Pozor na podomní prodej energií

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2016

Ačkoliv je podomní prodej v řadě měst a obcí zakázán a před praktikami některých podomních prodejců jsou lidé pravidelně varováni, stále se najde mnoho těch, kteří jim dveře otevřou. Mezi nejčastější nabídky podomních prodejců patří smlouvy o dodávce energií. Pokud nátlaku prodejců podlehnete, máte ještě možnost se ze smlouvy vyvázat.

Ověřte si totožnost

Někteří dodavatelé energií ve snaze získat zákazníka učiní téměř cokoliv. Až agresivním jednáním jsou pověstní podomní prodejci nabízející uzavření smlouvy o dodávkách energií a dalších smluv, které s dodávkami souvisí. Lživé informace začnou podávat často již po vyslovení pozdravu, kdy se představí jako zástupci vašeho stávajícího dodavatele energií, distributora nebo Energetického regulačního úřadu. Pokud se tedy rozhodnete podomního prodejce přes svůj práh pustit, měli byste jako první zkontrolovat jeho totožnost.

Pozor by si měli dát především senioři

Podomní prodejci si ve způsobech mnohdy nezadají s pořadateli předváděcích akcí. Zneužívají nezkušenosti a důvěřivosti především starších lidí. Zahlcují je nesrozumitelnými odbornými výrazy, které ale ve skutečnosti znamenají třeba něco úplně jiného. Nejen seniorům je pak trapné přiznat, že podomním prodejcům nerozumí, a raději se vším souhlasí. Každého by mělo odradit, jestliže podomní prodejce při komunikaci používá vulgární výrazy nebo vám i tyká. Starší lidé by neměli vůbec podomním prodejcům otevírat, jelikož bývají náchylnější k podlehnutí jejich nátlaku.

Nabídku si před přijetím promyslete

Obvyklou záminkou podomních prodejců je návštěva za účelem kontroly vašeho vyúčtování. Jakmile vyúčtování předložíte, spočítají vám úsporu, které dosáhnete, pokud s nimi uzavřete novou smlouvu na dodávky energií. Je ale velmi nepravděpodobné, že výhodná nabídka za vámi takto přijde sama. Nejvýhodnější nabídky si musíte aktivně vyhledat například prostřednictvím srovnávačů, ale nejlépe oslovením konkrétních dodavatelů, protože srovnávače neberou v potaz všechny podmínky smluv a ne všechny nabídky jsou veřejné. Rozhodně tedy smlouvu, ale ani žádné jiné dokumenty na místě podomnímu prodejci nepodepisujte. Z dokumentu, o kterém prodejce tvrdil, že se jedná o potvrzení jeho návštěvy a seznámení se s nabídkou, se totiž může později vyklubat smlouva. Dokumenty si v klidu prostudujte až po odchodu prodejce a dejte mu případně vědět, že smlouvu chcete uzavřít.

Když už smlouvu podepíšete

Pokud nevýhodnou smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu přeci jen podepíšete, máte možnost od ní ve lhůtě 14 dní odstoupit. Nestihnete-li odstoupit v této lhůtě, umožňuje vám energetický zákon smlouvu vypovědět od jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba poté činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. V tomto případě vůči vám nemůže uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci, tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení smlouvy.

Žárovky co (ne)jsou zadarmo

Někteří dodavatelé přicházejí s trikem pronájmu či prodeje žárovek. Spolu se smlouvou o dodávkách energií podepíšete i smlouvu, dle které obdržíte do nájmu či do vlastnictví sadu žárovek za výhodnou cenu. Pokud však od smlouvy o dodávkách energií odstoupíte, částka za žárovky se dle smluvních podmínek vyšplhá na několik tisíc korun a dodavatel ji bude chtít zaplatit. Někteří lidé tak raději vezmou zrušení smlouvy zpět.

Ovšem odstoupením či výpovědí smlouvy o dodávkách se ruší automaticky i smlouva o koupi či nájmu žárovek. Navíc pokud by po vás dodavatel požadoval zaplacení vysokých částek, jedná se o sankci nebo překážku pro zrušení smlouvy uzavřené při podomním prodeji. Taková sankce je ze zákona zakázána. Doporučujeme tedy žárovky dodavateli při zrušení smlouvy o dodávkách energií vrátit oproti potvrzení a trvat na tom, že požadované částky platit nebudete. Případně se můžete zároveň obrátit se stížností na Energetický regulační úřad.


Přihlásit