ESC: Zájezdy a ubytování - vaše práva

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2017

Po Vánocích nastal definitivně čas myslet na příjemné chvíle nového roku – zimní a letní dovolenou. Jak spolehlivé je využít služeb zahraničních společností, jakým právem se řídí smlouva o zájezdu či o ubytování, jak se bránit v případě nedostatků v místě pobytu i jaké mohou být storno poplatky při zrušení již rezervovaného pobytu, to jsou některá z témat nové brožurky Evropského spotřebitelského centra. Vychází z nejčastějších zkušeností českých spotřebitelů se zahraničními cestovními kancelářemi a ubytovateli.

Shrňme, že závaznou objednávku nebo uzavření smlouvy o zájezdu lze učinit jedním kliknutím na internetu, a to po vyplnění některých osobních údajů. Ani v České republice již není potřeba fyzicky podepsat vytištěnou smlouvu, jako tomu bývalo ještě před pár lety. I pokud jste za pobyt neodeslali žádnou platbu a cestu si rozmyslíte, vzniká vám obvykle povinnost uhradit příslušné storno poplatky, a to bez ohledu na důvod zrušení rezervace. Požadováno bývá až 100 % ceny zájezdu, ale například v Německu a Rakousku se může jejich výše odvíjet od toho, jak dlouho před začátkem pobytu ke zrušení ze strany spotřebitele dojde.

Při placení je vhodné zkontrolovat skutečně účtované položky. Evropské spotřebitelské centrum se setkalo s případy, kdy byl místní poplatek za ubytování účtován dvakrát, což znamenalo rozdíl 45 eur v neprospěch české rodiny. Pokud se vyskytnou nedostatky v rámci zájezdu, je nutné reklamovat je ihned v místě pobytu a případný požadavek na slevu z ceny uplatnit písemně u cestovní kanceláře nejpozději do jednoho měsíce od návratu z dovolené.

Pokud cestujete s českou cestovní kanceláří, vztahuje se na zájezd české právo samozřejmě i tehdy, pokud cestujete do zahraničí a zahrnuté služby jsou na místě poskytovány místními obchodními partnery dané kanceláře. Zvolíte-li si však zahraniční cestovní kancelář a místo nástupu na zájezd se nachází mimo území ČR, bude se cestovní smlouva obvykle řídit právem státu, v němž společnost či podnikatel sídlí. To platí i pro případy, že jste si zájezd objednali u českého zprostředkovatele, tedy typicky u cestovní agentury. Pravidla se mohou v jednotlivých státech lišit, vždy však vzhledem k jednotnému evropskému minimu jen ve prospěch spotřebitele.

U evropských cestovních kanceláří se můžete spolehnout zejména na:

  • právo na jasné a srozumitelné informace o službách, které jsou součástí zájezdu,
  • povinné pojištění kanceláře proti úpadku,
  • odpovědnost kanceláře za nedodržení sjednané kvality služeb, byť by se jednalo o pochybení jejích smluvních partnerů,
  • přísná pravidla pro možnost jednostranného zvýšení ceny zájezdu ze strany kanceláře a právo spotřebitele při zvýšení ceny odstoupit od smlouvy,
  • povinnost poskytnout pomoc spotřebiteli v nesnázích v případě výskytu nenadálých událostí, například přírodních pohrom.

Brožurku nazvanou „Zájezdy a ubytování – vaše práva“ si lze stáhnout online na www.evropskyspotrebitel.cz a také si ji vyzvednout osobně na akcích, kde má Evropské spotřebitelské centrum svůj stánek.

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, z Islandu či Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz


Přihlásit