Test MP3 a MP4 přehrávačů: většina dobrých

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 16.12.2008   

Více než polovina z 81 testovaných hudebních přehrávačů získala známku „dobře“ za kvalitu přehrávání hudby. V testu bylo zastoupeno 54 multimediálních přehrávačů a 27 modelů určených pouze k přehrávání hudby. Propadly velké přehrávače určené ke sledování videa Archos a Cowon, a to kvůli své křehkosti. 
Kvalitní hudební přehrávač musí mít především kvalitní zvuk. To je u přenosných audio a videopřehrávačů především otázka dodávaných sluchátek. Samotné zvukové výstupy téměř všech přístrojů, které byly v mezinárodním testu srovnávány, jsou samy o sobě kvalitní. Nekvalitní sluchátka jsou dodávána i k dražším přístrojům. 

Test se zaměřil i na multimediální funkce jednotlivých přístrojů určených pro přehrávání hudby a videa. Zde je největším problémem kompatibilita videoformátů a jejich nutnost je před přehráváním konvertovat. Některé multimediální přístroje mají příliš malý displej neumožňující sledování delších záznamů.

Pohodlnost a srozumitelnost ovládání je pro běžného spotřebitele klíčovou vlastností. „Praktické použití má mezi testovanými kritérii nejvyšší váhu a je nejdůležitějším kritériem celého testu. Kvalita zvuku je totiž, při použití kvalitních sluchátek, u všech přístrojů srovnatelná,“ vysvětluje Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. Test zohledňuje množství kritérií, od snadnosti ovládání přes možnosti připojení k počítači a kopírování skladeb až například po vhodnost jednotlivých přístrojů pro běhání.

Alespoň základní nároky na odolnost by měl splňovat každý přenosný hudební nebo video přehrávač. Jedná se zejména o odolnost displeje vůči poškrábání a při pádu. Zde pohořely velké modely určené k přehrávání videa, ty zpravidla nevydrží ani pád z malé výšky.
Při srovnání jednoúčelových přehrávačů s některými „hudebními“ mobilními telefony se pak ukázalo, že mobilní telefon dokáže poměrně úspěšně zastoupit zařízení určená pouze k přehrávání hudby.  

Srovnání 28 multimediálních přehrávačů vyšlo v prosincovém vydání časopisu TEST. Celý test hudebních a video přehrávačů je k dispozici na www.dtest.cz

Dále v prosincovém vydání čtenáři naleznou test carvingových lyží, dětských jízdních kol, srovnání spořicích účtů a informace o masu ze zvěřiny.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 227 027 632
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 227 027 632

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).


Přihlásit