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost nedostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

Kávovníky na suchu

Většina káv na espresso, kterými jsme se zabývali, deklarovala brazilský původ. Vydali jsme se tedy přímo na místo, abychom zjistili, jak se daří lidem, které pěstování kávy živí. Proč právě tam? Brazilská arabika má výbornou pověst, za kterou vděčí náročným a choulostivým kávovníkům arabským. Jejich pěstování nebylo nikdy snadné, teď ho navíc komplikují i rozmary měnícího se klimatu.

Jednou z velkých pěstitelských oblastí je brazilský stát Bahia. Letos na jaře oblast zasáhlo sucho a vybralo si svou daň. „Sucho mě stálo velkou část úrody,“ říká César Neri, majitel zhruba 70hektarové kávovníkové plantáže. A čísla mu dávají za pravdu. Každý rok mohl počítat s průměrným výnosem dvou tisíc pytlů, letos jich však bylo jen 1200.

Neri patří mezi velké producenty, typickým brazilským „plantážníkem“ je však zemědělec hospodařící na maximálně hektarové výměře. A právě tito malí pěstitelé jsou klimatickými změnami ohroženi nejvíce. Chybějí jim peníze a každá neúroda je vystavuje riziku zadlužení. Navíc často postrádají i potřebné znalosti, jak se s nepřízní počasí vypořádat. Klíčovou roli proto hraje odborné vzdělávání pěstitelů spolu se zvyšováním odolnosti rostlin i půdy vůči suchu a klimatickým změnám. Potřebné je i zlepšování hospodaření s vodou. K tomu přispívají filtrační systémy a zařízení pro sběr dešťových srážek.

Zrnko k zrnku

Neúroda nesnižuje jen zisk pěstitelů. V ohrožení je i živobytí sezónních dělníků pomáhajících při sklizni. Ta přichází u arabských kávovníků, na rozdíl od druhu robusta, jednou ročně, trvá tři měsíce a představuje hlavní možnost příjmu pro řadu lidí. A výdělek? Ten se odvíjí od sklizeného množství. Za každých 20 kilo plodů si pomocníci mohou přijít v přepočtu až na 22 korun, tedy asi dvacetinu konečné ceny kávy v supermarketu. Při práci se proto klade důraz na rychlost a kvantitu. Zkušené brazilské dělnice za den sklidí 50 až 70 kg kávy.

Méně kávy vede nejen k tomu, že si dělníci méně vydělají, ale že je vůbec potřeba i méně pomocných rukou. Na velkých plantážích navíc číhá další konkurence – sklízecí stroje. „Dříve jsme na sklizeň potřebovali okolo 100 lidí, dnes už jen 30. Stroj za jeden den udělá tolik práce jako 70 lidí a pomáhá nám snižovat náklady,“ vysvětluje César Neri. Když přijde řeč na jeho zaměstnance, mírně znejistí. Kontrola z brazilského ministerstva práce by ho příliš nepotěšila. „Řada dělníků nepoužívá ochranné rukavice a také často vůbec nedrží polední pauzy,“ vysvětluje Neri důvod svých obav.

V porovnání s jinými farmáři jsou však jeho starosti nicotné. Úřady například neustále odhalují plantáže, na kterých majitelé v podstatě drží dělníky v otroctví. Důvodem je často nesplácení dluhů. Podle odhadů nevládní organizace Walk Free tento osud jen v Brazílii potkal zhruba 155 000 lidí.


Diskuze

 • Sara D. 30.8.2018 14:35

  Já kupuji kávu puro a to je tady fairtrade!

  reagovat

  R R
 • Linda D. 12.2.2017 09:49

  Podle stranek rainforest alliance ma lavazza jejich certifikat. I pokud hledate pouze pro CR. Vase patrani mi v tomto ohledu pripada nedostatecne nebo pripadne nedostatecne opublikovane v clanku.

  reagovat

  R R
  • Redakce dTest 13.2.2017 12:20

   Dobrý den,

   průzkum, který vycházel z dotazníkového šetření provedeného našimi německými kolegy, se ve všech zabýval společenskou odpovědností konkrétního výrobku - Lavazza Espresso cremoso. Na jeho obalu certifikace uvedena nebyla.

   reagovat

   R R
 • Taťána S. 12.1.2017 21:47

  Bohužel hned druhý den po přečtení docela pozitivního článku ve vašem časopise se ke mně dostal tento opačný: http://zpravy.idnes.cz/brazilie-kava-plantaz-certifikace-dr2-/zahranicni.aspx?c=A170104_170420_zahranicni_aba

  reagovat

  R R
  • Redakce dTest 13.1.2017 10:13

   V našem průzkumu jsme sondovali pouze část trhu s kávou a závěry zjištěné u námi oslovených společností nelze zobecňovat.
   Informace v přiloženém článku také potvrzují důležitost prověřování a kontroly stanovených zásad a požadavků, což byl parametr, který jsme brali v potaz i při našem šetření a jeho vyhodnocování.

   reagovat

   R R
 • Vratislav Č. 10.1.2017 13:08

  Smutné, že značky v testu jsou daleko od nadpisu článku, naproti tomu firmy, jako je http://fair-bio.cz, které by tomu odpovídali 100% zůstaly bez povšimnutí :(

  reagovat

  R R
 • jiří K. 9.1.2017 20:56

  Kde jsou hodnocení dalších druhů kávy ? Například Costarica, Columbia, aj.?

  reagovat

  R R
  • Redakce dTest 10.1.2017 09:51

   Hodnocení společenské odpovědnosti výrobců a prodejců kávy jsme dělali ve spolupráci s německými kolegy. Zaměřili jsme se na espresso a v hodnocení jsou značky dostupné na obou trzích - českém i německém.

   reagovat

   R R
   • Vít P. 13.2.2017 00:09

    Tchibo nemá certifikaci? Dlouhodobě si kupuji Tchibo Barista, která má certifikaci fairtrade.
    http://www.tchibo.cz/tchibo-espresso-barista-zrnkova-kava-p400057899.html
    Další jejich kávy mají certifikaci Rainforest Alliance.
    http://www.tchibo.cz/privat-kaffee-brazil-mild-zrnkova-kava-p400054176.html

    reagovat

    R R
    • Redakce dTest 13.2.2017 12:16

     Dobrý den,

     informace o přítomnosti loga na obalu v naší tabulce se týkají pouze uvedeného výrobku Espresso Milano Style.

     reagovat

     R R

Přihlásit