Jak pracujeme

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Testování výrobků patří mezi naše hlavní aktivity a každý měsíc na stránkách časopisu i na našem webu přinášíme několik odborných testů potravin a spotřebního zboží. Ve srovnání s recenzemi v komerčních časopisech jsou však naše testy jiné. Probíhají totiž ve specializovaných laboratořích a zcela bez vlivu výrobců. Jak celé testování probíhá?

Nákup v zájmu spotřebitele

Než se pustíme do testování výrobků, uděláme to, co každý běžný spotřebitel – zamíříme do obchodu. Jedním z našich hlavních principů je totiž odstup od výrobců a distributorů. Ti nemají žádné možnosti, jak ovlivnit naše rozhodnutí, jaké výrobky do testu vybereme a jak je budeme testovat.

Stává se přitom relativně často, že nám výrobce doporučuje k testu konkrétní výrobek a zrazuje nás od zkoušek jiného. My se však snažíme vybrat takové produkty, které spotřebitelé často kupují, se kterými se setkávají v reklamách a na pultech obchodů, ale i ty, jež mohou být pro spotřebitele něčím zajímavé či naopak rizikové. Pochopitelně není v našich silách pokrýt celou nabídku, takže se pokoušíme o co nejzajímavější a nejreprezentativnější výběr.

Vše, co testujeme, si vždy sami kupujeme v běžné maloobchodní síti. Je to sice drahé a logisticky náročné, ale máme jistotu, že nám výrobce či distributor nepodstrčil něco, co je pro účely testu pěkně „vyladěné“. A navíc se nemusíme cítit výrobci zavázáni za jeho ochotu půjčit nebo darovat nám výrobek do testu.

Testování v rukou profesionálů

Výrobky netestujeme u nás v redakci. Testování necháváme na skutečných odbornících. Laboratoře, které si na testy najímáme, vybíráme mezi těmi, jejichž kompetenci a zkušenosti plně důvěřujeme a s nimiž máme zkušenosti my nebo některá z našich zahraničních partnerských organizací. Ty nejlepší laboratoře, jichž je mnohdy na světě jenom pár, pochopitelně pracují i na zakázkách pro výrobce, a proto nezveřejňujeme jejich jména. Pokud by nespokojení výrobci (kteří jsou zpravidla významnějšími zákazníky než my) věděli, kde testujeme, nebyl by pro ně problém vyvinout tlak na laboratoř, ve které bychom už příště nic objektivně neotestovali.

Zkoušky jsou různého druhu, patří mezi ně třeba chemické rozbory, měření pomocí laboratorních přístrojů a technik, praktické testy nebo takzvané panelové testy s lidmi. Testy s mnoha dobrovolníky jsou nejdražší, organizačně náročné a nejvíce zatížené subjektivními dojmy. Pro statisticky spolehlivý výsledek je zapotřebí velké množství dat (hodně lidí a hodně jednotlivých testů), proto je provádíme jen tehdy, pokud není k dispozici spolehlivá a dostatečně vypovídající metoda zkoušení vlastností výrobků pomocí techniky.

Jak testy v laboratořích vypadají, dokreslují nejlépe videa, která najdete na našem YouTube kanálu.

Jak hodnotíme?

Každý test doprovázejí komplexní hodnoticí tabulky s naměřenými hodnotami, technickými specifikacemi, vybaveností výrobků a výslednými známkami. Doprovodný článek pak slouží jako průvodce všemi důležitými informacemi, které jsme při testování zjistili. Na jeho první straně zpravidla naleznete graf „Jak hodnotíme“, ve kterém uvádíme, jakou váhu jsme při celkovém hodnocení přikládali výsledkům v jednotlivých kategoriích.

Váhu přiřazujeme jednotlivým testovaným parametrům na základě několika kritérií. Hlavní z nich jsou dané povahou výrobku. Například hlásič požáru musí být schopný detekovat kouř, u hi-fi systémů je nejpodstatnější zvuk, malé domácí spotřebiče chceme mít funkční a zanedbatelná není ani jejich obsluha. U elektrických zařízení měříme spotřebu elektrické energie. Kde je potřeba, hledíme také na bezpečnost a zdravotní nezávadnost – typicky u výrobků pro děti nebo u potravin. Zajímá nás samozřejmě plnění nejrůznějších povinností a norem stanovených pro daný druh výrobku.

Při stanovování důležitosti dílčích parametrů vycházíme z běžného užívání výrobků spotřebiteli, z doporučení laboratoří, dlouholetých zkušeností z mezinárodního testování a také ze zmiňovaných norem. I tak se pochopitelně může stát, že pro čtenáře je důležitý jiný hodnocený faktor, než který je zásadní v naší publikaci. Proto u všech testů zveřejňujeme maximum informací, z čeho se celkové hodnocení skládá. Na základě dílčích výsledků by pak neměl být problém zjistit, který výrobek je nejvhodnější právě pro vás – bez ohledu na námi prezentované celkové hodnocení kvality. K vyhledávání optimálního výrobku na základě vámi specifikovaných kritérií poslouží nejlépe naše on-line databáze, kde se můžete zaměřit jen na vybrané parametry hodnocení a otestované produkty porovnávat mezi sebou.

U některých testů jsou nastaveny limity, které mohou ovlivnit celkové hodnocení. To pak nemusí odpovídat váženému průměru. Limity aplikujeme zejména při špatném výsledku klíčové zkoušky, v testu bezpečnosti nebo škodlivých látek. Pokud například dětská autosedačka není bezpečná nebo obsahuje nežádoucí chemické látky, nemůže získat celkově dobré hodnocení, i kdyby v ostatních parametrech byla bezchybná.  

Mezinárodní spolupráce

Nezávislé testy v takovém rozsahu, který pravidelně nabízíme, by nemohly vzniknout bez široké mezinárodní spolupráce. Ta nám zajišťuje odborné zázemí, umožňuje sdílet zkušenosti z různých států světa, nabízí větší možnosti při snaze o zlepšení situace na trhu a šetří peníze. Cena za otestování jediného výrobku se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun. K tomu je třeba započítat nákup samotných produktů a dopravu do laboratoří, které testy realizují. Mezinárodní spolupráce umožňuje náklady efektivně sdílet, testy skutečně realizovat objektivně a zcela nezávisle na výrobcích či prodejcích.

Spolupracující spotřebitelské organizace se podílejí na výběru a hromadném testování výrobků, které se prodávají ve více zemích. Každá organizace má ale také možnost navrhnout a následně přidat do testu výrobky, které patří na trhu v její zemi k nejprodávanějším nebo tvoří reprezentativní výběr dané kategorie. Ovšem sdílení nákladů na otestování takového výrobku je pak vyloučeno a plně ho hradí jediná organizace, třeba právě dTest.

Ačkoliv nikdy nebude možné zařadit do testu všechny výrobky dostupné na trhu, mezinárodní spolupráce nám umožňuje se věnovat opravdu velkému množství kategorií i výrobků. O těch vámi preferovaných dobře víme díky průzkumům, kterých se účastníte, a snažíme se podle nich řídit.

Mezinárodní organizací, v níž jsou sdruženy spotřebitelské organizace včetně dTestu, je ICRT – International Consumer Research & Testing. ICRT aktuálně registruje 40 členských organizací z 36 států světa. Mezi podmínky členství patří například požadavek na nezveřejňování inzerce v časopise či na webových stránkách, aby byla zajištěna absolutní nezávislost publikovaných testů. dTest je jedinou organizací v České republice splňující nejnáročnější kritéria pro zapojení do mezinárodních testů.

S vaší pomocí

Na testování se kromě dalších spotřebitelských organizací podílí ještě někdo. Jsou to naši čtenáři a předplatitelé. I ti mají zásluhu na tom, že naši práci lze dělat v takovém rozsahu. Zároveň tím dostávají odpověď všichni, kteří se ptají, proč je nutné za dTest platit či proč není cena předplatného nižší. Je to právě kvůli nemalým nákladům na opravdu nezávislé testování.

Předplatné navíc neznamená pouze to, že vám každý měsíc do schránky přijde výtisk nového dTestu, ale zároveň odemyká přístup k veškerému obsahu na webových stránkách a k výsledkům testů v mobilní aplikaci, přednostní linku do spotřebitelské poradny a navíc dostanete i užitečnou brožuru předpřipravených vzorů pro řešení spotřebitelských problémů.


Přihlásit