Vyměňte operátora, když mění podmínky

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.6.2016   

Mobilní operátor O2 mění podmínky pro mobilní internet. Pro zákazníky to může znamenat příplatek za dodatečná data, ale také možnost bez pokuty ukončit smlouvu na dobu určitou. Výpověď smlouvy je jedinou možností, jak vyjádřit nesouhlas s chováním operátora.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Mobilní operátoři mají oproti jiným podnikatelům velkou výhodu, mohou si totiž měnit smlouvy se zákazníky, prakticky jak chtějí. Umožňuje jim to zákon o elektronických komunikacích, který požaduje pouze to, aby zákazník o změně věděl a pokud se smlouva mění k horšímu, měl možnost ji ukončit. Operátoři této možnosti využívají poměrně často a přitom se nejedná o kosmetické úpravy smluv, ale o tak podstatné věci, jako je způsob účtování nebo cena. Jediným prostředkem, jak jim zákazník může účinně čelit, je nepodřídit se a smlouvu ukončit.

Častým steskem spotřebitelů je skutečnost, že se svému operátorovi zavázali například na dva roky, ale tarif či podmínky jim přestaly během doby vyhovovat. Smlouvu na dobu určitou lze sice vypovědět kdykoliv, ale spotřebitel musí zaplatit odstupné ve výši jedné pětiny zbývajícího paušálu, což nebývá malá částka. Smlouvy se po vypršení závazku samy obnovují na stejnou dobu a spotřebitel tedy bez sankce může říct dost jen jednou za dva roky. Nepravidelně můžeme dát operátorovi vale právě při změně podmínek.

Operátoři občas argumentují, že zákazníkům něco nevadí, protože kdyby jim změna vadila, odešli by. To se neděje, a tak je potřeba, aby se naši spotřebitelé bránili jediným způsobem, který operátor pocítí. V případě mobilního internetu jsou na našem trhu stále operátoři, kteří svým zákazníkům po vyčerpání FUP, tedy celého zaplaceného balíčku dat, připojení k internetu nevypnou, ale „pouze“ zpomalí.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.czSpotřebitelé, kteří využijí možnost ukončení smlouvy při jednostranných změnách, mají ještě jednu výhodu – smlouvu lze ukončit k datu účinnosti nových podmínek, telefonní číslo se tedy uvolňuje pro přenos k jinému operátorovi daleko rychleji než v případě běžné výpovědi. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR sice zvažuje, že zákon o elektronických komunikacích upraví tak, aby se doba mezi výpovědí a přechodem k jinému operátorovi zkrátila na 4 dny ve všech případech, ale legislativní proces je teprve na začátku.

Nepřiměřeně dlouhá výpovědní doba je jedním z aspektů, které brání účinným a rychlým změnám operátorů. Účel právní úpravy má spočívat v tom, že pokud zákazníkovi služba nevyhovuje, může využít nabídky jiného dodavatele. Je třeba mít na paměti, že když operátor smlouvu mění v náš neprospěch, máme na rozmyšlení jen dobu od oznámení změny do její účinnosti. Pak se to již bere tak, že souhlasíme a už se nelze snadno vyvázat.


Přihlásit