Plastové kuchyňské náčiní: Nejenom karcinogenní látky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 6/2006

Před nebezpečím, které není vidět, není (až na výjimky) cítit, neexistuje v podstatě sebeobrana. A karcinogenní primární aromatické aminy, stejně tak jako olovo a chrom, na které jsme vloni při analýzách plastového kuchyňského náčiní narazili, nebezpečné vskutku jsou.

Když jsme na sklonku loňského roku přinesli varovnou zprávu o plastových naběračkách, obracečkách, vidličkách, prostě o kuchyňském náčiní, způsobili jsme menší šok. Představa, že se z některých při každém použití uvolňují nebezpečné látky, které přecházejí do jídla, otřásla i silnými žaludky. V mnohých domácnostech rázem letěly do koše výrobky, před kterými jsme varovali, některé se černého plastu preventivně zbavily také. V mnohých zůstal strach i trpké poznání, že je člověk vystaven výrobcům na milost a nemilost. A to doslova.
Před nebezpečím, které není vidět, není (až na výjimky) cítit, neexistuje v podstatě sebeobrana. A karcinogenní primární aromatické aminy, stejně tak jako olovo a chrom, na které jsme vloni při analýzách plastového kuchyňského náčiní narazili, nebezpečné vskutku jsou. Téměř jako výsměch ochraně zdraví spotřebitelů bude znít základní povinnost, kterou se musí výrobci (ale i dovozci, abychom je nenechali stranou) řídit (řečené platí nejenom u nás): Výrobky, které přicházejí do styku s potravinami, musí být vyrobeny tak, aby neuvolňovaly své složky do potravin nebo pokrmů v množství, které by mohlo ohrozit zdraví… Musí se řídit, ale – jak nálezy nejenom plastového náčiní signalizují – neřídí se. Svědčí o tom i naše další varovná zpráva.
Abyste měli srovnání, připomeňme výsledky loňských analýz plastového kuchyňského náčiní (TEST 11/2005). Z deseti testovaných výrobků čtyři nevyhověly:

 • TESCOMA Space President (naběračka):
  primární aromatické aminy (0,06 mg/kg), olovo (13,2 mg/kg), chrom (167 mg/kg), nestálobarevnost materiálu
  Vzápětí po publikování výsledků analýz TESCOMA oznámila: „Firma TESCOMA, s.r.o. se rozhodla ukončit prodej v ČR … výrobků řady SPACE PRESIDENT, z nichž některé mohou nevyhovovat stávajícím normám a legislativním předpisům.“
 • FACKELMANN Activa (naběračka): primární aromatické aminy (0,04 mg/kg), olovo (16,3 mg/kg), chrom (70 mg/kg)
  Dozvěděli jsme se, že dovozce nevyhovující výrobky stáhl z prodeje.
 • Provence (naběračka): nestálobarevnost materiálu
  Informace, zda výrobky byly staženy z trhu, či na něm stále jsou, nemáme k dispozici.
 • TESCOMA Space Line (sada 4 kusů): olovo (18,1 mg/kg)
  Firma TESCOMA oznámila, že v červnu 2005 provedla změnu materiálu výrobků řady Space Line a ubezpečila své zákazníky a odběratele, že do 16.12.2005 prověří všechny prodejny a vymění staré výrobky dodávané do 18.4.2005 za výrobky nové a bezvadné výrobní šarže.
  Ač se firma zmiňuje o výrobních šaržích, na výrobcích jsme je nenalezli (neplést s číslem artiklu). Nenalezli jsme je však ani u ostatních značek, což je nejenom dle našeho názoru velký nedostatek, neboť se tak ztěžuje dohledávání nebezpečných výrobků v obchodech. Výrobky se změněným materiálem firma TESCOMA označuje černou tečkou na etiketě se spotřebitelskými informacemi.

Je naším zvykem vracet se k výrobkům, které představují možné riziko pro zdraví spotřebitelů. A tak jsme v uplynulých měsících sledovali nabídku plastového kuchyňského náčiní a namátkou nakupovali. Následné analýzy deseti výrobků odhalily tři, které v kuchyních nemají co dělat.
Nejvyšší množství karcinogenních primárních aromatických aminů obsahuje sada Michelangelo, kterou jsme koupili v síti PLUS Discount: až neuvěřitelných 1,41 mg/kg! Nadlimitní byl i nález kadmia – 12,3 mg/kg.
Největší obchodní dům s nábytkem KIKA nyní všem na vědomost dává, že slaví první výročí vstupu na český trh, ale už se její management nechlubí, že prodával nebezpečný výrobek – set kuchyňského náčiní s primárními aromatickými aminy (0,04 mg/kg), olovem (57,3 mg/kg a chromem (212,5 mg/kg).
Třetím nebezpečným výrobkem je lžíce GRIPPY, kterou dováží firma FEMAX Trading; obsahuje nadlimitní množství olova (11,6 mg/kg).

Plasty a výrobky z nich

Plasty jsou v dnešní době nejvíce používanými materiály pro balení potravin a výrobu nejrůznějšího nádobí a náčiní, které se používá jak v potravinářském průmyslu, tak i v domácnostech. Dle světového odhadu přibližně 70 až 80 % potravin je baleno do nejrůznějších polymerních materiálů.
Plasty jsou organické makromolekulární sloučeniny, k nimž mohou být přidány další látky nebo materiály. Plasty mohou být potenciálním zdrojem uvolňování chemikálií do potravin, i když obvykle nehrozí akutní otravy se smrtelnými důsledky. To je důvod, proč si ne zcela jasně uvědomujeme, skutečný příspěvek plastů k reálné kontaminaci potravin.
Složky plastů nepůsobí tak jako pesticidy nebo jiné vysoce bioaktivní látky a poškození lidského zdraví v důsledku jejich akutní toxicity je nepravděpodobné. Plasty však mohou způsobovat chronické efekty jako výsledek opakovaných požití velkého počtu malých dávek, přičemž žádná z nich sama o sobě neznamená akutní nebezpečí; v dlouhém časovém intervalu však mají kumulativní toxický efekt.
Plasty a výrobky z nich mohou působit jako „zásobárna“ organických (někdy také anorganických) sloučenin, které během své životnosti uvolňují do prostředí, tedy potravin, s nimiž jsou ve styku.

 

 

Čas od času (naštěstí ne příliš často) se v našich testech setkáváte s pojmem „předběžná opatrnost“, tedy s jedním ze základních principů ochrany (nejenom) zdraví. Uvedli jsme, že proti možnému skrytému nebezpečí v plastovém náčiní neexistuje v podstatě sebeobrana (skóre obou testů 7 nevyhovujících ku 13 vyhovujícím; plus další upozornění na nebezpečné výrobky v rámci evropského systému rychlého varování RASFF – objevují se zde i známé značky, u kterých by se to nečekalo). Slůvko „v podstatě“ ponechává pootevřená vrátka pro předběžnou opatrnost. Nejsme-li si stoprocentně jisti, že se nám do ruky dostává zdravotně nezávadný výrobek, nemůžeme-li se vlastními smysly o jeho bezpečnosti přesvědčit, přemýšlejme, zda se v rámci předběžné opatrnosti bez něj obejdeme.
Nálezy nebezpečného plastového kuchyňského náčiní stále svědčí o jednom: někteří výrobci nedodržují zásady správné výrobní praxe, někteří dovozci si pravidelně neověřují bezpečnost jimi dovážených výrobků a spotřebitel je tím, kdo na neserióznost doplácí.

Čas od času (naštěstí ne příliš často) se v našich testech setkáváte s pojmem „předběžná opatrnost“, tedy s jedním ze základních principů ochrany (nejenom) zdraví. Uvedli jsme, že proti možnému skrytému nebezpečí v plastovém náčiní neexistuje v podstatě sebeobrana (skóre obou testů 7 nevyhovujících ku 13 vyhovujícím; plus další upozornění na nebezpečné výrobky v rámci evropského systému rychlého varování RASFF – objevují se zde i známé značky, u kterých by se to nečekalo). Slůvko „v podstatě“ ponechává pootevřená vrátka pro předběžnou opatrnost. Nejsme-li si stoprocentně jisti, že se nám do ruky dostává zdravotně nezávadný výrobek, nemůžeme-li se vlastními smysly o jeho bezpečnosti přesvědčit, přemýšlejme, zda se v rámci předběžné opatrnosti bez něj obejdeme.Nálezy nebezpečného plastového kuchyňského náčiní stále svědčí o jednom: někteří výrobci nedodržují zásady správné výrobní praxe, někteří dovozci si pravidelně neověřují bezpečnost jimi dovážených výrobků a spotřebitel je tím, kdo na neserióznost doplácí.Primární aromatické aminy

Při výrobě plastů se používají aromatické izokyanáty, které v přítomnosti vody mohou hydrolyzovat na primární aromatické aminy a migrovat do potravin. Některé primární aromatické aminy jsou karcinogenní, u některých se to předpokládá, některé jsou netoxické. Při analýzách předmětů, které přicházejí do styku s potravinami, se stanovuje amin – anilin; ostatní aminy (pozitivní seznam EU zahrnuje 12 izokyanátů a diizokyanátů) mají vesměs podobné vlastnosti.
Anilin je v EU závazně klasifikovaný jako nebezpečný, jedná se o látku velmi toxickou s možností poškození zdraví po dlouhodobé expozici (karcinogen, mutagen). Karcinogenní účinek je potvrzen; nádory močových cest (nejčastěji močového měchýře, ale i ledvin), jater, nevylučují se ani nádory dalších orgánů.
V odborné literatuře se dále uvádí, že je silným kožním alergenem, dráždí oči a sliznice, toxicky působí na slezinu a kardiovaskulární aparát.
Anilin je jednou z nejnebezpečnějších látek mezi podobnými sloučeninami.

Olovo

Cílovým orgánem jsou játra a ledviny, kde se olovo kumuluje, při dlouhodobé expozici se ukládá v kostech.
Vstřebávání olova v trávicím traktu je závislé na věku, složení stravy a zdravotním stavu; u dospělých se uvádí účinnost vstřebávání 10%, u dětí 40–50%. Je-li strava kyselého charakteru či obsahuje-li vysoký podíl bílkovin, usnadňuje uvolňování olova z předmětů, které přicházejí do styku s potravinami.
Nízké dávky olova mohou působit neurotoxicky během neuropsychického vývoje dětí, s následným snížením IQ; dále olovo může mít nepříznivý vliv na imunitní systém a v prenatálním období též způsobovat zásah do metabolismu kolagenu. S narušením tvorby kolagenu může mít souvislost předčasný odtok plodové vody pro nedostatečnou pevnost a pružnost stěn amniového vaku.
U dospělé populace se zátěž olovem může projevit zvýšením rizika vzniku neurotických poruch a zvýšením hladiny krevního tlaku.

Kadmium

Nebezpečí kadmia spočívá v jeho dlouhém biologickém poločasu (= časový interval, za který se z organismu vyloučí polovina přijatého množství; uvádí se 10 až 30 let).
Ukládá se v játrech a ledvinách (vstřebatelný podíl činí cca 6 %). Negativně ovlivňuje metabolismus vápníku (tvorba vitaminu D). V odborné literatuře jsou popsány jako důsledek působení kadmia nekrózy (rozpad) a nádory pohlavních žláz, poruchy funkce ledvin i poruchy kardiovaskulárního systému, má vliv na krevní tlak. Dále může způsobit poškození plodu a může mít karcinogenní účinky.

Chrom

Sloučeniny trojmocného a šestimocného chromu se zejména používají k chromování, výrobě barev a pigmentů, při zpracovávání kůží a ochraně dřeva.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) označila šestimocný chrom za lidský karcinogen. Učinila tak na základě důkazů o rakovinotvornosti jeho sloučenin, shromážděných v prostředí výroby chromu, chromových barviv a při chromování. Má se za to, že šestimocný chrom je primárně odpovědný za zvýšený výskyt rakoviny plic u dělníků, kteří byli vystaveni vysokým dávkám ve vzduchu (stokrát až tisíckrát vyšší než v přirozeném prostředí). Dělníkům manipulujícím s tekutými i pevnými látkami s obsahem šestimocného chromu se na kůži tvořily vředy. U některých lidí byla zjištěna výjimečná citlivost na šestimocný či trojmocný chrom; alergické reakce zahrnovaly silné zarudnutí a zduření pokožky.
Mezinárodní agentura založila své rozhodnutí také na dostatečných důkazech získaných z pokusů na zvířatech. Některé samice myší, jimž byl perorálně podáván šestimocný chrom, měly menší zárodky mláďat, která se navíc rodila poškozená. U některých myších samců byl zjištěn nižší počet spermií. Vrozené vady nebo snížený počet spermií se u myší objevily po požití množství chromu, které bylo několikatisíckrát vyšší ve srovnání s běžným denním příjmem chromu u lidí. U zvířat, jimž byl šestimocný chrom vpraven do těla injekcí, se na místě vpichu objevil nádor.

Ke stažení:

Test s výsledky

Přihlásit