ESC: Hořké návraty z dovolené

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 9/2016

Švábi pod postelí, plíseň v koupelně, špína v kuchyňce, a k tomu pod okny zápach popelnic ze zadního traktu budovy, ač byl slíben výhled na moře. Kdo se s tímto setkal na dovolené, jistě hudroval. Jenom to ale nestačí, je nutné se ozvat a požadovat nápravu, případně slevu z ceny zájezdu. Po návratu z dovolené se někteří spotřebitelé ptají, jak to učinit a jak dlouho od skončení dovolené mohou reklamaci podat.

Obecně platí, že nedostatky je vhodné vytýkat bez zbytečného odkladu. U dovolenkových služeb to platí dvojnásob. Pokud se smlouva řídí českým nebo například německým právem, je nutné ozvat se a problém řešit už přímo na místě a následně zaslat písemnou reklamaci cestovní kanceláři ve lhůtě jednoho měsíce od skončení pobytu. Vytknutí nedostatků učiněné na místě musí být nějakým způsobem doložené; nejvhodnější je nechat si vystavit písemné potvrzení, nebo spotřebitel může stížnost sepsat sám a nechat si ji v hotelu či penzionu potvrdit.

Tak to učinil český spotřebitel, který požadoval 100 eurovou slevu z ceny zájezdu ve výši 800 eur kvůli tomu, že pokoj, ve kterém byl ubytován zahraniční cestovní kanceláří, byl špinavý a očividně delší dobu řádně neudržovaný. Německá cestovní kancelář se spotřebitelem nechtěla v dané věci komunikovat, nicméně poté, co spotřebitel požádal o pomoc síť Evropských spotřebitelských center (ESC), se podařilo mimosoudní cestou vymoci slevu ve výši 60 euro. Pokud by cestovní kancelář nekontaktoval už během pobytu, s vysokou pravděpodobností by se žádné kompenzace nedočkal.

Pokud poskytovatel služby reklamaci nevyřídí podle představ spotřebitele a pokud ve snaze o smírné řešení sporu se zahraničním poskytovatelem služeb neuspěje síť ESC, mohou se lidé svých práv domáhat soudně. Takový proces lze zahájit nejpozději ve lhůtě dvou nebo tří let, což je promlčecí lhůta ve státech Evropské unie, v závislosti na tom, právem které země se uzavřená smlouva řídí.

Tato lhůta platí i pro domáhání se práv cestujících v letecké dopravě z důvodu zrušení či významného zpoždění letu. Může tedy nastat situace, kdy cestující sedící v jednom letadle vedle sebe budou mít každý k dispozici různé promlčecí lhůty – to proto, že jejich dopravní smlouvy se mohou lišit podle toho, právem které země se řídí.

U problémů se zavazadly ale není radno čekat vůbec. Vhodné je na příslušné přepážce přímo na letišti vyplnit tzv. PIR formulář coby potvrzení o zpoždění, poškození či ztrátě zavazadla a pak písemně kontaktovat dopravce ve lhůtě 7 dnů od doručení zavazadla nebo příletu v případě ztráty. Nároky vyplývající ze zpoždění zavazadla je třeba uplatnit ve lhůtě 21 dnů od doručení zavazadla.

Pouze za těchto podmínek je v případě zavazadel zachována dvouletá promlčecí lhůta pro podání žaloby u soudu, pokud se cestující nedomůže svých práv smírnou cestou.

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, z Islandu či Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz


Přihlásit