Jak fungují baterie

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 4/2006

Baterie (tužkové stejně jako třeba autobaterie) fungují na principu přeměny chemické energie na energii elektrickou. Jejich hlavními součástmi jsou kovové elektrody (katoda a anoda) uložené v elektrolytu (vodivé kapalině). Zinko-uhlíkové stejně jako alkalicko-manganové baterie používají jako elektrody zinek a burel (oxid manganičitý). Uhlík u názvu zinko-uhlíkových baterií pochází od uhlíkového kolíku sloužícího jako vnitřní svod baterie. Alkalickým bateriím se tak říká kvůli alkalickému (zásaditému) elektrolytu hydroxidu draselného.

Zinko-uhlíkové články používají jiný elektrolyt, a to roztok salmiaku nebo chloridu zinečnatého.
Při vybíjení baterie se zinek rozpouští v elektrolytu, přičemž atomy zinku emitují záporně nabité elektrony a tak se samy přeměňují na kladně nabité ionty. Elektrony zůstávají na zinkové elektrodě, která tak získá záporný náboj. Ionty zinku putují skrz elektrolyt k burelové katodě.

Dokud nejsou oba póly baterie spojeny například v elektropřístroji, relativně nic se neděje. Jakmile se však propojí elektrický obvod, elektrony se rozhýbou od zinkové anody k burelové katodě a přístrojem začne protékat proud. Během reakce burel emituje kyslík, který reaguje s ionty zinku za vzniku oxidu zinečnatého. Když se veškeré možné atomy kyslíku a zinku sloučí, reakce se zastaví. Baterie je „prázdná“.


Přihlásit