Jak se bránit pokutám od mobilních operátorů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 21.7.2016   

Chtěli jste ukončit smlouvu s operátorem kvůli změně podmínek a operátor vám k odchodu naúčtoval tučnou částku za předčasné ukončení? Vyúčtování reklamujte a neuspějete-li, obraťte se na Český telekomunikační úřad.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Operátor O2 zásadně změnil podmínky omezeného čerpání mobilních dat. To by za normálních okolností mělo vést k tomu, že informuje zákazníky a umožní jim ukončit smlouvy na dobu určitou bez sankce. To se však nestalo. Jak jsme již informovali, z našeho pohledu tím společnost O2 porušila zákon, a proto jsme na ni podali žalobu. Zákazníci, které postup operátora zasáhl, mají ale vlastní možnost obrany. Prvním krokem musí být vždy reklamace položek a služeb, se kterými nesouhlasíte, a pokud neuspějete, pak má následovat námitka proti vyřízení, jež se podává Českému telekomunikačnímu úřadu.

Zákazníkům, kteří trvali na ukončení smlouvy na dobu určitou, operátor naúčtoval pětinu smluvených paušálů do konce trvání původního závazku. V reklamaci je pak třeba uvádět její důvod, tedy neoprávněnost poplatku za předčasné ukončení smlouvy kvůli související změně podmínek.

Zákazníci, kteří smlouvu neukončili, by mohli reklamovat poplatky, které jim operátor účtuje za dodatečně zakoupené balíčky dat. Zde je možné argumentovat tím, že zákazník změnu nepovažuje za platnou, protože nebyla splněna zákonná kritéria, a tudíž se má smlouva řídit starými podmínkami. Podle původního znění podmínek měl po vyčerpání dat jít internet omezenou rychlostí. Abyste nyní dostali alespoň nějaká data, musíte si kupovat dodatečné balíčky. Lze usuzovat, že za takových podmínek byste smlouvu ukončili, kdybyste o té možnosti byli podle zákona informováni.

Operátor musí reklamaci vyřídit a informovat spotřebitele do jednoho měsíce od uplatnění. Zákazník má od vyřízení reklamace další měsíc na to, aby Českému telekomunikačnímu úřadu podal námitku. Námitka Českému telekomunikačnímu úřadu je zpoplatněná stokorunovým poplatkem a úřad pak rozhodne o oprávněnosti postupu operátora při vyřizování reklamací. 

Nepředpokládáme, že by operátor sám od sebe námitkám vyhověl, neboť změnu nepovažuje za důležitou, a i proto ho žalujeme. Z mediálních prohlášení ČTÚ zatím vyplývá, že postup, který operátor zvolil, nepovažuje za správný a zákazníci by s námitkami měli uspět. Vzor námitky si můžete níže stáhnout.


Přihlásit