Jak testujeme turistické boty

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Praktické zkoušky 50 %, svrchní materiál 15 %, došlap 5 %, přilnavost podrážky 12,5 %, životnost 12,5 %, kvalita provedení 5 %.

Limity hodnocení

Výsledky některých zkoušek mohou limitovat celkovou známku, konkrétně nález oxidu chromového ve zkoušce přítomnosti nežádoucích látek. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích výsledků.

Praktické zkoušky

Trénovaný testovací panel dobrovolníků subjektivně hodnotil komfort bot, jejich vlastnosti při chůzi, náchylnost k zašpinění, náročnost údržby, provedení detailů, jako jsou tkaničky nebo švy, a celkový dojem. V komfortu se zaměřil na padnutí boty, sklon chodidla, výšku boty, snadnost nazouvání a zouvání, zavazování tkaniček a také jestli nejsou nohy z nošení bot odřené. Při chůzi testující hodnotili stabilitu boty, přilnavost podrážky, komfort na nerovném terénu a také hmotnost.

Panel se skládal z 16 mužů a žen různého věku. Každý pár bot otestovali dva muži a dvě ženy. Každý z testujících vyzkoušel tři až čtyři páry bot v období šesti týdnů. Procházka v jedněch botách trvala minimálně tři hodiny.

Svrchní materiál

Izolace proti chladu: bota umístěna na hodinu do speciální komory s teplotou -5 °C a po 5 minutách měřena teplota uvnitř boty.

Voděodolnost, dynamický test: prováděn ve speciálním zařízení simulujícím chůzi (Fellner); bota byla ponořena 2 cm nad horní hranici podrážky po dobu 2 hodin; měřena hmotnost boty po skončení testu, sondou sledován průnik vody dovnitř.

Voděodolnost, statický test: bota ponořena do vody, aby hladina byla mezi 1. a 2. dírkou na tkaničku; měřena hmotnost po skončení testu a sledován průnik dovnitř.

Prodyšnost: z každé boty, vždy ze stejného místa, byly vyříznuty kruhové vzorky, které byly umístěny do speciálního zařízení po dobu 23 hodin; efektivita prodyšnosti měřena pomocí hmotnosti silikagelu.

Došlap – v oblasti paty měřena míra absorpce energie.

Přilnavost podrážky

Na keramické dlaždici měřen koeficient tření suché a vlhké podrážky. Minimální hodnoty stanoveny na základě zkušeností laboratoře.

Životnost podrážky

Odolnost podrážky proti oděru testována na vzorku získaného vždy ze stejné části podrážky. Test reprezentuje 40 metrů odírání o brusný papír. Vzorek je vážen na začátku a na konci testu.

Na testovacím stroji Bennewart prověřena odolnost podrážky proti ohybu. V oblasti záprstí vyříznut 2milimetrový otvor a po 30 tisících cyklech změřen jeho růst; sledovány byly i jiné případné trhliny na podrážce nebo oddělení některých komponent podrážky.

Odolnost podšívky proti oděru zkoušena na testovacím zařízení Martindale. Vzorek byl odebrán z oblasti paty, kde dochází k největšímu oděru podšívky. Odolnost testována jak v suchém, tak mokrém stavu.

Kvalita provedení

Testována odolnost kovových částí proti korozi (například očka nebo háčky na tkaničky); vzorky ponořeny do solného roztoku po dobu 48 hodin.

Dále byla měřena pevnost spoje podrážky a svrchní části boty – vzorek odebrán vždy mezi patou a záprstím.

Nežádoucí látky

Zjišťována přítomnost oxidu chromového; výskyt v hotovém výrobku je známkou, že při výrobním procesu, konkrétně při zpracování kůže, není vše v naprostém pořádku.

Přihlásit