Jak vybrat vepřovou konzervu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.5.2016

Když Vás během pobytu v přírodě nebo na cestách dostihne chuť na maso, konzerva představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak ji zahnat. Na rozdíl od jiných potravin u ní můžete mít jistotu, že se během cesty nezkazila.

Masových konzerv se vyrábí celá řada, ale jen pro některé z nich jsou vyhláškou stanoveny přesné kvalitativní parametry. Pro námi testovaný sortiment vepřového masa ve vlastní šťávě i pro pork luncheon meat platí, že oba výrobky musí obsahovat minimálně 70 % a dále v nich může být obsaženo maximálně 70 % vody a 40 % tuku.

Obsah masa i obsah tuku patří mezi informace povinně uváděné na obalu, proto je dobré věnovat jim při výběru pozornost. Na trhu můžete najít jak výrobky, které přesně splňují předepsaná minima obsaženého masa, tak konzervy s více jak 90 % obsahem masa. Platí, že čím více masa, tím méně prostoru zbývá na doplňující ingredience jako je třeba škrob. Zejména v případě lančmítů můžete narazit na výrobky se strojně odděleným masem. Ve své podstatě se také jedná o masovou hmotu, ovšem do povinného minimálního obsahu masa „separát“ započítávat nelze.

Pokud chcete mít záruku, že zakoupená konzerva odpovídá vyhláškou předepsaným kritériím, volte takovou, která nese odpovídající zákonný název. V našem případě jsou to názvy „vepřové maso ve vlastní šťávě“ a „luncheon meat pork“. Jinak pojmenované výrobky, třeba „vepřová konzerva“ nebo „vepřový lančmít“ už tak přesně regulovány nejsou a jejich výrobce může použít například nižší obsah masa.

Současný sortiment masových konzerv nabízí výrobky v různých obalech. Nejběžnějšími stále zůstávají plechové konzervy. Při jejich výběru si všimněte, zda je plechovka vybavena pomůckami pro snadné otevření, například očkem na odtržení víčka. Pokud ne, neobejdete se bez otvíráku. Buďte proto pozorní při výběru, nebo nezapomeňte na odpovídající výbavu, ať předejdete nepříjemným problémům v terénu.

Vedle plechovek existují i výrobky ve sklenicích. U nich je třeba upozornit na dvě věci, sklo je pochopitelně méně odolné vůči nárazům a také jsme u sklenic vypozorovali, že mají oproti plechovkám výrazně kratší dobu trvanlivosti.

Konzervy obecně patří mezi výrobky s dlouhou trvanlivostí bez nároků na speciální skladovací podmínky. Při výběru dejte pozor, aby plechovky nebyly nafouklé a zkontrolujte, zda se na nich neobjevuje rez, která může obal narušit a výrobek tak znehodnotit. Pro skladování v domácnosti se pak doporučuje suché místo, aby se omezila možnost koroze konzerv.

Databáze testovaných výrobků

Vepřové konzervy (16 výrobků)
poslední aktualizace: 2.6.2016


Přihlásit