Test černého pepře 2017

Publikováno v časopise 1/2017

Kvalitě červené sladké papriky jsme se věnovali vloni, letos hned zkraje trochu přiostříme. Nakoupili jsme celkem 16 vzorků mletých i celých černých pepřů a nechali je podrobit laboratorním analýzám. Polovina testovaných si vedla dobře, druhá půlka však má co zlepšovat. Jednomu výrobku jsme to opepřili, protože nesplnil dva legislativní požadavky.

Otestovali jsme celkem 16 vzorků černého pepře. Sedm z nich bylo mletých, devět celých. Česká vyhláška č. 331/1997 Sb. klade na obě dvě úpravy specifické nároky. Patří mezi ně minimální podíl piperinu, což je alkaloid, který spolu s obsahem silic (esenciálních olejů) zodpovídá za palčivou a výraznou chuť pepře. Legislativa také povoluje maximum pro jeho znečištění, které definuje limity pro popel a písek v sušině či organické příměsi. Všechny tyto parametry jsme nechali laboratorně přeměřit a spolu s nimi zjišťovali, zdali není třeba se pepře obávat. Laboratorní analýzy jsme proto soustředili i na obsah těžkých kovů (kadmium a olovo), mykotoxiny (aflatoxiny a ochratoxin A) a mikrobiologickou kontaminaci (koliformní bakterie, salmonela). V celkovém hodnocení jsme vzali v potaz i chuť a vůni jednotlivých výrobků.

Obecně platí, že esenciální oleje z mletého pepře vyprchávají, proto mletý pepř nemusí dosahovat kvalit pepře celého. Z toho důvodu je i jejich minimální množství povolené legislativou nastaveno mírněji.

Jak testy dopadly? Je pravda, že celý pepř má větší říz než mletý? Dozvíte se to v našem testu.


Pepř černý celý (porovnat)

Pepř černý mletý (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Pepř černý celý (9 výrobků)
poslední aktualizace: 29.12.2016
Pepř černý mletý (7 výrobků)
poslední aktualizace: 29.12.2016


Přihlásit