Rozdílná kvalita potravin v EU

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2016

Téma rozdílné kvality potravin u nás a v zahraničí se probírá již dlouho. Dosavadní průzkumy se snažily prokázat, zda výrobci rozlišují staré a nové trhy různou kvalitou dodávaného zboží. My jsme se rozhodli na několika příkladech běžných potravin ukázat, zda a případně jak se odlišuje kvalitativní standard u nás a v zahraničí. Výsledky nejsou zdaleka tak jednoznačné.

Když dva dělají totéž

Diskuze o dvojí kvalitě potravin určených pro staré a nové členské státy Evropské unie se oficiálně vedou minimálně od roku 2011, kdy Asociace spotřebitelů Slovenska zveřejnila srovnání stejných potravin nakoupených v osmi zemích EU. Ukázalo se, že v některých případech se na trhu tradičních zemí EU (Německa a Rakouska) nabízí zboží v lepší kvalitě než v nových členských státech (mimo jiné i v České republice). Evropská komise tehdy na rozhořčení zástupců Bulharska reagovala závěrem, že výrobci mohou měnit své produkty s ohledem na specifika trhů a preference spotřebitelů jednotlivých členských států. Jedinou podmínkou jsou pravdivé informace na obalech.

Výsledky podobného, tentokrát česko-německého srovnání, zveřejnila média i v létě loňského roku a opět se ukázalo, že v některých případech se kvalita značkového zboží lišila v neprospěch českých spotřebitelů. Podle průzkumu agentury Focus pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) z února letošního roku vadí dvojí kvalita 88 % českých spotřebitelů. Argumenty o rozdílných preferencích českých zákazníků, tedy onu specifičnost trhu, v průzkumu odmítlo 77 % respondentů. Za pravý důvod polovina dotazovaných považovala snahu výrobců ušetřit na dražších surovinách.

Měli bychom ještě doplnit, že odlišnost potravin v jednotlivých státech je dána i rozdílnými národními předpisy. Evropská nařízení a směrnice upravují především bezpečnost potravin, konkrétním složením se zabývají (harmonizují je) jen ve vybraných případech, jakými jsou například čokolády, džusy, med nebo džemy. Zbylé, takzvaně neharmonizované potraviny (například masné a mléčné výrobky) upravuje legislativa jednotlivých členských států a tady mohou vznikat rozdíly například v požadovaném minimálním obsahu masa, ovoce apod.

Pohled z druhé strany

Podle českých průzkumů se na „potravinovou nerovnost“ pohlíží jako na projev manipulace a nespravedlnosti a tématu se věnuje poměrně velký prostor. Jaký na ni mají názor naši západní sousedé? Z květnového zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, kde český ministr zemědělství otevřel diskuzi o dvojí kvalitě potravin pro staré a nové trhy, vyplynulo, že původní státy Evropské unie v ní nevidí téma k řešení.

Zajímavý pohled z druhé strany přináší reportáž německého rozhlasu z roku 2012, která komentovala tehdejší zvýšení DPH u potravin. Na základě hovorů s českými zákazníky se v ní konstatuje, že kvalita v českých obchodech je horší než v Německu. Velký důraz však klade na nákupní zvyklosti českých spotřebitelů, kteří koupí i to, co by německý zákazník nekoupil.

Příznivější pohled na české spotřebitele přinesly dvě analýzy našeho potravinářského trhu vypracované německým spolkovým ministerstvem zemědělství. V nich se zdůrazňuje, že čeští spotřebitelé dávají přednost domácímu zboží a v další se uvádí, že od roku 2014 jsou Češi ochotni připlatit si za kvalitnější zboží (alespoň v případě nápojů) a kladou při výběru potravin vyšší nároky na jejich kvalitu než před pár roky.

Známé značky nenachytány

Dosavadní srovnávací studie se zaměřily na výrobky globálně známých značek a srovnávalo se především se zbožím nakoupeným v Německu. I my jsme se pustili do srovnání údajů na etiketách, a protože německý trh je také svým způsobem specifický, nakoupili jsme několik značkových potravin v České republice a v Rakousku. Jak se můžete přesvědčit v přehledu níže, ve většině případů jsme mezi rakouským a českým zbožím nenašli žádné rozdíly ve složení. Výjimkou byly sušenky Milka Choco minies (rakouský výrobek deklaroval o 0,2 % čokolády více) a nápoj v prášku Nesquick (český vzorek obsahoval o něco méně vitamínů).

Stejná byla podle obalu i česká a rakouská Nutella. Pokud si tedy u nás stěžujeme, že německá Nutella má jiné složení než naše, Rakušané mají na stížnosti také nárok. Rakouská Nutella se pravděpodobně vyrábí v Itálii, česká v polském Belsku.

Kaufland vs Kaufland

Nákup v Rakousku nás inspiroval, zaměřit se na potraviny prodávané u nás i v zahraničí obchodními řetězci pod stejnou vlastní značkou. Nakoupili jsme opticky stejné nebo velmi podobné potraviny, abychom zjistili, jak se liší zahraniční kvalitativní standard od našeho.

V síti našeho zájmu uvízly obchodní řetězce Billa a Kaufland. Z Billy jsme vybrali značku Clever, která v Česku a v Rakousku nabízí zboží v základní kvalitě. Česko-rakouské srovnání jsme tam, kde to bylo možné, navíc doplnili ještě o výrobky ja!, což je německá obdoba značky Clever prodávaná v obchodních domech Rewe. Pro vysvětlení – společnost Billa je součástí skupiny Rewe Group, pod který patří i řetězec Rewe, jedná se tedy o „příbuzné“.

V případě Kauflandu jsme se zaměřili na značku K-Classic, pod kterou se nabízí běžný sortiment ve standardní kvalitě. Značka se prodává ve všech zemích, kde Kaufland působí, my jsme srovnávali potraviny z České republiky a Německa.

U obou obchodních řetězců nás nejvíce zajímaly především takové potraviny, které se nedistribuují „celoevropsky“, ale pro každý z trhů je vyrábí jiné firmy. Podařilo se nám najít několik druhů takových výrobků mezi chlazeným i nechlazeným sortimentem. Všechny výrobky najdete v přehledu níže.


Jak chutná rozdíl?

Základem našeho hodnocení bylo pouze porovnání údajů na etiketách. Podívali jsme se však i pod obaly. Připravili jsme slepé senzorické srovnání vzorků a panel dobrovolníků popisoval, který z výrobků jim více chutná a proč. Výsledkům sice nelze přikládat velkou váhu, ale ukázalo se, že v případě chlazeného zboží, kde jsme nalezli nejvýraznější rozdíly ve složení, většina ochutnávajících nebyla schopna naslepo rozeznat papírově lepší výrobek. Často více vyhovovaly české výrobky, i když podle etiket měly být „horší“.

U toustové šunky Clever (rakouská obsahovala 91 % masa, česká 72 % a pomáhala si zahušťovadly) dostala přednost tuzemská s tím, že rakouský výrobek se zdál být svou barvou a vzhledem až podezřele dokonalý. Německý vídeňský párek K-Classic také obsahoval více masa (86 % oproti 80 %), ale měl zároveň i nižší obsah tuku a proti českému byl méně šťavnatý, proto při ochutnávce skončil jako „horší“.

U jahodových jogurtů Clever sice bylo na první pohled vidět, že rakouský obsahuje více jahod, nicméně jeho výrazně sladká chuť způsobila, že většina zúčastněných označila český výrobek za lepší a lépe hodnotila jeho „jogurtovost“.

Nelze však zobecňovat, například v případě polomáčených piškotů s pomerančovou náplní (srovnával se český a rakouský Clever a německý ja!) dostaly přednost vzorky z Rakouska a Německa, které podle složení obsahovaly více pomerančové šťávy v náplni a měly na sobě více čokolády. V ochutnávce pak ještě navíc zaujaly vláčnějším piškotem.

Bez vitamínů

Zajímavě vychází srovnání snídaňových cereálií. České kakaové lupínky značek Clever i K-Classic se od německých a rakouských odlišují přídavkem vitamínů. V Německu nebo v Rakousku by se zákazníci na takové lupínky zřejmě dívali s nedůvěrou, protože umělý přídavek vitamínů se tam nepovažuje za příliš vhodnou formu jejich příjmu, zvláště pak pro děti. Přidávání vitamínů není nakloněna ani i německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest. Podle jejich názoru by přednost měly mít vitamíny z ovoce a jiných přirozených zdrojů. Tamní obchodníci na požadavky trhu zareagovali a vitamíny do svých cereálií nepřidávají.

rakouských a německých kakaových lupínků značky ja! nás zaujalo použití celozrnné pšeničné mouky, kterou český Clever, ani mušličky z Kauflandu neobsahují. Možná je to škoda, celozrnná mouka sice drhne mezi zuby, ale zvyšuje obsah vlákniny. Zajímavý pohled nabídla ochutnávka, kdy vzorky z české Billy a německého Kauflandu vypadaly a chutnaly téměř totožně. Další téměř stejnou dvojicí byly lupínky z rakouské Billy a německého Rewe.

Čistá etiketa

Asi největší rozdíl mezi českým a německým složením jsme zaznamenali u toustových chlebů. České výrobky v porovnání s německými deklarují použití mnohem většího množství přídatných látek. Rozdíl v tomto případě však nemusí nutně znamenat jinou kvalitu německého zboží, ale spíš jiný přístup k označování obalů.

V Německu se totiž bere v úvahu to, že řada přídatných látek pro pekařské výrobky plní svou funkci pouze do té doby, než se nakynuté těsto upeče a ve finálním výrobku buď už svou úlohu neplní, nebo se při pečení úplně rozloží. Na to pamatuje i evropské nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách a dává pro tyto případy jistou výjimku z povinnosti deklarovat použitá éčka. Aby měli němečtí pekaři v situaci jasno, existují pro ně seznamy všech možných přídatných látek s informací, zda musí být na etiketě hotového výrobku uvedeny. V České republice se tento přístup spíše neuplatňuje a výrobci raději uvádějí veškeré přídatné látky, které během výroby použili. Tím vzniká dojem českého chleba plného éček a německého „přírodního“ výrobku.

Nicméně je třeba uznat, že české chleby dopadly ve srovnání hůře. Oproti německým výrobkům obsahovaly konzervant, který by se v Německu musel deklarovat také, a kvůli použitým zlepšovacím přípravkům se do českých chlebů dostala i značně netradiční sójová nebo fazolová mouka. Výrazný rozdíl byl i v podílu celozrnné mouky u celozrnných toustových chlebů. V českém toustovém chlebu jí bylo 19 %, v německém 59 %. Zajímavý byl i praktický poznatek z ochutnávky – český toustový chléb se po nakrájení balí celý včetně obou patek, které u německého chyběly.

S příchutí pomerančů

Často se při srovnávání českých a německých potravin zmiňuje rozdílný způsob slazení limonád. V německých bývá spíše cukr, české nápoje obsahují zejména levnější glukózo-fruktózový sirup.

V našem výběru jsme se s tímto rozdílem nesetkali, protože pod značkou Clever jsme sehnali jen limonádu s náhradními sladidly. Objevil se však jiný rozdíl, a tím je obsah ovocné složky. Rakouská pomerančová limonáda Clever obsahovala 3 % pomerančové šťávy. V české se pomeranče vůbec nevyskytují, ovocnou složku zastupuje pouze neurčité množství koncentrátu jablečné šťávy. Veškerý pomerančový efekt zajišťuje aroma spolu s barvivy. Zajímavé je, že oba nápoje nesou shodné pojmenování – limonáda s pomerančovou příchutí. Oba výrobky jsou slazeny směsí tří náhradních sladidel a shodně obsahovaly acesulfam K. Trojici sladidel v české limonádě doplňují sacharin sodný a aspartam. V Rakousku sladí ještě sukralosou, cyklamátem a navíc fruktózovým sirupem. Český výrobek se liší i tím, že je chemicky konzervovaný benzoanem sodným. Mimo soutěž jsme vedle nich postavili i vizuálně podobnou, avšak neporovnatelnou německou pomerančovou limonádu značky ja!, slazenou pouze cukrem. Jinak také obsahuje 3 % pomerančové šťávy a zajímavá je i tím, že se vyrábí z minerálky.

tip dTestu

Srovnání deklarací ukázalo, že výrobky prodávané pod vlastní značkou obchodních řetězců na českém trhu vykazují kvalitativní odlišnosti oproti obdobným potravinám prodávaným v zahraničí. Čeští zástupci měli rezervy především v obsahu důležitých složek, jakými jsou například maso a ovoce. Vypozorovali jsme i to, že české výrobky deklarují více použitých přídatných látek.

Na příkladu limonády můžeme ukázat ještě jeden častý rozdíl mezi českými a zahraničními vzorky. Pokud jsme narazili na navoněné rakouské a německé výrobky, byly často zdrojem jejich vůně přírodní aromata. U českých aromat přívlastek „přírodní“ většinou chybí. Z chemického pohledu se v obou případech může jednat o stejné látky, ale každá se získává jiným způsobem a z toho vyplývá i cenový rozdíl mezi nimi. Dražší přírodní aroma obsahuje alespoň 95 % vonných látek získaných z přírodního materiálu (tedy například z pomerančů), zatímco zpravidla levnější „aroma“ buď obsahuje méně přírodního materiálu, nebo je kompletně získáno chemickou cestou.

Podoba k nerozeznání

Naším záměrem bylo nakoupit výrobky, které si budou co nejvíce podobné. V Kauflandu se nám to povedlo téměř dokonale, protože jak české, tak německé obaly se zřejmě dělají podle jedné šablony a oba mají nejen společné obrázky, ale i marketingové „lapače pozornosti“.

Tak například müsli s rozinkami a lískovými ořechy z německého a českého Kauflandu zdobí úplně stejná fotografie. Německý zákazník by tím však mohl být lehce oklamán, protože v misce na obalu jsou vidět i lupínky, které německý výrobek neobsahuje.

Naopak české spotřebitele by mohla zmást loga na arašídových křupkách a paprikových chipsech z Kauflandu. Německé snacky mají na obalech výrazné logo slunečnice, protože jsou smažené na slunečnicovém oleji. České chipsy a křupky mají na sobě stejný obrázek, ale k jejich výrobě se používá směs palmového a slunečnicového oleje. Je pravdou, že poblíž loga je o tom spotřebitel informován, ovšem pouze anglicky, což nelze považovat za zcela fér.

Druh použitého rostlinného oleje byl jedním z parametrů, který jsme na etiketách sledovali. Řadu spotřebitelů dnes trápí používání palmového oleje a nemůžeme říci, že by ho německé nebo rakouské zboží neobsahovalo. Výrazný rozdíl byl pouze v případě kakaových mušliček, kde ve všech českých vzorcích byl použit olej palmový a v zahraničních slunečnicový. Jiný podobně vyhraněný případ jsme nenašli.

Z porovnání obalů se ukázal i rozdíl v přístupu k takzvané společenské odpovědnosti výrobků. V podstatě se jedná o snahu zajistit, aby používané suroviny byly produkovány férovým nebo šetrným způsobem. V našem případě se jednalo především o zodpovědně produkované kakao, o jehož použití se zákazník dozví díky logům certifikace UTZ nebo Fairtrade (certifikát UTZ se uděluje udržitelně pěstovanému kakau, Fairtrade logo dokládá spravedlivý přístup k pěstitelům a producentům). U německých a rakouských výrobků s kakaem logo chybělo pouze na jednom výrobku (německé piškoty s kakaovou polevou značky ja!), z českých vzorků nenesl viditelné logo žádný, jen u českých kakaových mušliček K-Classic se mohou zákazníci dozvědět o použití UTZ certifikovaného kakaa ve složení.

Není všechno špatně

Přichází čas na jednoznačně dobrou zprávu. Tou by mohlo být srovnání české a rakouské majonézy Clever. Majonéza potvrzuje, že zákaznická očekávání se v různých státech skutečně liší. Rakouský výrobek zaujal pro našince nezvyklým obalem připomínajícím zubní pastu. Dále se principiálně odlišoval svou podstatou, český a německý výrobek představují klasický typ s 79  až 80 % oleje, rakouská majonéza obsahuje pouze 25 % tuku a zbytek „hmoty“ tvoří glukózový sirup, modifikované škroby a zahušťovadla, což se projevuje v šestinásobném obsahu cukru a sacharidů. V porovnání deklarovaného obsahu vajec také vede český výrobek 5 % ku 4 %. Rakouská majonéza nikoho nenadchla ani při ochutnávce. Její chuť byla nevýrazná, prázdná a příliš se nelíbil ani její vodový vzhled.

Porovnání značkových potravin

 • Nestlé Nesquik

  množství 400 g

  cena 62,20 Kč

  cena za 100 g/ml 15,60 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název kakao obsahující nápoj v prášku s minerálními látkami a vitaminy

  obsah kvalitativně významných složek kakao 20 %
  minerální látky

  výrobce/prodejce Nestlé Österreich, GmbH, Wien

  zjištěné rozdíly u českého výrobku deklarován nižší obsah hořčíku, železa a zinku.

 • Nestlé Nesquik

  množství 200 g

  cena 43,90 Kč

  cena za 100 g/ml 22,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název nápoj v prášku - slazená rozpustná směs pro přípravu kakaového nápoje s přídavkem vitamínů a minerálních látek

  obsah kvalitativně významných složek kakao 20 %
  minerální látky

  výrobce/prodejce Nestlé Hungaria Kft., Maďarsko

  zjištěné rozdíly

 • Danone Activia Erdbeere

  množství 480 g

  cena 67,50 Kč

  cena za 100 g/ml 14,10 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název jogurt s 15 % jahodového přípravku

  obsah kvalitativně významných složek jahody 9 %
  obsah tuku 2,4 %
  barvicí koncentrát z červené řepy
  Bifidus Actiregularis kultura

  výrobce/prodejce Schreiber Czech Republic s.r.o., mlékárna Benešov

  zjištěné rozdíly bez rozdílu

 • Danone Activia Jahoda

  množství 120 g

  cena 11,90 Kč

  cena za 100 g/ml 9,90 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název jogurt jahodový s bifidokulturou

  obsah kvalitativně významných složek jahody 9 %
  obsah tuku 2,4 %
  barvicí koncentrát z červené řepy
  Bifidus Actiregularis kultura

  výrobce/prodejce Schreiber Czech Republic s.r.o., mlékárna Benešov

  zjištěné rozdíly

 • Nestea Lemon

  množství 500 ml

  cena 26,80 Kč

  cena za 100 g/ml 5,40 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název ledový čaj s citronovou příchutí, s cukrem a sladidlem

  obsah kvalitativně významných složek slazeno cukrem, fruktózou a steviol glykosidy
  čajový extrakt 0,1 %
  citronová šťáva 0,1

  výrobce/prodejce Coca Cola HBC Austria GmbH, Rakousko

  zjištěné rozdíly bez rozdílu

 • Nestea Lemon

  množství 1500 ml

  cena 35,90 Kč

  cena za 100 g/ml 2,40 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název nesycený nealkoholický nápoj s čajovým extraktem a citronovou příchutí

  obsah kvalitativně významných složek slazeno cukrem, fruktózou a steviol glykosidy
  čajový extrakt 0,1 %
  citronová šťáva 0,1

  výrobce/prodejce Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o., Praha

  zjištěné rozdíly

 • YO Himbeere Fruchtsirup

  množství 700 ml

  cena 86,40 Kč

  cena za 100 g/ml 12,30 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název ovocný sirup malina

  obsah kvalitativně významných složek ovocný podíl 20 %
  cukr, glukózo-fruktózový sirup
  malinová šťáva 10 %
  aronie, bez jablka

  výrobce/prodejce Eckes-Granini Austria, Rakousko

  zjištěné rozdíly bez rozdílu

 • YO Himbeere Fruchtsirup

  množství 700 ml

  cena 74,90 Kč

  cena za 100 g/ml 10,70 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název ovocný sirup z maliny

  obsah kvalitativně významných složek ovocný podíl 20 %
  cukr, glukózo-fruktózový sirup
  malinová šťáva 10 %
  aronie, bez jablka

  výrobce/prodejce Eckes-Granini Austria, Rakousko

  zjištěné rozdíly

 • Haribo Goldbären

  množství 200 g

  cena 40,40 Kč

  cena za 100 g/ml 20,20 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název gumové bonbony s ovocnou příchutí

  obsah kvalitativně významných složek ovocné šťávy z koncentrátu
  barvicí rostlinné výtažky

  výrobce/prodejce Haribo Betriebges.mbH, Rakousko

  zjištěné rozdíly bez rozdílu

 • Haribo Goldbären

  množství 100 g

  cena 19,90 Kč

  cena za 100 g/ml 19,90 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název želé s ovocnými příchutěmi

  obsah kvalitativně významných složek ovocné šťávy z koncentrátu
  barvicí rostlinné výtažky

  výrobce/prodejce Haribo CZ s.r.o., Brno

  zjištěné rozdíly

 • Storck Toffifee

  množství 125 g

  cena 53,90 Kč

  cena za 100 g/ml 43,10 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název lískové ořechy (10 %) v karamelu (41 %) s nugátovým krémem (37 %) a čokoládou (12 %)

  obsah kvalitativně významných složek lískové ořechy 10 %
  karamel 41 %
  lískoořechový krém 37 %
  čokoláda 12 %

  výrobce/prodejce August Storck KG, Německo

  zjištěné rozdíly bez rozdílu

 • Storck Toffifee

  množství 125 g

  cena 47,90 Kč

  cena za 100 g/ml 38,30 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název celá jádra lískových ořechů (10 %) v karamelu (41 %) s lískoořechovým krémem (37 %) a čokoládou (12 %)

  obsah kvalitativně významných složek lískové ořechy 10 %
  karamel 41 %
  lískoořechový krém 37 %
  čokoláda 12 %

  výrobce/prodejce August Storck KG, Německo

  zjištěné rozdíly

 • Milka Choco minis

  množství 185 g

  cena 64,80 Kč

  cena za 100 g/ml 35,00 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název sušenky s vrstvou alpské mléčné čokolády (23,2 %) a mléčnou krémovou náplní (16 %)

  obsah kvalitativně významných složek mléčná čokoláda 23,2 %
  plnotučné mléko 1,7 %

  výrobce/prodejce Mondelez Österreich, Rakousko

  zjištěné rozdíly rakouská verze obsahuje o 0,2 % mléčné čokolády více, liší se i výživové hodnoty.

 • Milka Choco minis

  množství 150 g

  cena 39,90 Kč

  cena za 100 g/ml 26,60 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název sušenky s mléčnou náplní (16 %), polomáčené mléčnou čokoládou z alpského mléka (23 %).

  obsah kvalitativně významných složek mléčná čokoláda 23 %
  plnotučné mléko 1,7 %

  výrobce/prodejce Mondelez Czech Republic s.r.o., Praha

  zjištěné rozdíly

 • Bounty

  množství 57 g

  cena 24,10 Kč

  cena za 100 g/ml 42,30 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název mléčná čokoláda 36 % plněná šťavnatou bílou kokosovou dření

  obsah kvalitativně významných složek strouhaný kokos 21 %
  mléčná čokoláda 36 %

  výrobce/prodejce Mars Austria, Rakousko

  zjištěné rozdíly bez rozdílu

 • Bounty

  množství 57 g

  cena 11,90 Kč

  cena za 100 g/ml 20,90 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název mléčná čokoláda 36 % plněná kokosem 21 %

  obsah kvalitativně významných složek strouhaný kokos 21 %
  mléčná čokoláda 36 %

  výrobce/prodejce Mars Czech s.r.o., Praha

  zjištěné rozdíly

 • Ferrero Nutella

  množství 450 g

  cena 86,40 Kč

  cena za 100 g/ml 19,20 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název oříškovo-nugátový krém

  obsah kvalitativně významných složek lískové ořechy 13 %
  kakao 7,4 %
  sušené mléko 6,6 %

  výrobce/prodejce Ferrero Österreich, Rakousko

  zjištěné rozdíly bez rozdílu

 • Ferrero Nutella

  množství 350 g

  cena 75,90 Kč

  cena za 100 g/ml 21,70 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název pomazánka lískooříšková s kakaem

  obsah kvalitativně významných složek lískové ořechy 13 %
  kakao 7,4 %
  sušené mléko 6,6 %

  výrobce/prodejce Ferrero Česká s.r.o., Praha

  zjištěné rozdíly

Cena přepočítána kurzem 1 € = 27,1 Kč.

České zboží deklarující nižší kvalitu

 • K-Classic Butter-Toast

  množství 500 g

  cena 14,90 Kč

  cena za 100 g/ml 3,00 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název máslový toastový chléb s 2,8 % mléčného tuku

  obsah kvalitativně významných složek máslo 3,4 %
  kvásek

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Chléb toustový máslový

  množství 500 g

  cena 21,90 Kč

  cena za 100 g/ml 4,40 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název chléb toustový máslový, chléb pšeničný

  obsah kvalitativně významných složek máslo 3 %
  kvásek
  zlepšující přípravek s fazolovou moukou
  konzervant

  výrobce/prodejce Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku méně másla, větší množství zlepšujících přípravků, navíc přídavek konzervantu

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • K-Classic Vollkorn Toast

  množství 500 g

  cena 14,90 Kč

  cena za 100 g/ml 3,00 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název celozrnný toastový chléb

  obsah kvalitativně významných složek celozrnná mouka 59 %,
  kvásek

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Chléb toastový s celozrnnou moukou

  množství 500 g

  cena 19,90 Kč

  cena za 100 g/ml 4,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název chléb toustový s celozrnnou moukou, chléb pšeničný

  obsah kvalitativně významných složek celozrnná mouka 19 %,
  kvásek,
  zlepšující přípravek se sójovou moukou,
  konzervant

  výrobce/prodejce Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku méně celozrnné mouky, větší množství zlepšujících přípravků, navíc přídavek konzervantu

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • K-Classic Trauben Nuss Müsli

  množství 1000 g

  cena 48,50 Kč

  cena za 100 g/ml 4,90 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název muesli s rozinkami, lískovými ořechy, arašídy a mandlemi

  obsah kvalitativně významných složek 69 % obilných celozrnných vloček, 15 % rozinek, 3 % lískových ořechů, 1,5 % arašídů, 1,5 % mandlí

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu neuvedeno

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Breakfast Muesli raisins & nuts

  množství 750 g

  cena 59,90 Kč

  cena za 100 g/ml 8,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název muesli s rozinkami a jádry lískových ořechů

  obsah kvalitativně významných složek 45 % pšeničných lupínků, 35 % ovesných vloček, 16 % rozinek, 4 % lískových ořechů

  výrobce/prodejce Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Polsko

  zjištěné nevýhody českého vzorku postaven na bázi pečených pšeničných lupínků,
  méně druhů ochucujících přísad

  zjištěné výhody českého vzorku vyšší obsah rozinek
  vyšší obsah lískových ořechů

 • K-Classic Choco Happs

  množství 750 g

  cena 53,90 Kč

  cena za 100 g/ml 7,20 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název pšeničný extrudát s čokoládovou příchutí

  obsah kvalitativně významných složek pšeničná mouka 63 %,
  kakao 8,96 %,
  slunečnicový olej,
  Fairtrade kakao

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu neuvedeno

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Choco Happs

  množství 250 g

  cena 17,90 Kč

  cena za 100 g/ml 7,20 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název obilné mušle s čokoládovou příchutí obohacené 8 vitaminy

  obsah kvalitativně významných složek pšeničná mouka 58 %,
  kakao 7 %,
  palmový olej,
  vitaminy,
  UTZ kakao

  výrobce/prodejce Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Polsko

  zjištěné nevýhody českého vzorku méně kakaa, obohacení vitaminy (v Německu není obohacování vitaminy vnímáno pozitivně)

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • K-Classic Erdnuss Flips

  množství 200 g

  cena 16,00 Kč

  cena za 100 g/ml 8,00 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název kukuřično-arašídový snack

  obsah kvalitativně významných složek arašídy 33 %,
  slunečnicový olej 7 %

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu neuvedeno

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Peanut Flips

  množství 150 g

  cena 12,90 Kč

  cena za 100 g/ml 8,60 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název křupky s arašídy extrudovaný výrobek

  obsah kvalitativně významných složek arašídy 32 %,
  směs palmového a slunečnicového oleje

  výrobce/prodejce Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Polsko

  zjištěné nevýhody českého vzorku méně arašídů, směs olejů, logo slunečnice

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • K-Classic Chips Paprika

  množství 200 g

  cena 20,30 Kč

  cena za 100 g/ml 10,20 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název bramborové lupínky s paprikovým kořením

  obsah kvalitativně významných složek paprika 0,8 %,
  slunečnicový olej 34 %

  výrobce/prodejce Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu neuvedeno

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Chips paprika

  množství 150 g

  cena 10,50 Kč

  cena za 100 g/ml 7,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název smažené bramborové lupínky s paprikovou příchutí

  obsah kvalitativně významných složek paprika 1,2 %,
  palmový olej 21 %, slunečnicový olej 14 %

  výrobce/prodejce Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Polsko

  zjištěné nevýhody českého vzorku směs olejů, logo slunečnice, přídavek barviva, přídavek glutamanu sodného

  zjištěné výhody českého vzorku vyšší obsah papriky

 • K-Classic Wiener Würstchen

  množství 400 g

  cena 64,80 Kč

  cena za 100 g/ml 16,20 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název delikatesní vídeňské párky ve skopovém střívku, uzené

  obsah kvalitativně významných složek vepřové maso 86 %,
  obsah tuku 25 %

  výrobce/prodejce Kaufland Fleischwaren Heilbronn GmbH & Co KG, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Vídeňské párky

  množství 500 g

  cena 74,90 Kč

  cena za 100 g/ml 15,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název vídeňské párky, masný výrobek tepelně opracovaný, špičková kvalita

  obsah kvalitativně významných složek vepřové maso 80 %,
  obsah tuku 27 %

  výrobce/prodejce Ponnath Řezničtí mistři, s.r.o., Sušice

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku méně masa

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • Clever Orange light

  množství 1500 ml

  cena 7,90 Kč

  cena za 100 g/ml 0,50 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název osvěžující nápoj s pomerančovou příchutí s cukrem a sladidly

  obsah kvalitativně významných složek pomerančová šťáva 3 %,
  přírodní aroma,
  fruktózový sirup,
  cyklamát sodný, acesulfam K, sukralóza,
  barvivo karoteny

  výrobce/prodejce Delikatessa GmbH, Rakousko

  země původu Rakousko

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • ja! Orangen-Limonade

  množství 1500 ml

  cena 10,60 Kč

  cena za 100 g/ml 0,70 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název pomerančová limonáda, ovocný podíl 3 %

  obsah kvalitativně významných složek pomerančová podíl 3 %,
  cukr,
  směs přírodních aromat,
  barvivo karoteny

  výrobce/prodejce Hansa Heeman, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • Clever Pomeranč

  množství 2000 ml

  cena 5,50 Kč

  cena za 100 g/ml 0,30 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název sycená limonáda s příchutí pomeranče se sladidly

  obsah kvalitativně významných složek koncentrát jablečné šťávy,
  aroma,
  acesulfam K, sacharin sodný, aspartam,
  konzervant,
  barviva karoteny, karamel

  výrobce/prodejce Veseta spol. s .r.o., Kyšice

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku bez pomerančové šťávy
  neobsahuje přírodní aroma, s přídavkem konzervantu

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • Clever Chocoflakes

  množství 750 g

  cena 59,30 Kč

  cena za 100 g/ml 7,90 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název křupavá pšeničné lupínky s čokoládovou příchutí a 34 % celozrnných obilnin

  obsah kvalitativně významných složek pšeničná mouka,
  celozrnná pšeničná mouka 34 %,
  kakao 7 %,
  slunečnicový olej,
  přírodní aroma,
  UTZ kakao

  výrobce/prodejce Delikatessa GmbH, Rakousko

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • ja! Choco Chips

  množství 750 g

  cena 53,90 Kč

  cena za 100 g/ml 7,20 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název křupavé obilné lupínky s čokoládovou příchutí

  obsah kvalitativně významných složek pšeničná mouka,
  celozrnná pšeničná mouka,
  kakao 7 %,
  slunečnicový olej,
  přírodní aroma,
  UTZ kakao

  výrobce/prodejce DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • Clever Kakaové mušličky

  množství 250 g

  cena 17,90 Kč

  cena za 100 g/ml 7,20 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název obilné mušličky s kakaem, s přídavkem vitaminů, extrudovaný výrobek

  obsah kvalitativně významných složek pšeničná mouka,
  rýžová mouka,
  kakao 8,3 %,
  palmový olej,
  aroma,
  vitaminy

  výrobce/prodejce Bonavita s.r.o., Praha

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku neobsahuje celozrnnou mouku, obohacen vitaminy (v Rakousku není obohacování vitaminy vnímáno pozitivně), neobsahuje přírodní aroma, necertifikované kakao

  zjištěné výhody českého vzorku vyšší obsah kakaa

 • Clever Soft Orange Cakes

  množství 300 g

  cena 26,80 Kč

  cena za 100 g/ml 8,90 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název vaječné pečivo se 17 % hořké čokolády a 55 % náplně s 2,5 % koncentrátu pomerančové šťávy

  obsah kvalitativně významných složek čokoláda 17 %,
  náplň 55 %,
  koncentrát pomerančové šťávy 2,5 %,
  vejce 4,3 %,
  palmový olej,
  přírodní aromata,
  UTZ kakao

  výrobce/prodejce Delikatessa GmbH, Rakousko

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • ja! Orange Cake mit Zartbitter-Schokolade

  množství 300 g

  cena 26,80 Kč

  cena za 100 g/ml 8,90 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název jemné vaječné pečivo s 55 % ovocné náplně (s 20 % pomerančové šťávy z koncentrátu) a 17 % hořké čokolády

  obsah kvalitativně významných složek čokoláda 17 %,
  náplň 55 %,
  pomerančová šťáva 11 %,
  vejce 6 %,
  palmový tuk,
  přírodní aromata

  výrobce/prodejce HG GmbH, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • Clever Soft Cake Orange

  množství 150 g

  cena 12,90 Kč

  cena za 100 g/ml 8,60 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název jemné pečivo s želé s pomerančovou příchutí, polomáčené v čokoládě

  obsah kvalitativně významných složek čokoláda 15 %,
  náplň 48 %,
  koncentrát pomerančové šťávy 1,5 %,
  množství vajec neuvedeno,
  řepkový olej,
  aromata

  výrobce/prodejce Billa spol. s r.o., Modletice

  země původu Polsko

  zjištěné nevýhody českého vzorku méně pomerančové složky, méně čokolády, méně náplně, neobsahuje přírodní aromata, necertifikované kakao

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • Clever Salzstangerl

  množství 300 g

  cena 18,40 Kč

  cena za 100 g/ml 6,10 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název slané tyčinky

  obsah kvalitativně významných složek sůl 3 %,
  palmový olej

  výrobce/prodejce Delikatessa GmbH, Rakousko

  země původu Rakousko

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • ja! Feine Salzstangen

  množství 250 g

  cena 10,60 Kč

  cena za 100 g/ml 4,20 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název louhované trvanlivé pečivo

  obsah kvalitativně významných složek mořská sůl 5 %,
  slunečnicový olej

  výrobce/prodejce Top Snacks GmbH, Bickenbach

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • Clever Tyčinky solené

  množství 200 g

  cena 7,90 Kč

  cena za 100 g/ml 4,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název trvanlivé tyčinky solené

  obsah kvalitativně významných složek sůl 4 %,
  palmový tuk plně ztužený

  výrobce/prodejce ZAEL, s.r.o., Slovensko

  země původu Slovensko

  zjištěné nevýhody českého vzorku obsahuje plně ztužený palmový tuk

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

 • Clever Toastschinken

  množství 200 g

  cena 51,20 Kč

  cena za 100 g/ml 25,60 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název toastová šunka

  obsah kvalitativně významných složek vepřové maso 91 %,
  obsah tuku 3 %,
  stabilizátory

  výrobce/prodejce Radatz - Feine Wiener
  Fleischwaren GmbH, Rakousko

  země původu Rakousko

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • Clever Dušená šunka výběrová

  množství 200 g

  cena 39,90 Kč

  cena za 100 g/ml 20,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název dušená šunka masný výrobek tepelně opracovaný, třída jakosti výběrová, obsah tuku max 4 %.

  obsah kvalitativně významných složek vepřové maso 72 %,
  obsah tuku 2,5 %,
  stabilizátory,
  zahušťovadla

  výrobce/prodejce Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku méně masa,
  použití zahušťovadel

  zjištěné výhody českého vzorku [n]

Cena přepočítána kurzem 1 € = 27,1 Kč.

České zboží deklarující vyšší nebo shodnou kvalitu

 • Clever Erdbeere Joghurt

  množství 500 g

  cena 21,40 Kč

  cena za 100 g/ml 4,30 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název ovocný jogurt z pasterovaného rakouského mléka s 3,2 % tuku s 11 % jahod a jahodové šťávy

  obsah kvalitativně významných složek jahody 11 %
  obsah tuku 2,5 %

  výrobce/prodávající Nöm AG, Rakousko

  země původu Rakousko

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • Clever Jogurt jahodový

  množství 380 g

  cena 14,90 Kč

  cena za 100 g/ml 3,90 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název jogurt, ochucený s jahodami, obsah tuku min 2,8 %

  obsah kvalitativně významných složek jahody 6,84 %,
  obsah tuku 3,1 %,
  kultury Bifi a LA

  výrobce/prodávající Hollandia Karlovy Vary s.r.o.

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku nižší obsah jahod

  zjištěné výhody českého vzorku přídavek mlékařských kultur Bifidobacterium a lactobacilus acidophilus

 • Clever Mayonnaise

  množství 275 g

  cena 21,40 Kč

  cena za 100 g/ml 7,80 Kč

  země nákupu Rakousko

  popisný název majonéza s 25 % tuku

  obsah kvalitativně významných složek slunečnicový olej 24 %,
  vaječný žloutek 4,3 %,
  škroby,
  konzervant

  výrobce/prodávající Delikatessa GmbH, Rakousko

  země původu Rakousko

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • ja! Delikatess Mayonnaise

  množství 500 ml

  cena 24,10 Kč

  cena za 100 g/ml 4,80 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název majonéza s 80 % řepkového oleje

  obsah kvalitativně významných složek řepkový olej 80 %,
  vaječný žloutek 6 %,
  antioxidant EDTA

  výrobce/prodávající Hamker, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • Clever Majonéza

  množství 365 g

  cena 29,90 Kč

  cena za 100 g/ml 8,20 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název majonéza

  obsah kvalitativně významných složek řepkový olej 79 %,
  vaječný žloutek 5 %

  výrobce/prodávající Boneco a.s., Praha

  země původu Česká republika

  zjištěné nevýhody českého vzorku český oproti německému deklaruje nižší obsah tuku, nižší obsah vaječných žloutků

  zjištěné výhody českého vzorku český oproti rakouskému deklaruje vyšší obsah tuku, vyšší deklarovaný obsah vaječných žloutků, český oproti německému
  neobsahuje antioxidanty

 • K-Classic Zitrone Teegetränk

  množství 400 g

  cena 26,80 Kč

  cena za 100 g/ml 6,70 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název instantní čajový nápoj s citronovou příchutí

  obsah kvalitativně významných složek extrakt z černého čaje 1,28 %,
  sušený citron 0,19 %

  výrobce/prodávající Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Lemon Instant Tea

  množství 400 g

  cena 26,90 Kč

  cena za 100 g/ml 6,70 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název instantní granulovaná směs s čajovým extraktem pro přípravu nápojů, s citronovou příchutí

  obsah kvalitativně významných složek extrakt z černého čaje 1,28 %,
  sušený citron 0,19 %

  výrobce/prodávající Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku bez rozdílu

  zjištěné výhody českého vzorku bez rozdílu

 • K-Classic Orangen Nektar

  množství 1500 ml

  cena 21,40 Kč

  cena za 100 g/ml 1,40 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název pomerančový nektar vyrobený z koncentrátu

  obsah kvalitativně významných složek pomerančová šťáva z koncentrátu 50 %

  výrobce/prodávající Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Německo

  země původu neuvedeno

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Orange Nectar

  množství 1500 ml

  cena 24,90 Kč

  cena za 100 g/ml 1,70 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název pomerančový nektar z koncentrátu

  obsah kvalitativně významných složek pomerančová šťáva z koncentrátu 50 %

  výrobce/prodávající Kaufland Česká republika, v.o.s., Praha

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku bez rozdílu

  zjištěné výhody českého vzorku bez rozdílu

 • K-Classic Kochhintershcinken

  množství 200 g

  cena 29,50 Kč

  cena za 100 g/ml 14,80 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název dušená šunka, špičková kvalita

  obsah kvalitativně významných složek vepřové maso neuvedeno,
  obsah tuku 3 %

  výrobce/prodávající Kaufland Fleischwaren Heilbronn GmbH & Co KG, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Dušená šunka

  množství 200 g

  cena 39,90 Kč

  cena za 100 g/ml 20,00 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název dušená šunka krájená, nejvyšší jakosti

  obsah kvalitativně významných složek vepřové maso 93 %,
  obsah tuku 3 %

  výrobce/prodávající Kaufland Fleischwaren Heilbronn GmbH & Co KG, Německo

  země původu Německo

  zjištěné nevýhody českého vzorku bez rozdílu

  zjištěné výhody českého vzorku bez rozdílu

 • K-Classic Pro+ Drink Erdbeere

  množství 750 g

  cena 37,70 Kč

  cena za 100 g/ml 5,00 Kč

  země nákupu Německo

  popisný název mléčný výrobek s 2 % tuku v mléčném podílu s jahodovou šťávou z koncentrátu a jahodovou dření

  obsah kvalitativně významných složek jogurt 81 %,
  obsah jahod 5 %,
  obsah tuku 1,7 %

  výrobce/prodávající NÖM AG, Rakousko

  země původu Rakousko

  zjištěné nevýhody českého vzorku

  zjištěné výhody českého vzorku

 • K-Classic Pro+ Drink jahodový

  množství 500 g

  cena 26,90 Kč

  cena za 100 g/ml 5,40 Kč

  země nákupu Česká republika

  popisný název jogurtový nápoj jahodový, obsah tuku v mléčném podílu 2 %

  obsah kvalitativně významných složek jogurt 81 %,
  obsah jahod 5 %,
  obsah tuku 1,7 %

  výrobce/prodávající NÖM AG, Rakousko

  země původu Rakousko

  zjištěné nevýhody českého vzorku bez rozdílu

  zjištěné výhody českého vzorku bez rozdílu

Cena přepočítána kurzem 1 € = 27,1 Kč.


Přihlásit