Cukrové sirupy – tekuté slazení

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2016

Aktuálně se velmi diskutuje o cukru v potravinách a o ideální míře jeho příjmu. Z mediálního obrazu se může zdát, že viníkem všech problémů je krystalický cukr. Mnozí se mu snaží vyhnout a hledají za něj náhradu. Jednou z možností jsou sladké sirupy. Mohou být lákavé – chuťově poslouží stejně a „krystal“ to není. Opravdu není?

Nakoupili jsme devět tekutých sladidel nejrůznějšího původu, seřadili je podle obsahu cukrů a pokusili se popsat a odhalit jejich chemickou podstatu. Sirupy jsou seřazeny podle klesajícího obsahu cukrů, avšak nelze udělat obecný závěr „čím více (méně), tím lépe“.  Pro celkové posouzení sladidla je důležitá i skladba obsažených cukrů. Kde to bylo možné, tam jsme doplnili i hodnoty takzvaného glykemického indexu.

Klíčovým pojmem celého následujícího textu je „cukr“. Zde ovšem neoznačuje krupici nebo moučku, ale obecnou skupinu chemických látek s typickou strukturou a sladkou chutí, takzvané monosacharidy a disacharidy.

Sacharidy– skupina organických látek s typickými cyklickými molekulami. Základem jsou monosacharidy, které jsou tvořeny jednou cyklickou molekulou a mohou se spojovat do libovolně dlouhých řetězců. Významné jsou i disacharidy– sloučeniny dvou základních monosacharidů. Mono a disacharidy mají sladkou chuť a souhrnně se označují slovem cukry. V organismu plní funkci okamžitého zdroje energie. Dalším řetězením vznikají oligosacharidy (2–10 spojených jednotek) a polysacharidy (řada více než 10 jednotek). Ty už sladké nebývají. Mezi sacharidy s dlouhým řetězcem se počítá škrob, celulóza a jiné složky potravinové vlákniny. Jejich biologickou funkcí je buď zajištění dlouhodobějších zásob energie, nebo slouží jako stavební materiál.

Glukóza– jeden z nejdůležitějších monosacharidů. Jako jedna ze stavebních jednotek se vyskytuje v řadě dalších disacharidů. Někdy se označuje i jako hroznový cukr nebo dextróza.

Fruktóza– monosacharid přirozeně se nacházející v medu a ovoci. Patří mezi nejsladší cukry vůbec.

Sacharóza
– disacharid vzniklý spojením glukózy a fruktózy. Ve významném množství se vyskytuje v cukrové řepě, třtině nebo javoru.

Škrob– polysacharid tvořený řetězcem glukózových jednotek.

Maltóza– disacharid tvořený dvěma spojenými molekulami glukózy. Vzniká při štěpení škrobu, proto se objevuje v glukózových sirupech nebo ve sladu.

Cukrové sirupy se vyznačují tekutou nebo medovitou konzistencí a vysokým, zhruba 60 až 70% obsahem cukrů. Česká vyhláška č. 76/2003 Sb. takové sirupy řadí mezi přírodní sladidla. Samostatnou technologickou i legislativní kategorií je med. V tabulce se zástupce medu Blossom Honey značky Marlene dostal s více než 75% obsahem cukrů na druhé místo. Odsuneme-li stranou v medu obsažené aromatické látky, enzymy a pyl, zbude vyvážená směs volné glukózy a fruktózy – dvou jednoduchých sacharidů tvořících po vzájemném spojení molekulu klasického řepného či třtinového cukru. Včely med vytvářejí tak, že svými enzymy štěpí cukry obsažené v nektaru na směs jejich základních stavebních jednotek. Odborně se této směsi říká invertní cukr. Oproti sacharóze má odlišné vlastnosti – obtížně krystalizuje a jeho chuť je odlišná.

Glykemický index je pro zdravé jedince trochu záhadné číslo, ovšem pro diabetiky má velký význam. Udává totiž, jak rychle a do jaké míry ovlivní konzumace dané potraviny hladinu glukózy v krvi. Odezva organismu na čistou glukózu odpovídá glykemickému indexu 100, který vyjadřuje rychlé strávení a vstřebání cukru do krve. Hodnoty GI nad 70 jsou považovány za vysoké. Naopak po konzumaci potravin s GI nižším než 20 se hladina krevního cukru mění pomaleji a méně výrazně.

Přirozeně obsaženému invertnímu cukru vděčí za svou chuť vedle medu i jeden z výrobků v našem srovnání – Bio datlový sirup CountryLife. Toto tradiční sladidlo z oblasti Iráku a Libye je známé již od 17. století. Vyrábí se zahuštěním filtrovaného vývaru z rozvařených datlí, ze kterých se do něj dostávají minerální látky a rozpustná vláknina.

Sladké jako med

Na rozklad sacharózy však nemají patent jen včely a datle, lze jej provádět i jednoduchými průmyslovými metodami. Jednou z možností je řepný cukr rozpustit, zahřát a do roztoku přidat kyselinu. Takto získaný invertní cukr se využívá třeba jako levná náhražka medu v tvrdém perníku. Během obou světových válek se v našich končinách prodával jako umělý med.

Také řada sirupů na bázi invertního cukru se vyrábí průmyslově. Zřejmě nejznámější je anglický Golden Syrup. Připravuje se rozkladem sacharózy ze světlé melasy. Ta vzniká jako vedlejší produkt při krystalizaci třtinového cukru a kromě rozpuštěné sacharózy obsahuje i nečistoty z třtinové šťávy, které jí dávají typickou zlatožlutou barvu. Na obalu Golden Syrupu značky Cook with M&S jsme našli vůbec nejvyšší obsah cukrů (84,6 g/100 g) a také nejvyšší podíl soli (0,38 g/100 g). Ta v něm zůstává jako vedlejší produkt po zastavení rozkladné reakce.

V kuchyni lze zužitkovat i poslední, nejznečištěnější zbytek po výrobě třtinového cukru – tmavou melasu. V té se také nachází významný podíl sacharózy, spolu s ní všechen „odpad“ z třtinové šťávy a velké množství minerálních látek, zejména vápníku, hořčíku, draslíku nebo manganu. Přesto je vhodná ke konzumaci a v Anglii nebo USA se prodává jako přísada na pečení. My jsme v řetězci Marks & Spencer koupili Black Treacle značky Cook with M&S. Z etikety výrobku vyplývá, že v něm převažuje směs glukózy a fruktózy, melasa je až druhou položkou ve složení. S obsahem cukru 67,4 g/100 g se řadí mezi průměr, ovšem zejména pro intenzivní příchuť to úplně běžné sladidlo není.

Melasa vzniká i při výrobě řepného cukru. Obdobné využití však nepřipadá v úvahu – nevoní zrovna příjemně a problémem je i příliš vysoký obsah minerálních látek. Přesto se nejedná o odpad. Přidává se do krmiv nebo se používá k výrobě lihu a droždí.

Základním a nejběžnějším sladidlem v domácnostech je cukr, chemicky sacharóza. V přírodě je sacharóza obsažena v několika různých rostlinách. Stejně jako se odlišuje sůl kamenná a mořská, mluví se nejčastěji o cukru řepném a třtinovém. Z chemického hlediska je to v obou případech tatáž sloučenina. Rozdíl může být v čistotě výsledného výrobku. Zatímco z řepy se vyrábí zcela vyčištěný (rafinovaný) cukr bílé barvy, u třtiny není úplně dokonalé čištění nutné. Proto se třtinový cukr prodává častěji v hnědé, nerafinované formě. U řepy by taková úprava byla také technicky možná, ale spotřebitele by zřejmě cukr nenadchl svojí zemitou vůní a chutí.

Glukózo-fruktózový chaos

Vůbec největší zmatky a nejasnosti panují kolem glukózového sirupu a jeho modifikací. Vyrábí se chemickým štěpením škrobu (za pomoci enzymů nebo kyselin) na jeho základní stavební jednotky – jednotlivé molekuly glukózy. Nejčastěji se pro jejich výrobu používá kukuřičný, pšeničný nebo rýžový škrob. Chuť výsledného výrobku lze řídit. Čím je podíl uvolněné glukózy vyšší, tím je sirup sladší. Ovšem i po 100% rozštěpení sladivost glukózového sirupu dosahuje asi jen tří čtvrtin úrovně sacharózy. Glukózové sirupy v našem přehledu zastupují Bio rýžový sirupBio kukuřičný sirup značky CountryLife, prodávají se jako sladidla a obsahují 74 % cukrů. V potravinářství se však spíše uplatňuje méně zcukřený glukózový sirup, u kterého bylo štěpení škrobu brzy zastaveno. Není sladký, při průmyslové výrobě potravin slouží jako pojivo a „lepidlo“ nebo může bránit jiným cukrům v tvorbě krystalů, čehož se využívá při výrobě cukrovinek.

Častěji se na etiketách nejrůznějších potravin můžete setkat s glukózo-fruktózovým sirupem, který se využívá zejména ke slazení. Existují pro něj i jiné názvy – isoglukóza nebo zkratka HFCS (High Fructose Corn Syrup), která odkazuje na konkrétní sirup vyráběný z kukuřice.

Technicky vzato se jedná také o škrobový sirup, v němž se ovšem část glukózy prostřednictvím enzymu přeměnila alespoň na 5 % fruktózy. Míru přeměny glukózy na fruktózu lze při výrobě ovlivnit, poměr glukózy a fruktózy proto může být různý. U sirupů obsažených v potravinách se však přesnou hodnotu nedozvíte.

Ať se podíváme na kterékoliv z popsaných sladidel, při bližším zkoumání zjistíme, že většinou v různých obměnách obsahují stále stejné základní látky – sacharózu, glukózu či fruktózu. Je tedy možné některý z představených sirupů považovat za lepší náhradu řepného, případně třtinového cukru?

Výživová specialistka Ing. Střítecká z občanského sdružení Zdravá potravina je v tomto ohledu skeptická: „Nejlepší je naučit se nesladit. Pokud lidé chtějí používat zdravější náhrady, jsem pro med a datlový či javorový sirup, případně melasu, ale ta nechutná každému. Tyto přírodní náhrady rafinovaného cukru dle mého obsahují i nejvíce látek, jako jsou polyfenoly, vitamíny či minerální látky. Pokud bychom se dívali na obsah fruktózy jako na nežádoucí faktor, pak med trochu ustupuje do pozadí a zůstává melasa nebo javorový sirup. V nich je fruktózy poměrně málo. Využít lze i rýžový sirup – je bez fruktózy, ale zase má nižší podíl minerálních látek a vitamínů.“

Ideální cestou tedy není náhrada sirupovými variantami, ale omezování konzumace sladkých potravin. „Je potřeba si uvědomit, že jakákoliv zdravější náhrada rafinovaného cukru je pořád jednoduchý cukr, jen doplněný o nějaký ten vitamín nebo minerální látky. Lepší, než se snažit vymyslet náhradu, je přestat sladit všude tam, kde to není nezbytně nutné,“ vysvětluje výživářka a doplňuje: „Do buchet lze dát třeba ovocné zbytky z odšťavňovače nebo strouhanou mrkev. Můžete tak použít méně cukru i méně mouky.“

Nenasytný ovocný cukr

Česká vyhláška č. 76/2003 Sb. upravující označení glukózo-fruktózových sirupů pouze říká, že když má glukóza navrch, jedná se o glukózo-fruktózový sirup. V opačném případě se pořadí cukrů v názvu mění na fruktózo-glukózový. Tato praxe je podobná v rámci celé Evropské unie. V USA mají situaci o něco snazší, nejčastěji tam k slazení používají HFCS 42 a HFCS 55 – číslo v kódu odkazuje na podíl fruktózy v sirupu.

Na glukózo-fruktózový sirup se pohlíží jako na „nekalou“, levnější konkurenci cukru. Není divu. Sladký vjem glukózo-fruktózového sirupu může být, v závislosti na podílu fruktózy v sirupu, až 2,5krát silnější než u řepného cukru. Pro dosažení srovnatelného efektu proto stačí přidávat sirup v menším množství. Navíc je tekutý a při slazení nápojů jej na rozdíl od krystalického cukru není třeba rozpouštět. Výhodné technologické vlastnosti a nízká cena – to činí v očích výrobců ze sirupu ideální náhražku cukru. Jeho výroba je proto v Evropské unii regulována kvótami.

Výrobci sice mohou být z glukózo-fruktózového sirupu nadšeni, ale odborníci na výživu jejich radost nesdílí. Problematické jsou zejména sirupy fruktózo-glukózové s převahou volné fruktózy. „Fruktóza se v játrech mění na tuk, který se ale bohužel neukládá jako podkožní, ale jako útrobní, tedy v oblasti takzvaného vnitřního břicha,“ shrnuje hlavní rizika Ing. Hana Střítecká, PhD., z občanského sdružení Zdravá potravina a dodává: „Fruktóza také na rozdíl od glukózy méně stimuluje centra v mozku zodpovědná za pocit nasycení. Než se tedy dostaví signál, že jídla bylo dost, sníme toho podstatně více.“

tip dTestu Na první pohled je jasné, že sladká kapalina je něco jiného než bílý prášek, rozdíl je však pouze ve vzhledu. Ve své podstatě to jsou kapalné směsi jednoduchých cukrů se všemi negativy s cukry spojenými. Za výhodu lze například u datlového sirupu nebo melasy považovat obsah minerálů a jiných nutričně přínosných látek. Upínat se však k sirupům jako ke zdravější náhradě nemá smysl, v některých případech může být sirup dokonce výživově méně vhodný než obyčejný „krystal“. To se týká především sirupů s vysokým obsahem volné fruktózy – agávového nebo fruktózo-glukózového.

Možná namítnete, že fruktóza je přírodní látka hojně obsažená v ovoci. V něm její přítomnost nevadí? „V ovoci je spolu s fruktózou zároveň obsaženo i hodně vlákniny, která zvyšuje mimo jiné sytivost, a enzymy, které cukry štěpí,“ vysvětluje Ing. Střítecká.

Průmyslový glukózo- fruktózový sirup se ve spotřebitelském balení běžně neprodává. Podařilo se nám však sehnat mexickou specialitu – sirup z agáve od společnosti Alnatura. V podstatě je to přírodní obdoba fruktózo-glukózového sirupu – obsahuje 56 % fruktózy a 20 % glukózy.

Z důvodu velmi nízkého glykemickému indexu byl ještě v nedávné minulosti vyzdvihován jako vhodná náhrada cukru. V současné době se od něj pozornost odvrací z důvodu nepříjemných dopadů konzumace fruktózy.

Cukr z javoru

Poslední kategorií jsou přírodní tekutá sladidla, která obsahují sacharózu. V naší tabulce je reprezentuje javorový sirup Maple Syrup značky Cook with M&S. Vyrábí se zahušťováním mízy z javoru cukrového a za jeho sladkou chutí stojí 64% obsah cukru, což ho v našem porovnání s ostatními zařadilo na poslední místo. Javorový sirup ovšem není pouze sladidlo, má i specifickou chuť. Na základě čistoty a zejména barvy se javorové sirupy dělí do několika jakostních tříd.

Při průzkumu trhu nás zaujal výrobek, který má podobný obal jako javorový sirup, ve skutečnosti se však jedná o jeho napodobeninu. Obal Natural Original Canadian Maple Taste Syrup značky Steeves Maples deklaruje pouhá 2 % javorového sirupu, který zde slouží nejspíše jen k ochucení. Poznávacími znaky těchto alternativních produktů jsou jen o málo nižší ceny a složení, které deklaruje použití cukru a aromat. Spotřebiteli může pomoci obchodní název, který sice většinou krouží kolem Kanady či javoru, ale nikdy neobsahuje přímo sousloví „Maple Syrup“.

Největšími producenty javorového sirupu jsou KanadaSpojené státy americké. Oba konkurenti označují kvalitu prodávaných sirupů odlišným způsobem. A aby nebylo zmatku málo, USA škálu před rokem kompletně změnily. Na produktech prodávaných u nás není žádné označení kvality povinné, uvádí se však často jako dobrovolná informace. V současné době se v Kanadě javorové sirupy třídí podle barev do stupňů 1 až 3. V USA se dříve používalo i u nás známé dělení do čtyř tříd AA až C. To již neplatí, dnes je komerčně prodávaný sirup vždy třídy A, která se dělí podle barevných odstínů do kategorií Golden, Amber, DarkVery Dark. Čím je sirup tmavší, tím je jeho cena nižší. Velmi tmavé druhy se používají na pečení a průmyslové zpracování. Klasifikace v USA zavádí pro průmyslové využití zvláštní třídu „Processing Grade“, která smí vykazovat horší senzorické vlastnosti než sirup určený k přímé konzumaci.

Vzácný sirob

Výčet tekutých sladidel bychom mohli zakončit výrobkem velmi tradičním – sirobem. Vznikl v dobách, kdy lidé ještě neznali technologii získávání krystalické sacharózy. V podstatě jde o zahuštěnou šťávu získanou z vařené cukrové řepy. Má tmavě hnědou barvu, lehce karamelovou vůni a někomu by mohl připomínat hustou melasu. Na rozdíl od ní má však nižší „jedlý“ podíl minerálních látek, přes 60 % řepného cukru a zajímavý je i obsah vlákniny. U námi zakoupeného sirobu Rheinischer Zuckerrübensirup od firmy Grafschafter Goldsaft to bylo 5,4 g/100 g. Musíme dodat, že ačkoliv se u nás historicky vyráběl ve velkém i podomácku, dnes se shání poměrně obtížně a nám se podařilo koupit jen sirob německého původu.

Cukrové sirupy

 • Marks & Spencer/Cook with M&S Golden Syrup

  hmotnost 680 g

  cena 81,90 Kč

  cena za 100 g 12 Kč

  složení sirup z částečně invertovaného cukru

  sacharidy 85,3 g/100 g

  z toho cukry 84,4 g/100 g

  vláknina 0,5 g/100 g

  sůl 0,38 g/100 g

  tuky 0,1 g/100 g

  bílkoviny 0

  popis podle etikety částečně invertovaný cukrový sirup

  profil obsažených cukrů směs glukózy a fruktózy (45 %), sacharóza (39 %)

  glykemický index 63

  prodejce/výrobce Marks & Spencer plc., UK

  země původu Velká Británie

 • Lidl/Marlene Blossom Honey

  hmotnost 500 g

  cena 95,90 Kč

  cena za 100 g 19,20 Kč

  složení květový med

  sacharidy 81,5 g/100 g

  z toho cukry 75,7 g/100 g

  vláknina 0

  sůl 0

  tuky 0

  bílkoviny 0

  popis podle etikety květový med

  profil obsažených cukrů směs glukózy a fruktózy (72 %), sacharóza (3 %)

  glykemický index 58

  prodejce/výrobce Lidl Česká republika v.o.s., Praha

  země původu země EU a mimo EU

 • Alnatura Bio Agaven Dicksaft

  hmotnost 350 g

  cena 72,90 Kč

  cena za 100 g 20,80 Kč

  složení zahuštěná agávová šťáva

  sacharidy 75 g/100 g

  z toho cukry 75 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl <0,1 g/100 g

  tuky <0,1 g/100 g

  bílkoviny <0,1 g/100 g

  popis podle etikety agávová zahuštěná šťáva

  profil obsažených cukrů fruktóza (56 %), glukóza (20 %)

  glykemický index 20 až 30

  prodejce/výrobce Alnatura GmbH, Bickenbach, Německo

  země původu Mexiko

 • CountryLife Bio Rýžový sirup

  hmotnost 351 g

  cena 61,90 Kč

  cena za 100 g 17,60 Kč

  složení rýže 80 %, pitná voda

  sacharidy 96 g/100 g

  z toho cukry 74 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0,001 g/100 g

  tuky 0,4 g/100 g

  bílkoviny 1,1 g/100 g

  popis podle etikety sirup rýžový

  profil obsažených cukrů glukóza (23 %) a maltóza (31 %)

  glykemický index 98

  prodejce/výrobce CountryLife s.r.o., Beroun

  země původu země EU a mimo EU

 • CountryLife Bio Kukuřičný sirup

  hmotnost 351 g

  cena 67,90 Kč

  cena za 100 g 19,30 Kč

  složení kukuřice 80 %, pitná voda

  sacharidy 95 g/100 g

  z toho cukry 74 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0,001 g/100 g

  tuky 0,5 g/100 g

  bílkoviny 1,3 g/100 g

  popis podle etikety sirup kukuřičný

  profil obsažených cukrů glukóza (24 %) a maltóza (32 %)

  glykemický index 98

  prodejce/výrobce CountryLife s.r.o., Beroun

  země původu země EU a mimo EU

 • Steeves Maples Natural Original Canadian Maple Taste Syrup

  hmotnost 375 g

  cena 199 Kč

  cena za 100 g 53,10 Kč

  složení tekutý cukr, javorový sirup 2 %, přírodní aroma

  sacharidy 83 g/100 g

  z toho cukry 72 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0

  tuky 0

  bílkoviny 0

  popis podle etikety originální kanadský sirup, sladký sirup s javorovým sirupem

  profil obsažených cukrů sacharóza

  glykemický index není k dispozici

  prodejce/výrobce Canadian syrup Inc., Elgin, Kanada

  země původu Kanada

 • Marks & Spencer/Cook with M&S Black Treacle

  hmotnost 680 g

  cena 109,90 Kč

  cena za 100 g 16,20 Kč

  složení sirup z invertního cukru, melasa

  sacharidy 77,9 g/100 g

  z toho cukry 67,4 g/100 g

  vláknina 0

  sůl 0,15 g/100 g

  tuky 0,2 g/100 g

  bílkoviny 0,6 g/100 g

  popis podle etikety tmavá melasa s invertním cukrem

  profil obsažených cukrů směs glukózy s fruktózou (1:1), sacharóza

  glykemický index 55

  prodejce/výrobce Marks & Spencer plc., UK

  země původu Velká Británie

 • Grafschafter Goldsaft Rheinischer Zuckerrübensirup

  hmotnost 500 g

  cena 68 Kč

  cena za 100 g 13,60 Kč

  složení cukrová řepa

  sacharidy 69 g/100 g

  z toho cukry 66 g/100 g

  vláknina 5,4 g/100 g

  sůl 0,03 g/100 g

  tuky <0,5 g/100 g

  bílkoviny 2,3 g/100 g

  popis podle etikety řepný sirob

  profil obsažených cukrů sacharóza

  glykemický index není k dispozici

  prodejce/výrobce Grafschafter Krautfabrik, Meckenheim, Německo

  země původu Německo

 • CountryLife Bio Datlový sirup

  hmotnost 351 g

  cena 67,90 Kč

  cena za 100 g 19,30 Kč

  složení sušené datle 75 %, voda

  sacharidy 64 g/100 g

  z toho cukry 64 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0,001 g/100 g

  tuky 0,6 g/100 g

  bílkoviny 1 g/100 g

  popis podle etikety sirup datlový

  profil obsažených cukrů směs glukózy a fruktózy (60 % ), sacharóza (3 %)

  glykemický index není k dispozici

  prodejce/výrobce CountryLife s.r.o., Beroun

  země původu země mimo EU

 • Marks & Spencer/Cook with M&S Maple Syrup

  hmotnost 320 g

  cena 219 Kč

  cena za 100 g 68,40 Kč

  složení javorový sirup

  sacharidy 67,1 g/100 g

  z toho cukry 63,7 g/100 g

  vláknina 0,5 g/100 g

  sůl 0,03 g/100 g

  tuky 0,4 g/100 g

  bílkoviny 0

  popis podle etikety javorový sirup

  profil obsažených cukrů sacharóza

  glykemický index 54

  prodejce/výrobce Marks & Spencer plc., UK

  země původu Velká Británie


Diskuze

 • Liběna K. 12.9.2018 23:00

  Koupila jsem si v obchodnim řetězci Javorový sirup - tedy alespoň jsem si to myslela , než jsem zjistila že je to pouze cukrový roztok s 2% javorového sirupu za cca 250 Kč.
  Tohle mi přijde jako skutečný podvod na zákazníka .
  Cukrový roztok si udělám za pár korun doma. Místo hodnotných látek , které obsahuje skutečný javorový sirup jsem akorát pěkně vytočená, že je vůbec možné toto prodávat.

  reagovat

  R R
 • Petr Š. 21.9.2016 17:21

  Velmi zajímavý článek, stejně jako D test a pořad A dost. Já mám spíš dotaz. Jako slabý diabetik ( 6,9-7,7), cukr nepoužívám. Občas zhřeším jogurtem, kouskem čokolády, pivem ale jinak se cukru snažím vyhnout. Kávu mám rád, ale tu hořkou nedám. No a tak požívám buď agávový sirup a nebo xylitol. No a teď si vůbec nejsem jist, zda je to dobře....Poradí někdo???

  reagovat

  R R
  • Redakce dTest 22.9.2016 09:44

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš zájem. Na Vámi položený dotaz bohužel nemůžeme odpovědět a raději doporučujeme konzultaci s Vaším lékařem.

   reagovat

   R R
 • Jaroslav K. 12.9.2016 08:17

  Bohužel nejsem předplatitelem D testu( pro důchodce vysoká cena), nicméně pečlivě sleduji informace, zasílané na mou adresu. Po přečtení tohoto článku jsem se ale zamyslel nad tím,jaký praktický význam má ono vyhodnocení alternativních a snad i zdravějších sladidel,nežli řepný cukr.
  Nejsem pravidelným zákazníkem prodejen s bio produkty, nicméně mám alespoň částečný přehled o prodejních cenách. A z toho mi vyplývá, že řídit se doporučeními,uvedenými v článku a snažit se nahrazovat v domácnosti řepný cukr ku př. zdravějším javorovým sirupem mi připadá jako sci fi. Zajímalo by mně, kolik českých domácností si může tento zdravější luxus dovolit. 2%-4% ? Nejsem si jistý, možná ještě méně!
  Právě D test vždy vyniká významem svých článků tím, že je schopen poučit a ovlivnit nejen naše standardní nákupy, ale též informovat o nevhodných výrobcích, včetně potravin.
  U tohoto článku mi právě ta použitelnost informací připadá jako výlučná spíše pro české milionáře....

  reagovat

  R R
  • Jindřich Š. 21.9.2016 15:18

   Pane Jaroslave je vidět, že se snažíte počítat, ale myslim že vám to asi moc nejde, skuste si stoupnout u východu namátkově vybraných marketů v ČR a potom si trochu projděte statistiku potom se podívejte do bufetů na sedící chudé na lavičkách a zjistíte že každý kdo má v ruce cigaretu popíjí pivo nebo jede na dovolenou kupuje si značkové oblečení má auto tak každý tento člověk si může kupit javorový sirup a tak si musíte připustit že ho prosrtě nechce toď vše.

   reagovat

   R R
  • Redakce dTest 21.9.2016 11:48

   Dobrý den,

   v tomto článku jsme chtěli především přinést alespoň základní informace o tom, co je podstatou jednotlivých cukrových sirupů, z čeho se tato sladidla získávají a také jsme chtěli vysvětlit případné nejasnosti ohledně terminologie sirupů na etiketách potravin.
   Otázku, zda je možné některý z těchto sirupů považovat za zdravější alternativu krystalového cukru jsme položili mimo to.

   reagovat

   R R
  • Jiří C. 13.9.2016 12:59

   Dobrý den, nechápu ty zahořklé řeči o milionářích... Já mám lahvičku javorového sirupu doma a vydrží mi cca 3 měsíce - to unesu i jako "nemilionář". Tvrdíte, že si to můžou dovolit 2-4% domácností - jak jste na to přišel? Zkuste se zamyslet nad tím, kolik % populace vyhodí tísíce Kč měsíčně za cigarety - to jsou všechno milonáři??
   Když se chce, všechno jde...

   reagovat

   R R
   • Jaroslav K. 13.9.2016 15:15

    Dobrý den, asi jsme si vzájemně nerozuměli- vycházím z toho, že článek nesl doporučení, ČÍM nahradit řepný cukr. Pokud mi snad chcete tvrdit, že ve vaší domácnosti s lahvičkou javorového sirupu vydržíte dva tři měsíce,aniž byste používali řepný cukr, tak klobouk dolů !
    Jinak, o těch cigaretách s vámi plně souhlasím, ale uznejte, že od sladidel k cigaretám je přede jen kousek daleko, komentátoři tomuto stylu obvykle říkají oslí můstek.

    reagovat

    R R
   • Jiří C. 13.9.2016 13:02

    v předposlední větě jsem chtěl samozřejmě napsat "milionáři"

    reagovat

    R R
  • Lenka D. 12.9.2016 13:19

   Nejsem milionář a při tom nepovažuji tento článek za zbytečný. Proč by se nedalo používat alespoň částečně těchto sirupů, či medu jako náhražky cukru? Ano, cena může použití limitovat, ale pokud člověk omezí konzumaci cukrů celkově, a přiznejme si, že většina populace ČR to s jeho spotřebou hodně přehání, pak už se dá najít prostor na nákup těchto sladidel. I s mým velmi nízkým platem jsem schopná ke slazení používat z poloviny med a javorový sirup a k tomu si i předplácet dtest. A řekla bych, že nějakých 850,- ročně se vám brzy vrátí, pokud využijete možnost nakupovat dle testů v dtestu. Ty Vám dokáží ušetřit poměrně hodně peněz.
   Samozřejmě je ale jasné, že se najdou ti, kteří obsah článku nevyužijí, nebo případně jim nebude připadat zajímavý, ale dokud je tu i druhá polovina, pak si myslím, že už to za tu práci se sepsáním stojí. Už jen pro lepší orientaci v druzích sacharidů a jejich vlivu, či způsobu výroby. Taky třeba přeskakuji články s testy dětských autosedaček, protože zatím nemám děti, tím ale nijak nesnižuji potřebu takových testů. Prostě jen nepatřím do cílené skupiny.

   reagovat

   R R
   • Olga Z. 20.9.2016 12:34

    Takový test rozhodně není zbytečný. Já patřím např. do kategorie matka s malým dítětem a o zdravější způsoby stravování se logicky nejen kvůli svému dítěti zajímám. A k milionářům teda taky nepatříme. Doma ale máme javorový sirup, melasu, sladěnku, agávový i rýžový sirup. Sladíme pouze při pečení a tady je taky v článku obsažená výborná rada - nahradit část mouky zeleninou z odšťavňovače. Pak je třeba i méně cukru. Výborný je také karob. Cukr jsem naposledy použila tak před rokem...

    reagovat

    R R

Přihlásit