Vzor odstoupení od smlouvy pro nákupy v internetovém obchodě

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 23.12.2008   

Při nákupu na dálku nemá spotřebitel možnost si zboží předem prohlédnout a vyzkoušet. Občanský zákoník mu v takovém případě vychází vstříc a dává mu právo vrátit zboží do 14 dnů a dostat zpět peníze. TEST zpracoval vzorový dopis, jak jednoduše odstoupit od uzavřené smlouvy s internetovým obchodem.

Občanský zákoník dává spotřebitelům ve svém § 53 (http://portal.gov.cz/zakon/40/1964/53) právo jednostranně a bez udání důvodů od smlouvy ve stanovené lhůtě odstoupit a požadovat vrácení peněz, včetně DPH, zaplacených za zboží, pokud zboží zakoupili takzvaně na dálku (tzn. například v internetovém obchodě). Nárok na vrácení distribučních nákladů (např. poštovné, balné) spotřebitel nemá.

Před využitím vzorového dopisu si nejprve zkontrolujte, zda máte zákonné právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku:

  • Bylo zboží zakoupeno koncovým spotřebitelem a nikoliv třeba fyzickou osobou – podnikatelem, takzvaně „na IČO“?
  • Neuplynula již lhůta pro odstoupení? Ta je standardně 14 dní, ale prodávající ji ve svých obchodních podmínkách může prodloužit. Podle § 53 se tato lhůta prodlužuje až na tři měsíce, pokud prodávající nesplnil své informační povinnosti tímto paragrafem zakotvené. Lhůta pro odstoupení běží od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem do okamžiku doručení jeho odstoupení od smlouvy prodávajícímu (tzn. že 14. den od převzetí zboží musí mít prodávající Vaše odstoupení, resp. odstoupení musí být ve sféře jeho vlivu – např. bylo mu doručeno oznámení pošty o uložení zásilky).
  • Nejedná se o zboží, kde je možnost odstoupení zákonem vyloučena (např. audio a video nahrávky či počítačové programy, u nichž byl porušen originální obal, periodika, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží upravené dle požadavku spotřebitele apod.)? Detailní informace naleznete v § 53 (http://portal.gov.cz/zakon/40/1964/53) a v § 54 (http://portal.gov.cz/zakon/40/1964/54) občanského zákoníku.

Je-li vše v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, pak se můžete na prodávajícího obrátit např. následujícím dopisem. Části textu, které je potřeba uzpůsobit podle Vaší potřeby, jsou vyznačeny kurzivou. Dopis – odstoupení od smlouvy je třeba zaslat doporučeně. Samozřejmě musíte vrátit i zakoupené zboží bez jeho opotřebení a v originálním obalu.
 

Vzorový dopis
 

František Kupující 
U zákazníka 3
123 45 Konzumentov
frantisek@kupujici.cz
tel.: 123456789

Internetový shop s.r.o.
Elektronická 9
987 65 Obchodňov

DOPORUČENĚ


V Konzumentově, 27. prosince 2008

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal autorádio SuperCar ABC v hodnotě 1990 Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne 22. prosince 2008 (číslo faktury 123456).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo 123456789/9876, vedený u Bezpečné banky, a.s.

S pozdravem


vlastnoruční podpis
František Zákazník


Přihlásit