Nárazové zkoušky automobilů 2016

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2016

Bezpečnost by měla při výběru nového vozu hrát jednu z hlavních rolí. Jednotlivé automobilky o tom pochopitelně vědí, a tak svou marketingovou strategii často staví právě na proklamované schopnosti vozidla ochránit cestující i ostatní účastníky silničního provozu. Organizace Euro NCAP, k jejímž členům patří i dTest, již téměř dvě dekády v nezávislých testech zkouší, jak si vozy vedou v praxi. V letošním roce zkoušky doznaly několika výrazných změn. 

Budoucnost patří aktivní bezpečnosti

Nárazovými testy programu Euro NCAP za dobu jeho fungování prošly stovky osobních aut různých tříd a značek. Do uzávěrky tohoto vydání letos zveřejnil celkem 14 výsledků 11 modelů aut (v případě tří vozů šlo o duální hodnocení, kterému se věnujeme v další části textu). Do konce tohoto roku počítejte ještě s nejméně sedmi dalšími modely a v prvním kvartálu roku 2017 můžete očekávat i Škodu Kodiaq. Veškeré výsledky samozřejmě naleznete v naší webové databázi.

Pravidelní návštěvníci našeho webu již jistě zaznamenali, že se podoba výsledků crashtestů oproti předešlým létům změnila. Snahou Euro NCAP je neustále zvyšovat bezpečnostní standardy. Proto byl testovací program pro rok 2016 pozměněn tak, aby automobilky měly motivaci instalovat do vozů v rámci standardní výbavy inteligentní systémy, které lze zařadit pod souhrnné označení aktivní bezpečnost. Níže uvádíme stručný přehled zkoušek, kterými v současnosti automobily procházejí. Detailní popis pak naleznete ve webové databázi.

Aktivní bezpečnost a duální hodnocení

Žijeme v éře inteligentních věcí. Chytré telefony nebo chytré televize jsou dnes běžnou součástí každodenního života mnoha lidí. Čím dál chytřejší jsou také automobily, u kterých se v posledních letech vyvinuly schopnosti podobné smyslovému vnímání. Systémy aktivní bezpečnosti dokážou zaznamenávat dění ve svém okolí a na zjištěné události reagovat, čímž mohou snížit závažnost potenciální nehody nebo nehodě zcela zabránit.

Všechny vozy jsou otestovány s bezpečnostními prvky, které jsou zahrnuty ve standardní výbavě ve všech členských zemích Evropské unie. Počínaje letošním rokem se však u některých modelů aut můžete setkat ne s jedním, ale se dvěma hodnoceními (tzv. duálním hodnocením). To znamená, že kromě zmiňovaných výsledků zkoušek vozidla se základní výbavou se hodnotí i verze s příplatkovým balíčkem obsahujícím inteligentní bezpečnostní systémy (pokud jsou tyto systémy zahrnuty již ve standardní výbavě, test se pochopitelně provádí pouze jednou).

Dříve se do celkového hodnocení za aktivní bezpečnost řadil standard, který se však týká jen několika málo systémů. Ostatní inteligentnější systémy, jako je autonomní krizové brzdění (AEB) nebo systém pro udržení vozu v jízdním pruhu (LDW nebo LKS), byly testovány jen v případě, že se očekávala jejich vysoká prodejnost. Letos je v rámci aktivní bezpečnosti testována standardní výbava a v případě, že je chudá, také výbava příplatková (bezpečnostní balíček). V současnosti tak hodnotíme signalizaci nezapnutí bezpečnostních pásů, omezovač rychlosti a také zmiňované systémy AEB, LDW či LKS. Funkčnost elektronické kontroly stability se již netestuje, neboť se v Evropě stala součástí povinné výbavy.

Bezpečnostní pásy stále patří k nejúčinnějším bezpečnostním prvkům. V testech je posuzována zřetelnost varovné signalizace. Omezovače rychlosti mohou mít různou podobu, Euro NCAP hodnotí tři z nich – jednodušší, které pouze informují o rychlostním limitu, varovné, které řidiče upozorní na překročení maximální rychlosti, a také složitější systémy, které dokážou vůz aktivně zpomalit tak, aby dodržoval nastavený rychlostní limit. Zkoušky zkoumají srozumitelnost podaného varování a přesnost nastavení limitu.

Zajímavé jsou také testy autonomního krizového brzdění. V sekci aktivní bezpečnost jsou hodnoceny ty systémy, které umí detekovat hrozící srážku s vozidlem nacházejícím se vpředu, aktivovat brzdy, a tím nehodě buď zcela zabránit, nebo alespoň snížit vážnost následků. Euro NCAP vyhodnocuje účinnost AEB ve třech scénářích – hrozící srážka se stojícím vozidlem, pomalu jedoucím vozidlem a vozidlem, které začne prudce brzdit. Pozitivní je, že mnoho systémů si v testu vede velmi dobře a dokáže na vzniklou dopravní situaci adekvátně reagovat.

Systémy pro udržení vozu v jízdním pruhu pomocí kamer zaznamenávají, zda vůz nenadále nevybočuje z pruhu. LDW neboli Lane Departure Warning má varovnou funkci – při neúmyslném vyjetí z jízdního pruhu řidiče upozorní varovný signál. Druhým typem je LKS čili Lane Keeping Support, který umí zasáhnout do řízení a vůz do původního pruhu navrátit.

Ochrana dospělých

Čelní nárazy jsou ze všech srážek nejnebezpečnější a každoročně si vyžádají nejvíce životů. Euro NCAP testuje čelní náraz ve dvou scénářích.

První simuluje situaci, kdy do sebe čelně vrazí dva proti sobě jedoucí automobily, ale srazí se jen částečně. Vůz je rychlostí 64 km/h vržen (s 40% překryvem) směrem k deformovatelné bariéře reprezentující druhé vozidlo. Na předních sedadlech jsou posazeny figuríny napodobující dospělé muže, vzadu jsou figuríny reprezentující děti. Zkouška klade velké nároky na pevnost konstrukce vozidla.

Druhým čelním crashtestem je srážka plnou šíří vozu. Auto při ní vrazí 50kilometrovou rychlostí do pevné bariéry, na místě řidiče i vzadu jsou posazeny figuríny malé ženy. Pro měření jsou nastaveny přísné limity pro decelerační síly (vznikají při extrémně rychlém zpomalení) v oblasti hrudníku. Pomocí této zkoušky je možné zjistit, zda se výrobci podařilo nalézt kompromis mezi pevností zádržného systému a jeho šetrností vůči zranitelnějším cestujícím.

Zkoušky ochrany dospělých doplňují neméně důležité testy nárazů zboku (simulace střetu s jiným vozem a také pevnou úzkou překážkou, jako jsou sloupy nebo stromy) a zezadu a případně také účinnost AEB za nízkých rychlostí.

Ochrana dětí

Euro NCAP se snaží donutit výrobce vyvinout lepší prvky ochrany pro cestující na zadních sedadlech. Z tohoto důvodu začal nově používat figuríny simulující šestileté a desetileté dítě, o jejichž ochranu se při nárazu zboku starají airbagy (ochrana menších dětí, které jsou usazovány do sedaček kategorií 0+ a I, je předmětem zkoumání samostatných testů autosedaček). Mimo nárazových zkoušek předního a bočního střetu odborníci zkoumají možnosti a snadnost připevnění sedaček (zda sedadla splňují současný standard i-Size pro instalaci sedaček s isofixem, zda je možné umístit sedačku na přední sedadlo proti směru jízdy apod.).

Ochrana chodců

Chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Testy Euro NCAP zkoumají, do jaké míry dokáže vůz redukovat závažnost čelního střetu s chodcem. Zvlášť je posuzována oblast hlavy, pánve a stehen a dolních částí nohou. Některé systémy autonomního krizového brzdění umí detekovat chodce, Euro NCAP je zkouší opět ve třech scénářích. Všechny by v případě absence AEB byly fatální – vběhnutí dospělého do cesty ze strany řidiče, vstoupení dospělého do cesty ze strany spolujezdce a vběhnutí dítěte zpoza zaparkovaných vozů.

Výsledky se dostavují

Statistiky dopravních nehod a jejich důsledků jsou stále děsivé. Přesto v nich lze vyčíst jistý pozitivní trend, který je možné přičíst zlepšujícím se bezpečnostním standardům moderních automobilů. V prvních třech čtvrtletích tohoto roku na našich pozemních komunikacích Policie České republiky zaznamenala 72 650 dopravních nehod, z toho jich na osobní automobily připadá více než 38 000. Absolutní počty nehod od roku 2009 pravidelně stoupají, což rozhodně není lichotivá bilance. Oproti loňskému roku Češi bourali o 7 % více a zvýšil se i objem hmotných škod.

O něco lépe ovšem vyznívají vývoje statistik počtu úmrtí a těžkých zranění. Od ledna do září roku 2016 přišlo na silnicích o život 406 lidí. Zní to hrůzostrašně, přesto je to o 84 osob méně než před rokem. Počty usmrcených osob se u nás v poslední dekádě s výjimkou let 2014 a 2015 snižují. Pro srovnání si ještě připomeňme, že před dvaceti lety nebylo výjimkou, že za devět měsíců o život zbytečně přišla více než tisícovka lidí (byť je pravdou, že za velkým rozdílem ve snižování úmrtnosti nejsou jen lepší bezpečnostní systémy vozidel, ale také zlepšující se zdravotnictví).

Snižování počtu nehod, které je možné považovat za tragické, podle všeho není zásluhou řidičů (hlavní příčiny dopravních nehod jsou v průběhu času v podstatě neměnné), ale postupného obměňování vozového parku za modernější a hlavně bezpečnější automobily. Apel spotřebitelských organizací, evropských vlád, různých institucí včetně Mezinárodní automobilové federace a snaha samotných automobilek se proto vyplácí.

Organizace na ochranu spotřebitelů ostatně zaznamenávají úspěchy i v jiných oblastech, které s automobilovou dopravou přímo souvisí. Například výrobci dětských autosedaček v posledních letech zareagovali na výsledky (nejen) našich testů a přišli s několika vylepšeními.

Bodování nárazových zkoušek

Při pohledu do tabulky zjistíte, že se hodnocení jednotlivých modelů od klasických testů značně liší. Euro NCAP používá bodový systém. Za ochranu dospělých je možné získat maximálně 38 bodů, ochrana dětí může být ohodnocena nejvýše 49 body. Na ochranu chodců vychází nejvýše 42 bodů a nejlepší možný výsledek za aktivní bezpečnost se rovná 12 bodům. Procentuální hodnocení jednotlivých sekcí odpovídá poměru získaných bodů vůči dosažitelnému maximu. Detailní výsledky letos i dříve otestovaných vozů najdete v naší databázi crashtestů.

Databáze testovaných výrobků

Crashtesty (839 výrobků)
poslední aktualizace: 25.10.2022


Přihlásit